Duurzame energie van iedereen

Onze missie ‘duurzame energie van iedereen’ is al sinds 2007 stevig verankerd in onze strategie. Eneco was destijds een van de eerste grote energiebedrijven die vol overtuiging inzette op een duurzame koers. In een energiemarkt die volop verandert, blijft onze missie staan als een huis. Het is ons kompas en de basis voor al onze activiteiten. We willen dat iedereen duurzamer kan wonen, werken en leven. Iets wat we alleen samen kunnen bereiken: samen met onze partners, klanten, leveranciers. De energietransitie is van ons allemaal.
Monteur installeert airco
Installateur op dak met zonnepanelen

Leven binnen de grenzen van de planeet

Onze missie komt voort uit de overtuiging dat we de aarde leefbaar moeten doorgeven aan onze kinderen en de generaties daarna. Leven binnen de natuurlijke grenzen van de planeet, dat is waar Eneco in gelooft.  

Maar helaas putten we als mensheid de aarde uit. Ecosystemen hebben geen tijd om zich te herstellen, biodiversiteit wordt bedreigd en er gaat meer natuur verloren dan er ontstaat. We hebben te maken met klimaatverandering, omdat er meer koolstof aan de atmosfeer wordt toegevoegd dan de natuur kan opnemen.

Ambitie: klimaatneutraal in 2035

We hebben met elkaar een belangrijke opdracht: de aarde niet verder laten opwarmen dan 1,50C. De uitdaging waarvoor we als samenleving staan, is urgent en de schaal ervan veel groter dan velen zich realiseren. De energiesector heeft een belangrijke voortrekkersrol in de energietransitie.

Eneco heeft de ambitie om al in 2035 klimaatneutraal te zijn. Niet alleen in onze eigen activiteiten, maar ook in de energie die wij leveren aan onze klanten. We gaan hiermee sneller dan het wetenschappelijk onderbouwde 1,5°C-pad voorschrijft. We geloven dat het moet en we geloven dat het kan. Wat we met klimaatneutraal bedoelen, lees je in onze begrippenlijst.

One Planet plan

Eneco legt haar duurzaamheidsdoelstellingen sinds 2015 vast in het One Planet plan. Over de voortgang en realisatie van de doelstellingen in het plan rapporteren we in het jaarverslag. Het One Planet plan bevat concrete doelstellingen op het gebied van klimaat, biodiversiteit, circulariteit en maatschappij.