Duurzame opwek Rijnenburg en Reijerscop

Utrecht wil zo snel mogelijk verduurzamen en overschakelen naar hernieuwbare energie met als doel klimaatneutraal te worden. Daarom verkent Eneco in het Utrechtse gebied Rijnenburg de mogelijkheden voor grootschalige opwek van duurzame energie in de vorm van wind- en zonne-energie.
Rijnenburg
Rijnenburg-Reijerscop

Meer over het poldergebied

Rijnenburg en Reijerscop is het gebied ten zuiden van de Rijksweg A12 en ten westen van de Rijksweg A2. De provincie Utrecht heeft het poldergebied tot 2028 tot ‘pauzelandschap’ verklaard, waarmee de provincie aangeeft dat woningbouw tot die tijd uitblijft in dit gebied. Ook de gemeente Utrecht heeft in 2016 al de keuze gemaakt dat in Rijnenburg-Reijerscop tot 2030 geen woningbouw plaats zal vinden. Rijnenburg-Reijerscop is bovendien één van de door rijksoverheid aangewezen voorkeurlocaties als zoekgebied voor plaatsing van windmolens. Ook de gemeenteraad van Utrecht wil graag duurzame ontwikkeling stimuleren in dit gebied.

Samen verkennen

In het zoeken naar de plek waar windmolens mogelijk zijn, wordt rekening gehouden met de volgende zaken; de aanwezigheid van snelwegen, hoogspanningsmasten, buisleidingen in de grond en de woningen in de omgeving.

Om deze mogelijkheden verder met elkaar te verkennen, speelt procesparticipatie een grote rol in Rijnenburg-Reijerscop. Een van de onderdelen voor participatie was het stadsgesprek duurzame energie Rijnenburg. Het stadsgesprek met de regio is zowel online als op locatie aangeboden, om betrokkenen uit alle omliggende gemeenten de gelegenheid te geven mee te praten. Tijdens het Stadsgesprek is er in groepen gediscussieerd over diverse thema’s, mogelijke uitwerkingen en kansen voor het gebied.

Hiervan is een zestal scenario’s uitgewerkt. Het college biedt deze aan bij de gemeenteraad, inclusief een voorkeursscenario dat bestaat uit verschillende elementen van de 6 scenario’s. Het conceptvoorstel bestaat uit een visie en een uitnodigingskader. Op het conceptvoorstel kunnen belanghebbenden zoals bewoners, buurgemeenten en de provincie reageren, waarna het college een definitief voorstel bij de gemeenteraad indient. Deze raad neemt het uiteindelijke besluit over de invulling van het energielandschap.

Eneco werkt in dit project samen met Rijne Energie, met aangesloten bewoners in alle betrokken gemeenten. Er is geen andere coöperatie voor dit gebied. Eneco streeft naar een gelijkwaardig partnership.
Er zijn op dit moment twee initiatiefnemers met concrete plannen: de lokale initiatiefgroep Rijne Energie en energiebedrijf Eneco (voor de verkenning van windmolens en zonnepanelen). 
De missie van Eneco is 'duurzame energie van iedereen'. Het is voor Eneco logisch om in dit project samen te werken met Rijne Energie, met aangesloten bewoners in alle betrokken gemeenten. Er is geen andere coöperatie voor dit gebied. Eneco streeft naar een gelijkwaardig partnership.
Medewerker klantenservice

Contact

Heb je na het lezen van de informatie op deze pagina nog vragen over het project grootschalige opwek duurzame energie Rijnenburg en Reijerscop? Stuur een mail aan ontwikkelaar Jorrit Visser via de knop hieronder.

Gerelateerde pagina's

Kijk ook wat we verder al tot stand gebracht hebben om onze missie ‘duurzame energie van iedereen’ waar te maken.
Man met helm tussen zonnepanelen

Zonnepark Ameland

Windpark Houten

Windpark Houten

Een vrouw laat drie honden uit en twee vrouwen wandelen met windpark Nieuwegein op de achtergrond.

Windpark Nieuwegein