Benchmarks

Eneco richt zich op drie elkaar aanvullende Environmental Social & Governance (ESG) ratingbureaus.

Science Based Targets initiative

Het Science Based Targets initiative (SBTi) is een wereldwijde organisatie dat bedrijven in staat stelt om ambitieuze emissiereductiedoelstellingen op te stellen in overeenstemming met de meest recente klimaatwetenschap. Het is gericht op bedrijven over de hele wereld ertoe aan te zetten hun emissies vóór 2030 te halveren en vóór 2050 netto-nul-uitstoot te bereiken. Het initiatief is een samenwerking tussen het Carbon Disclosure Project (CDP), het United Nations Global Compact, het World Resources Institute (WRI) en het Wereld Natuur Fonds (WWF).

Eneco was in 2017 het eerste Nederlandse bedrijf met goedgekeurde targets. Op basis van de methode van het SBTi is een koolstofbudget voor ons bedrijf inclusief onze leveranciers en klanten bepaald. Inmiddels hebben wereldwijd al meer dan 1800 bedrijven goedgekeurde targets. 

In 2022 behoort Eneco tot de eerste groep van bedrijven die goedkeuring van SBTi heeft ontvangen over haar netto-nul doelstelling in 2035 voor de gehele waardeketen (scope 1, 2 en 3) op basis van het 1,5°C-pad uitgaande van basisjaar 2019.
Science Based Targets
CDP

CDP Climate Change 2023

Eneco heeft een A- gekregen van CDP op het gebied van het tegengaan van klimaatverandering. Hiermee behoort Eneco tot de leidersgroep. De score is hoger dan het Europese regionale gemiddelde van B, en hoger dan het gemiddelde van de sector van duurzame-energieopwekking (B). CDP is een internationale non-profitorganisatie die bedrijven en regeringen ertoe aanzet om onder meer hun broeikasgasemissies te verminderen. CDP maakt al ruim 20 jaar de klimaatvoetafdruk en -ambities van bedrijven inzichtelijk. De organisatie vraagt gedetailleerde informatie op en kent vervolgens een score toe van D tot en met A. In 2023 namen wereldwijd meer dan 23.000 bedrijven deel aan CDP.

Sustainalytics

Sustainalytics beoordeelt Eneco met een laag Environmental, Social & Governance (ESG)-risico (18,7). Het beoordeelt het algemene management van materiële ESG-kwesties door Eneco als ‘sterk’. Met onze ESG-score bij Sustainalytics behoren we tot de 10% best presterende bedrijven in onze sector op het gebied van duurzaamheid.

Sustainalytics is een wereldwijde speler in het beoordelen van bedrijven op duurzaamheid op verzoek van investeerders. Een ESG-rating beoordeelt factoren ten aanzien van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur. Het houdt in dat factoren als energieverbruik, klimaat, beschikbaarheid van grondstoffen, gezondheid, veiligheid en goed ondernemingsbestuur worden meegewogen in de bedrijfsbeslissingen. ESG-ratings zijn bedoeld om de veerkracht van een bedrijf te meten tegen langetermijnrisico's van materieel belang.
EcoVadis Gold

EcoVadis Gold

In 2024 heeft Eneco een Gold-waardering van EcoVadis ontvangen. Daarmee behoren we tot de best scorende bedrijven op het gebied van duurzaamheidsprestaties. EcoVadis beoordeelt hoe een bedrijf scoort op milieu, arbeid en mensenrechten, ethiek en het duurzaam inkoopbeleid.