Woningen versneld van gas af met Startmotor-kader

Vanuit het klimaatakkoord is het samenwerkingsverband ‘Startmotor’ ontstaan met een ambitieus doel: warmtebedrijven en woningcorporaties halen gezamenlijk, door een unieke aanpak en samenwerking, duizenden woningen van het aardgas af. Dit heeft in april 2020 geleid tot het Startmotor-akkoord waarin AEDES, 36 woningcorporaties en vijf warmtebedrijven afspraken hebben gemaakt om de versnelde verduurzaming van de warmtevoorziening van 100.000 huurwoningen te realiseren.
Startmotorkader Warmtenetten
Man pleegt onderhoud aan ijzeren buis

Woonlastenneutraal

De verduurzaming van woningen, door ze van het gas af te halen, gaat binnen het akkoord woonlastenneutraal. Dat is van belang voor huurders, want met de afspraken gemaakt in dit akkoord gaat de gemiddelde huurder niet meer betalen dan voor de gasrekening. Bovendien betalen woningcorporaties een prijs voor de aansluitkosten van het warmtenet gebaseerd op een transparant rekenmodel. Bij de uitvoering van projecten kunnen woningeigenaren desgewenst ook direct deelnemen en aangesloten worden op het warmtenet.

Breed gedragen

In nauwe samenwerking met de Woonbond, het Rijk, gemeenten en VNG is het Startmotorkader tot stand gekomen op initiatief van 36 Startmotorcorporaties ondersteund door Aedes en vijf warmtebedrijven: Eneco, Vattenfall, Ennatuurlijk, Stadsverwarming Purmerend en HVC. Het gebruik van dit kader staat open voor de hele sector en biedt een basis om op projectniveau snel overeenkomsten te sluiten over de aansluiting van woningen op een collectief warmtesysteem en om de warmtelevering betaalbaar te houden. Het Startmotorkader richt zich met name op corporatiewoningen in stedelijke gebieden dichtbij bestaande warmtenetten, waardoor de kosten relatief beperkt blijven.

Subsidieregeling

De Rijksoverheid ondersteunt corporaties en huurders gedurende de periode van de Startmotor met 200 miljoen euro via de Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH). Deze regeling ging op 1 mei 2020 van start.
Binnenhof Den Haag

Feiten en cijfers

Doel startmotor-akkoord
 • 100.000 woningen van gas af in 2022 waarvan
 • 55.000 woningen aangesloten op warmtenetten
 • 45.000 woningen aangesloten op bijv. warmtepompen
Klimaatdoelstelling
 • In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van aardgas af
Huurwoningen in NL
 • 2,2 miljoen huurwoningen daarom samenwerking met woningcorporatie
Samenwerkingspartners
 • Aedes
 • 36 woningcorporaties
 • Vattenfall
 • Ennatuurlijk
 • HVC
 • Stadsverwarming Purmerend
 • Eneco

Gerelateerde pagina's

Kijk ook wat we verder al tot stand gebracht hebben om onze missie ‘duurzame energie van iedereen’ waar te maken.
Gasspeicher

Eneco Gasspeicher