Enecogen

Enecogen zorgt sinds 2012 voor continue levering van betaalbare energie wanneer de zon en wind minder beschikbaar zijn. Met een efficiency van 59%, grote flexibiliteit en lage CO2-uitstoot is Enecogen een van de minst vervuilende en meest efficiënte gascentrales van Europa.
Enecogen
Enecogen monteur
Als gelijkwaardige partner binnen het partnerschap ‘Enecogen’ verzorgen Eneco en EP NL de exploitatie van deze gasgestookte centrale. Enecogen is gevestigd in de Europoort regio en de energieproductie komt overeen met het elektriciteitsverbruik van ca. 1,4 miljoen Nederlandse huishoudens.

Enecogen: geen CO₂-uitstoot meer in 2035

Eneco heeft als ambitie om in 2035 klimaatneutraal te worden. In onze eigen activiteiten en in de energie die we leveren aan onze klanten.

De CO₂-emissies van onze eigen activiteiten - energiecentrales, gebouwen, installaties en mobiliteit - bedragen in totaal 1,7 Mton. De gascentrales voor de productie van elektriciteit en warmte hebben hier het grootste aandeel in.

Het is onze ambitie om Enecogen in 2035 geen CO₂ meer te laten uitstoten. De wijze waarop dat tegen die tijd gebeurt, zou kunnen bestaan uit een van de volgende opties, of een combinatie ervan:  • Enecogen niet aardgas laten verbranden, maar groen gas;
  • De CO₂ die bij verbranding van aardgas en/of groen gas vrijkomt afvangen en opslaan of gebruiken (CCUS);
  • Enecogen ombouwen tot een waterstofgestookte elektriciteitscentrale;
  • In combinatie met een van de voorgaande opties, Enecogen minder draaiuren laten maken door gebruik te maken van andere vormen van CO₂-vrije flex-capaciteit.

Geen enkele van bovenstaande opties is momenteel zeker. We nemen deel aan pilots op het gebied van groen gas en waterstof om te leren. We volgen nauwgezet de ontwikkelingen op gebied van CCUS. En zetten in op het vergroten van ons flexibel CO₂-vrij regelbaar vermogen. Een voorbeeld hiervan is Power-to-Heat: het omzetten van stroom in warmte zowel bij klanten als in ons warmtenetwerk.

Medewerker klantenservice

Contact

Heb je vragen over Enecogen? Neem contact met ons op via e-mail. We beantwoorden deze zo spoedig mogelijk.