Onze voorwaarden en gedragsafspraken

U wilt een betrouwbare, betaalbare en duurzame energieleverancier. En Eneco zorgt ervoor dat iedereen moeiteloos kan omschakelen. Dat begint met onze commerciële activiteiten. We vragen onze medewerkers om op een verantwoorde manier met elkaar om te gaan en gebruik te maken van financiën, middelen en het milieu. En we selecteren onze partners en leveranciers op basis van dezelfde criteria. Zo werken we met elkaar samen om onze missie “Duurzame energie van iedereen” te realiseren.
Twee vrouwen aan bureau werken samen aan een project

Afspraken die we maken

Supplier Code of Conduct (SCoC)

Om onze duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren, vinden we het belangrijk om samen te werken met leveranciers die dezelfde waarden hebben op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

De duurzame strategie van Eneco vormt het uitgangspunt voor alle inkooptrajecten en deze is vertaald in beleid waarin de uitgangspunten voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) zijn vastgelegd.

MVI criteria

Keuzes zijn niet alleen gebaseerd op prijs en kwaliteit, maar ook op maatschappelijke en ecologische criteria.