Vrouw met wereldbol

Wat we doen

Als we de planeet leefbaar willen houden voor volgende generaties, moeten we nu in actie komen. Daarom hebben we de ambitie om samen met klanten in 2035 klimaatneutraal te zijn. Om dit te bereiken, investeren we in duurzame productiemiddelen, de mogelijkheden van energieopslag en slimme energieoplossingen voor consument en bedrijf.

Duurzaamheid

Vader en dochter samen aan het tuinieren

One Planet plan

Onze duurzaamheidsdoelstellingen leggen we vast in ons One Planet plan.
Windpark Hogezandse Polder

Klimaat

Onze ambitie is om al in 2035 klimaatneutraal te zijn.
Twee kinderen in een hangmat buiten

Biodiversiteit

Oog voor de natuur en een leefbare aarde bij ontwikkeling van nieuwe projecten.
Mannen aan het werk op dak, zonnepanelen

Circulariteit

Eén van de pijlers van het One Planet plan: hoe een circulaire economie CO₂-emissies reduceert.
Vader met kinderen aan het spelen in woonkamer

Maatschappij

De maatschappelijke en sociale pijler van ons One Planet plan.
Engineering campagne Marlon en Paolo post-its

Benchmarks

De drie aanvullende Environmental Social & Governance (ESG) ratingbureaus waar we ons op richten.

Duurzame bronnen

Windpark Slufterdam

Wind

De ontwikkeling van windenergie.
Monteurs Kingspan

Zon

Het opwekken van duurzame energie door zonneprojecten.
Eneco Bioheat Installation Lage Weide

Warmte

Het omzetten van klanten van gas naar duurzame warmte.
Walstroom Heerema

Overige projecten

Eneco is actief in de hele keten van opwek tot levering.
Lachende man met een tablet in zijn hand

Energiecijfers

De meest actuele cijfers over onze energiebronnen, productiecapaciteit en daadwerkelijke productie.
Twee jonge vrouwen aan het werk

Inspiratie

Projecten gerealiseerd met partners of in opdracht van klanten.

Eneco Energy Trade (ENG)

Eneco Energy Trade
Jongen kijkt naar windturbine

Ventures

Met start-ups en scale-ups die de energietransitie versnellen.

Samenleving

We zetten ons in om de samenleving te ondersteunen.
Mensen lopend over straat
Gastles Ewal Gobind Zowiezon de Stroming

Sponsoring

Educatie voor jongeren over duurzame energie.