Zonnepark De Wildert

Het zonnepark De Wildert is een aanvulling op de lokale duurzame energieopwek. Het biedt de mogelijkheid om de energievoorziening van bedrijven op De Wildert te verduurzamen en brengt het doel van de gemeente Dongen om in 2050 energieneutraal te zijn dichterbij. Het zonnepark is een initiatief van Eneco en VolkerWessels . De doelstelling van zonnepark De Wildert is dat het voornamelijk energie gaat leveren aan de omliggende bedrijven. Er zijn op dit moment gesprekken met een aantal bedrijven over de afname van de groene stroom. VolkerWessels zal ook een deel van de groene stroom van dit zonnepark afnemen.
Zonnepark in Nederland met blauwe lucht
Zonnepark de Wildert

Gekozen locatie

De locatie van het zonnepark op het Dongense industrieterrein De Wildert is een geschikte locatie vanuit:

 

 

  1. Gemeentelijke structuurvisie:in de structuurvisie is de locatie aangewezen als een uitbreidingslocatie voor het bedrijventerrein De Wildert. De gemeente Dongen wil graag investeren in duurzame energie en deze locatie, die voorlopig niet ingevuld gaat worden ten behoeve van het bedrijventerrein, is daarom een goede locatie voor de plaatsing van zonnepanelen.
  2. Provinciaal beleid:hierin is aangegeven dat de grootschalige realisatie van zonneparken op braakliggende (bedrijven)terreinen als een wenselijke toevoeging voor duurzame opwekking wordt gezien.
  3. Afstand Natura 2000 gebieden:de locatie bevindt zich op grote afstand (meer dan 5 km) van Natura 2000 gebieden.
  4. Ecologie: onderdeel van het plan is het realiseren van een Ecologische VerbindingsZone (EVZ) die aansluit op de omgeving.
  5. Lokaal verduurzamen: van de energievoorziening voor bedrijven gevestigd op De Wildert.

Ecologische VerbindingsZone

Met de komst van het zonnepark komt er ook een uitwerking van een landschappelijke inpassing. Die inpassing omvat de realisering van een deel van de Ecologische VerbindingsZone, zodat er een passende overgang komt tussen het buitengebied, De Wildertse Arm en het zonnepark. De Ecologische VerbindingsZone wordt gerealiseerd langs de Noordrand van De Wildert. Door de ligging grenzend aan het bestaande bedrijventerrein zal het zonnepark vanaf de openbare weg nauwelijks zichtbaar zijn. De oppervlakte van de landschappelijke inpassing is  circa 3 hectare. Met de realisatie van de landschappelijke inpassing wordt een kwalitatieve bijdrage geleverd aan het landschap in Dongen. De twee oude eiken die nu op het terrein van het zonnepark staan kunnen worden behouden.
Ecologische VerbindingsZone de Wildert

Planning

Start van de werkzaamheden op de locatie (voorbereiding werkzaamheden) januari 2021
Start bouw zonnepark  maart 2021
Aanleg Ecologische VerbindingsZone najaar 2021
Testfase oktober 2021 – november 2021
Oplevering december 2021

Feiten en cijfers

Zonnepanelen
  • Circa 44.000
    (15 hectare)
Jaarlijkse opbrengst
  • 21.000 MWh
Medewerker klantenservice

Contact

Wil je meer weten over Zonnepark De Wildert? Klik op de knop hieronder en stuur ons een mail.

Gerelateerde pagina's

Kijk ook wat we verder al tot stand gebracht hebben om onze missie ‘duurzame energie van iedereen’ waar te maken.
Zonnepark Tholen

Zonnepark Tholen

Zonnepark Kabeljauwbeek

Zonnepark Kabeljauwbeek

Zonnepark Ameland