Warmtepomp Rioolwaterzuivering Utrecht

Om de restwarmte uit het gezuiverde afvalwater van de rioolwaterzuivering (rwzi) in Utrecht nuttig te gebruiken, ontwikkelden Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Eneco een warmtepompinstallatie op het terrein. De installatie bestaat uit vier grote warmtepompen die samen genoeg duurzame warmte leveren om circa 20.000 woningen van warmte te kunnen voorzien.*

* De berekening is gebaseerd op:

  • Gemiddeld aantal draaiuren van de warmtepompinstallatie op vol vermogen is 6000 uur per jaar
  • Vermogen van de warmtepomp is 27 MW
  • Geproduceerde hoeveelheid energie per jaar is het vermogen (in MW) x aantal uur (h) – genoteerd als MWh
  • Omrekenfactor van MWh naar GJ = 3,6 (ofwel 1 MWh is 3,6 GJ)
  • Gemiddeld warmteverbruik voor een woning in Utrecht van een klant bij Eneco is 28 GJ per jaar
  • Het warmteverlies is in deze berekening niet meegenomen


De warmtepompinstallatie produceert 27 MW x 6000 x 3,6 = 583.200 GJ per jaar. Uitgaande van een gemiddeld jaarverbruik van een woning wordt er genoeg warmte opgewekt voor de warmtevraag van circa 20.000 woningen.

Warmtepomp Utrecht

Lokale samenwerking

Bedrijven en publieke instellingen spelen beiden een belangrijke rol in het verduurzamen van Nederland. Alleen door samenwerking wordt de energietransitie een succes. Daarom werkten Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Eneco samen aan de ontwikkeling van de warmtepomp, een belangrijk project dat mede bijdraagt aan de verduurzaming van de stad Utrecht.

Meer over de warmtepomp

In de Utrechtse wijk Overvecht ligt de rioolwaterzuivering Utrecht. In mei 2019 is de oude zuivering buiten gebruik gesteld en de nieuwe waterzuiveringsinstallatie in gebruik genomen. Dagelijks wordt er zo’n 65 miljoen liter afvalwater gezuiverd. Het afvalwater dat de zuivering binnenkomt is relatief warm, omdat het deels bestaat uit douchewater, warm kraanwater en water uit vaatwassers en wasmachines. Het gezuiverde afvalwater heeft daardoor zelfs in een koude winter nog een temperatuur van 12 graden en 18 graden in de zomer. Restwarmte uit water wordt aquathermie genoemd.

Warmtepomp Rioolwaterzuivering Utrecht

Met de komst van de warmtepompen vloeit de warmte niet meer weg, maar wordt de temperatuur van het water na zuivering verhoogd en geleverd aan het warmtenet. Om de warmtepompinstallatie aan te sluiten op het bestaande warmtenet, is een nieuwe warmteleiding van 600 meter lang aangelegd. Het afgekoelde restwater wordt afgevoerd naar de Vecht.

De warmtepompinstallatie staat naast het pompgemaal op het terrein van de rioolwaterzuivering. De installatie bestaat uit een warmtepompgebouw en een buffervat voor de opslag van warm water. De warmtepomp is 27 MW en produceert ongeveer 583.200 gigajoule aan warmte per jaar. Dat is evenveel als de warmtevraag van circa 20.000* woningen.

Gerelateerde pagina's

Kijk ook wat we verder al tot stand gebracht hebben om onze missie ‘duurzame energie van iedereen’ waar te maken.