Kersten

Bedrijfspand op zonne-energie


Kersten Constructie

Processorstraat 28

Amsterdam Noord

‘Het is alweer een aantal jaren geleden dat wij werden benaderd door Eneco. Of wij geïnteresseerd waren in zonnepanelen op het dak van ons bedrijfspand? Na enig rekenwerk kwamen we tot het inzicht dat deze ‘groene’ investering ons weinig meer kost dan wat wij destijds aan elektriciteit betaalden. En dat is op jaarbasis niet gering, want wij zijn met een jaarlijks verbruik van zo’n 211.000 kWh een energie-intensief bedrijf.’ Robert Kersten, Kersten Constructie

Robert Kersten, Kersten Constructie

Kersten Constructies maakt metaalconstructies op maat. Eneco benaderde het in Amsterdam Noord gevestigde bedrijf met met de vraag of het hun dak beschikbaar wilde stellen voor het opwekken van zonne-energie. Inmiddels is het dak gevuld met een kleine 800 zonnepanelen en neemt Kersten de stroom af die met de panelen wordt opgewekt. Eneco is eigenaar van de zonnepanelen en beheert deze. Na een looptijd van 20 jaar gaat het zonnepark over naar Kersten die er nog zo’n vijf jaar energie mee kan opwekken. De zonnepanelen voorzien in 88 % van de energiebehoefte van Kersten Constructie en het bespaart een CO2-uitstoot van 96.000 kg per jaar.

Feiten en cijfers

    • Besparing
      96.000 kg CO2
    • Capaciteit
      200 KWp

Kersten


Processorstraat 28
1033 NZ Amsterdam