Eneco monteur staat op een windmolen

Klimaatneutraal in 2035

Als we de planeet leefbaar willen doorgeven aan volgende generaties moeten we de aarde niet verder laten opwarmen. Om daaraan bij te dragen hebben we het One Planet plan opgesteld met daarin de ambitie om al in 2035 klimaatneutraal te zijn. Het plan bevat meetbare doelstellingen op het gebied van:Meer over onze ambitie

We zetten nu stappen

Er is nu actie nodig om de planeet leefbaar te houden voor de volgende generaties. We nemen onze verantwoordelijkheid. Samen met klanten zetten we stappen richting klimaatneutraal in 2035.

Klimaatneutraal in 2035. Hoe doet Eneco dat?

Met het One Planet Plan wil Eneco al in 2035 klimaatneutraal zijn. In eigen activiteiten en in de energie die we leveren aan onze klanten. Met concrete stappen draagt Eneco bij aan de versnelling van de energietransitie. Zo kunnen we de aarde leefbaar houden voor volgende generaties. 

Drie klimaatacties

Eneco wil haar klimaatambitie bereiken door drie acties:  • Klanten helpen verduurzamen: 100% groene stroom, alternatieven voor aardgas en mobiliteit verduurzamen met elektrisch rijden.
  • Meer duurzame energie opwekken: meer groene stroom om o.a. warmtepompen en elektrische auto’s te voeden, groene warmte opwekken voor warmtenetten en groene moleculen zoals groene waterstof voor de industrie.
  • Balanceren en optimaliseren van het energiesysteem: ontwikkelen van CO2-vrije flexibele assets zoals grootschalige batterijen en ontsluiten van flexibiliteit in andere assets zoals warmtepompen, elektrische auto’s en zon- en windparken door bundeling in Virtual Power Plants.
Windpark Hogezandse Polder

Zowiezon: het zetje naar zon op het schooldak

Veel scholen willen verduurzamen. Dat kan met zonnepanelen op het dak. De vraag bij veel schoolbesturen is: hoe pakken we dat aan? Zowiezon geeft scholen het laatste zetje om hun grote lege schooldak te gaan gebruiken voor het opwekken van duurzame energie. Met praktische hulp en méér.