Bestuur

Eneco wordt geleid door de Raad van Bestuur (RvB) die verantwoording aflegt aan de Raad van Commissarissen (RvC).
Eneco World

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur (RvB) heeft de dagelijkse leiding van de holding en is eindverantwoordelijk voor de prestaties van de holding en de bedrijven daarin. Zo houdt de Raad van Bestuur zich bezig met:  • Ontwikkeling van de strategie en de langetermijnplanning;
  • Bewaking van het risicoprofiel;
  • Leiding geven aan de divisie- en stafdirecteuren;
  • Opstellen van de jaarrekening;
  • Beoordelen van de ‘key performance indicators’ en de bedrijfsplannen van de divisies en de business units.

De RvB wordt benoemd door de Raad van Commissarissen (RvC) en legt verantwoording af aan de RvC en de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA). De Raad van Bestuur van Eneco bestaat uit zes leden.

As Tempelman

As Tempelman

Chief Executive Officer (CEO)


Jeanine Tijhaar

Jeanine Tijhaar

Chief Financial Officer (CFO)


Kees Jan Rameau

Kees-Jan Rameau

Chief Operating Officer Integrated Energy (COO-IE)
Hiroshi Sakuma

Hiroshi Sakuma

Chief Cooperation & International Officer (CCIO)
Selina Thurer

Selina Thurer

Chief Operating Officer Customer (COO-C)
Karen de Lathouder

Karen de Lathouder

Chief Operating Officer Assets (COO-A)

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) van Eneco adviseert de Raad van Bestuur (RvB) en houdt toezicht op het beleid van de RvB en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de verbonden onderneming.

De RvC van Eneco heeft twee commissies ingesteld:  • Een renumeratie/selectie- en benoemingscommissie;
  • Een audit & risk commissie.

De remuneratie/selectie- en benoemingscommissie bestaande uit: Michael Enthoven (voorzitter), Annemieke Roobeek, Satoshi Hamada en Mel Kroon (leden), verzorgt de selectie en benoeming van de leden van de RvB en adviseert over de beloning van de leden van de RvB en RvC.

De audit & risk commissie bestaande uit: Michael Enthoven (voorzitter), Gaku Yaguchi en Mel Kroon (leden), ziet toe op belangrijke financiële zaken. Deze commissie vergadert hierover ieder kwartaal en heeft minimaal tweemaal per jaar overleg met de externe accountant. De jaarrekening wordt door de RvC ter vaststelling voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

Mel Kroon

Mel Kroon

Voorzitter
Michael Enthoven

Michael Enthoven

Gaku Yaguchi

Gaku Yaguchi

Katsuji Sugimori

Katsuji Sugimori

Annemieke Roobeek

Annemieke Roobeek

Aiichiro Matsunaga

Aiichiro Matsunaga

Satoshi Hamada

Satoshi Hamada

Schema benoemingstermijnen Raad van Commissarissen N.V. Eneco

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het vennootschapssecretariaat.

Hier worden geen klantvragen in behandeling genomen.
Portretfoto Jan Pieter Verwiel

Jan-Pieter Verwiel

General Counsel / Vennootschapssecretaris