Wind - Een stabiele partner

Eneco investeert in, ontwikkelt, bouwt en exploiteert op grote schaal duurzame energieprojecten in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Eneco Wind ontwikkelt de komende jaren nog eens projecten met een opwekcapaciteit van meer dan 2000 MW uit wind.
Windpark Slufterdam
Windenergie is een van de schoonste en meest milieuvriendelijke energiebronnen. Er komen geen broeikasgassen of luchtverontreinigende stoffen vrij en het biedt daarom een veilige en betrouwbare energievoorziening met lage emissies voor de toekomst. De productie en levering van groene energie zit in het DNA van Eneco. Eneco vindt het belangrijk om een goede verstandhouding te hebben met betrokkenen in de omgeving en houdt zich strikt aan lokale en nationale (milieu-)regels.

Wind op land

Bij de ontwikkeling van een windpark betrekken we graag betrokkenen uit de lokale omgeving tijdens het proces.

Wind op zee

40 procent van de elektriciteitsbehoefte in 2030 komt van windturbines op zee, Eneco draagt hier nu al aan bij.

Veelgestelde vragen over windmolens

Hoe lang gaat een windpark mee? Hoe veilig is een windmolen? Op deze pagina vind je een antwoord op de meest gestelde vragen rondom windmolens. En benieuwd waarom een windmolen soms stilstaat terwijl de wind waait? Vivian de Swart, analyst structuring & origination renewables, legt het je graag uit in de video hiernaast.
Windpark Vianen

Stadia in de levenscyclus van een windpark

Eneco is actief in alle fasen van een windpark: wij ontwikkelen, investeren, bouwen en exploiteren. 
De toegevoegde waarde van Eneco is dat ze controle heeft over risicoprofielen, de kosten tijdens de levensduur en de competenties van de assets. (Offshore) Windparken zijn zo kosteneffectief mogelijk ontworpen, met hoge betrouwbaarheid en prestaties. 

Eneco blinkt uit als bruggenbouwer tussen partners in een consortium; deze samenwerking met leveranciers, aannemers en investeerders resulteert in winnende biedingen.

Ontwikkeling

Binnen Eneco ontwikkelt, plant en ontwerpt de afdeling projectontwikkeling de duurzame assets. Eneco heeft uitgebreide interne projectontwikkelingsmogelijkheden, vanaf het oorspronkelijke concept tot de bouw. Wij beschikken over expertise op het gebied van ontwikkeling, netinpassing, vergunningen, systeemontwerp en haalbaarheid van investeringen. Eneco maakt gebruik van de meest geavanceerde technologieën in haar projectontwikkelings- en managementprocessen. Dit zorgt voor de hoogste energieopbrengsten en de meest kostenefficiënte O&M-diensten.
Windpark Delfzijl Noord
Windpark Burgervlotbrug

Bouwmanagement

Eneco heeft een trackrecord in het veilig, op tijd en binnen budget realiseren van windprojecten op land en op zee. Hierdoor kan ze snel en deskundig reageren op een breed scala aan projectuitdagingen. 
Wij werken met ervaren, oplossingsgerichte ontwikkelings-, bouw- en operationele professionals, die uitgebreide ontwerp-, inkoop- en constructiediensten leveren. 

Onze contracting strategie benut onze branchekennis en schaalvoordelen; om risico's en verantwoordelijkheden te bepalen en om inkoop- en bouwkosten te optimaliseren.

Operations

Eneco Asset Management Renewables (AMR) beheert alle duurzame assets van Eneco. Dit omvat windparken op land en op zee, biomassa-installaties en zonneparken en -daken in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. Voorbeelden zijn het Prinses Amalia Windpark (120 MW) voor de kust van IJmuiden en het Tullo-windpark in Schotland.
Ons asset management systeem is geaccrediteerd volgens de ISO 55000-norm, die ervoor zorgt dat de klant de volledige controle behoudt over het risicoprofiel, de kosten gedurende de looptijd, informatie over de assets en competenties.
Windpark Luchterduinen

Aanvullende diensten

Eneco is leverancier van stroomafnamecontracten (Power Purchasing Agreement (PPA's)) voor bedrijven. Dit stelt haar in staat om de energiebehoefte direct te overzien en op de meest efficiënte en kosteneffectieve manier te beheren. De voordelen van het aangaan van PPA's met Eneco zijn onder meer:

  • Prijszekerheid op lange termijn
  • Mogelijkheid om toekomstige prijsstijgingen voor elektriciteit af te dekken (bv. als gevolg van emissieregeling/CO2-heffingen)
  • Toegang tot Garanties Van Oorsprong (GVO’s) en andere groene producten
  • Vermogen om duurzaamheidsdoelstellingen te halen en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen (verbeterde merkwaarde) 

Eneco heeft als PPA leverancier sterke concurrentievoordelen:

 

  • Aantoonbare ervaring als ontwikkelaar, bouwer en exploitant van grootschalige duurzame energieprojecten in Europa
  • Sterke inkoop- en leverancierscapaciteit, resulterend in een zeer concurrerende productprijs
  • Sterke krediet- en financiële positie
  • Een multifunctioneel team van ervaren ontwikkelings-, bouw- en operationele professionals
  • Een succesvolle staat van dienst bij het creëren van PPA's voor toonaangevende bedrijven die duurzaamheidsdoelstellingen nastreven, waaronder Royal DSM, Microsoft, Royal Schiphol Group en Stedin