Het stroometiket

Het stroometiket geeft je direct inzicht uit welke duurzame energiebronnen je stroom is geleverd en in welke verhouding (de brandstofmix). De herkomst van de stroom wordt gecontroleerd door de overheid via Certiq, het Stroometiket zelf via de ACM (Autoriteit Consument & Markt). Je weet dus zeker dat voor je groene stroom geen fossiele bronnen worden gebruikt. Het stroometiket wordt altijd achteraf gecommuniceerd. Dat komt omdat wij vooraf niet exact weten hoe we inkopen. Dit hangt namelijk af van vraag en aanbod.
Eneco Stroometiket 2023Stroometiket 2023

Eneco Consumenten & MKB

De CO₂-uitstoot van Eneco Totaal in 2023 is gedaald van 65 gr./kWh naar 50 gr./kWh. 

Eneco Consumenten B.V. (Eneco Consumenten en Eneco MKB) levert aan al haar klanten alleen stroom uit hernieuwbare energiebronnen in Nederland en Europa. In 2023 werd 91,7% van de stroom voor Eneco Consumenten B.V. opgewekt in duurzame Nederlandse wind- en zonneparken. Een flinke stijging, in 2022 was dit 74,9%. 

De gevolgen van Eneco Consumenten B.V., Eneco EcoStroom®, Eneco HollandseWind & Zon®, Eneco HollandseWind®, Eneco HollandseZon® en Eneco EuropeseWind® voor het milieu zijn 0 gram CO₂-uitstoot. 

De stroom die Eneco Totaal in Nederland levert uit niet hernieuwbare bronnen is voor een aantal klanten van Eneco Zakelijk B.V.

Eneco Grootzakelijk

Aandeel duurzaam neemt verder toe.

Het percentage levering duurzame elektriciteit in 2023 is 77,6%. Dit is een verbetering ten opzichte van 2022: 69,6%. De grijze stroom geleverd aan klanten van Eneco Zakelijk komt vrijwel volledig uit de, relatief schonere, productie van de gascentrales van totaal Eneco.
 
De CO₂-uitstoot daalt ten opzichte van 2022, van 115 gr/kWh naar 85 gr/kWh in 2023. Het aandeel hernieuwbare energie dat binnenlands is opgewekt is gestegen van 53% in 2022 naar 60,3% in 2023.
AgroEnergy is onderdeel van het EZ stroometiket. Ook voor AgroEnergy is het aandeel duurzaam toegenomen van 21,4% in 2022 naar 27,3% in 2023. Ook het aandeel binnenlands opgewekt is gestegen van 13% naar 20,6%.
Het warmte-etiket

Het warmte-etiket

Met het warmte-etiket krijg je inzicht in de herkomst (bronnen) en milieueffecten van de geleverde warmte. Zo zie je waar je warmte vandaan komt. Dit verschilt per net. Soms is deze al behoorlijk duurzaam, bij sommige netten hebben we nog stappen te zetten. De milieueffecten laten zien wat dit aan CO₂-reductie oplevert ten opzichte van een aansluiting met een cv-ketel op aardgas.