Het stroometiket

Het stroometiket geeft je direct inzicht uit welke duurzame energiebronnen je stroom is geleverd en in welke verhouding (de brandstofmix). De herkomst van de stroom wordt gecontroleerd door de overheid via Certiq, het Stroometiket zelf via de ACM (Autoriteit Consument & Markt). Je weet dus zeker dat voor je groene stroom geen fossiele bronnen worden gebruikt. Het stroometiket wordt altijd achteraf gecommuniceerd. Dat komt omdat wij vooraf niet exact weten hoe we inkopen. Dit hangt namelijk af van vraag en aanbod.
Eneco Stroometiket 2022Stroometiket 2022

Eneco Consumenten & MKB

In 2022 werd 74,9% van de stroom voor Eneco Consumenten B.V. opgewekt in duurzame Nederlandse wind- en zonneparken. Dat is 25% meer dan in 2021.

Ook werd er in 2022 veel meer stroom opgewekt uit zonne-energie. Het aandeel van zon steeg van 7,6% in 2021 naar 32,7% in 2022.

De gevolgen van Eneco Consumenten B.V., Eneco EcoStroom® , Eneco HollandseWind & Zon® , Eneco HollandseWind® , Eneco HollandseZon® en Eneco EuropeseWind® voor het milieu zijn 0 gram CO₂-uitstoot en 0 gram radioactief afval per kWh.

Eneco Consumenten B.V. (Eneco Consumenten en Eneco MKB) levert aan al haar klanten alleen stroom uit hernieuwbare energiebronnen.

Eneco Grootzakelijk

Aandeel duurzaam neemt verder toe.

Het percentage levering duurzame elektriciteit in 2022 is 69,6%. Dit is een verbetering ten opzichte van 2021: 66,3%. De grijze stroom geleverd aan klanten van Eneco Zakelijk komt volledig uit onze eigen, relatief schone, productie van de Eneco gascentrales.

De CO₂-uitstoot daalt ten opzichte van 2021, van 134 gr/kWh naar 115 gr/kWh in 2022. De duurzame elektriciteit uit Nederland aan klanten geleverd is gestegen van 45% in 2021 naar 53% in 2022.
Warmte-etiket 2022

Het warmte-etiket

Met het warmte-etiket krijg je inzicht in de herkomst (bronnen) en milieueffecten van de geleverde warmte. Zo zie je waar je warmte vandaan komt. Dit verschilt per net. Soms is deze al behoorlijk duurzaam, bij sommige netten hebben we nog stappen te zetten. De milieueffecten laten zien wat dit aan CO₂-reductie oplevert ten opzichte van een aansluiting met een cv-ketel op aardgas.