Windpark Kabeljauwbeek

Op windpark Kabeljauwbeek in de Brabantse gemeente Woensdrecht, nabij de Belgische grens staan vijf windmolens. Met ingang van het derde kwartaal van 2020 wekken de windmolens op jaarbasis gemiddeld circa 45 miljoen kWh aan stroom op. Dat is vergelijkbaar met het jaarlijkse verbruik van circa 17.000 huishoudens.
Windpark Kabeljauwbeek Windmolen

Omgevingsfonds

Samen met de Stichting Dorpsplatform Ossendrecht is er een omgevingsfonds opgericht. Jaarlijks wordt er in het fonds een bijdrage van ten hoogste € 15.000 ter beschikking gesteld. Deze bijdrage kan gebruikt worden voor de financiering van leefbaarheids- en/of duurzaamheidsprojecten in Ossendrecht en Zandvliet. Dit zijn bijvoorbeeld initiatieven die gericht zijn op het verminderen van de CO₂ uitstoot, het opwekken van duurzame energie en het beperken van het gebruik van fossiele brandstoffen.

Kwaliteitsverbetering

Eneco heeft met de gemeente Woensdrecht afgesproken om na realisatie van het windpark een bedrag van € 75.000,- beschikbaar te stellen voor kwaliteitsverbetering van het landschap. Dit bedrag wordt besteed aan de totstandkoming van deelproject ‘Van A naar B’ in het gebied Brabantse Wal; een historische verbintenis tussen Antwerpen en Bergen op Zoom. Het project is onderdeel van investeringsprogramma ‘Landschappen van Allure’.

Natuurcompensatie

Eneco heeft de Provincie Noord-Brabant € 15.000,- ter beschikking gesteld om ecologische waarden en kenmerken in de provincie te versterken.

Feiten en cijfers

Windmolens
  • 5 stuks
  • Type: Nordex N117/3600
  • Ashoogte: 120 meter
  • Rotordiameter: 117 meter
Jaarlijkse opbrengst
  • 46.272 MWh
Medewerker klantenservice

Contact

Heb je na het lezen van de informatie op deze pagina nog vragen over Windpark Kabeljauwbeek? Klik op de knop hieronder en stuur ons een mail.

Gerelateerde pagina's

Kijk ook wat we verder al tot stand gebracht hebben om onze missie ‘duurzame energie van iedereen’ waar te maken.
Windpark Rozenburg

Windpark Landtong Rozenburg

Windmolen in een weiland

Windpark Sabina-Henrica

Windpark Delfzijl Noord

Windpark Delfzijl Noord