Elektrodeboiler warmtekrachtcentrale Ypenburg

Met de Elektrodeboiler in de Warmtekrachtcentrale Ypenburg wil Eneco de warmteproductie voor het stadswarmtenetwerk Ypenburg gedeeltelijk elektrificeren als alternatief voor gasgestookte warmte.

De elektrodeboiler (e-boiler) biedt warmtekrachtcentrale (WKC) Ypenburg een nieuwe oplossing om de vraag en het aanbod op het elektriciteitsnet op elkaar af te stemmen. Deze afstemming wordt steeds belangrijker, omdat de hoeveelheid energie opgewekt met zon en wind hard groeit. Met de inzet van de e-boiler kan er veel CO₂-uitstoot bespaard worden.
Elektrodeboiler WKC Ypenburg
De introductie van de elektrodeboiler in de warmtekrachtcentrale Ypenburg op deze schaal is nieuw voor Nederland en is voor Eneco een pilotproject om de toepassing te onderzoeken.

Meer over de elektrodeboiler

In de Haagse wijk Ypenburg worden huizen en kantoren verwarmd met stadswarmte. Dit is restwarmte van elektriciteitsproductie en warmte uit gasketels. Deze elektriciteit en warmte worden gemaakt met fossiel aardgas, waar CO₂ bij vrijkomt. Omdat Eneco CO₂-uitstoot wil verminderen, wordt continu naar nieuwe oplossingen gezocht.

De WKC Ypenburg bestond uit zes gasmotoren (warmte-krachtkoppelingen, afgekort WKK’s) die elektriciteit en restwarmte produceren, drie gasketels die warmte produceren en twee gasketels die ervoor zorgen dat er in de winter voldoende warmte geleverd kan worden. In de centrale is één van de gasketels (5,4 MWth) vervangen door de elektrodeboiler (12 MWth). De elektrodeboiler wordt gebruikt voor de productie van warmte.

Pilot warmtekrachtcentrale Ypenburg

Elektrodeboilers zijn belangrijk voor de overstap naar een volledig duurzame energievoorziening. De elektrodeboiler WKC Ypenburg is een pilotproject en de ervaring die we hiermee opdoen is belangrijk voor de toekomstige rol van deze technologie, voor de productie van stadswarmte en voor de elektrificatie van de warmte- en stoomopwekking voor de industrie. De ontwikkeling van deze vormen van conversie- en opslagcapaciteit is een cruciale stap in de energietransitie en draagt bij aan de terugdringing van gasverbruik en de CO₂-uitstoot die daarmee verband houdt.

De elektrodeboiler is onderdeel van een pilotproject voor transparantere certificering van groene stroom. In de pilot wordt er een digitale koppeling gemaakt tussen Prinses Amaliawindpark en de elektrodeboiler.

De productie en het verbruik van groene stroom worden vervolgens op uur en kwartierbasis gemeten en gecertificeerd. Door deze pilot kan de garantie worden gegeven dat de groene stroom binnen hetzelfde uur of zelfs binnen hetzelfde kwartier wordt geproduceerd en ook geconsumeerd. Dit sluit beter aan op een energiesysteem waarin de balans tussen verbruik en opwek steeds belangrijker wordt door de toename van weersafhankelijke elektriciteitsproductie met zon en wind. Meer informatie: Start pilotproject voor transparantere certificering groene stroom (eneco.nl)
Ontdek in de video wat een elektrodeboiler is en wat de voordelen zijn.
Elektrodeboiler Ypenburg

Industriële stoom uit wind en zonne-energie

Laat uw industriële proces duurzaam aandrijven door elektrificatie met een e-boiler.

Veelgestelde vragen

Gerelateerde pagina's

Kijk ook wat we verder al tot stand gebracht hebben om onze missie ‘duurzame energie van iedereen’ waar te maken.
Bio-energiecentrale Golden Raand

Bio Golden Raand

Bio warmte installatie Lage Weide

BWI Lage Weide