Wind op land

In Nederland waait het bijna altijd. En met alle doelstellingen uit het klimaatakkoord halen we de verduurzaming van onze energie natuurlijk niet met alleen wind op zee. Ook de energieopwekking op land moet fors groeien naar 35 miljard kilowattuur per jaar in 2030. Bij de ontwikkeling van een windpark betrekken we graag de omgeving tijdens het proces. Zo organiseren we bijvoorbeeld inloopavonden of een klankbordgroep en bespreken we de mogelijkheden om financieel deel te nemen.
Windpark Vianen
Windpark Spuisluis

Windpark Spuisluis

Het windpark ligt aan de noordkant van het Noordzeekanaal en staat bekend als een zeer windrijke locatie.
Windpark Beuningen

Windpark Beuningen

Vijf turbines ten zuiden van rijksweg A73 gaan straks duurzame stroom produceren voor zo’n vijftienduizend huishoudens.
Windpark Nieuwe Waterweg

Windwinning Hoeksebaan

Bij het industrieterrein Hoeksebaan, in Hoek van Holland, zijn plannen voor het realiseren van twee windturbines.
Windpark Fryslan

Windpark Fryslân

In het IJsselmeer staan 89 windturbines die sinds eind 2021 samen op jaarbasis zo’n 1.500 GWh aan windenergie produceren.
Windpark Hogezandse Polder

Windpark Hogezandse Polder

Negen windmolens in gemeente Hoeksche Waard leveren groene stroom.
Tweede Maasvlakte

Windpark Tweede Maasvlakte

In opdracht van Rijkswaterstaat bouwden we 22 innovatieve onshore windturbines die vanaf 2023 jaarlijks maar liefst 416 GWh groene stroom opwekken.
Windpark Kabeljauwbeek

Windpark Kabeljauwbeek

In gemeente Woensdrecht staan sinds eind 2020 vijf windmolens die op jaarbasis gemiddeld circa 45 kWh aan stroom opwekken.
Rijnenburg

Duurzame energie Rijnenburg en Reijerscop

Verkenning mogelijkheden voor duurzame energie.
Windpark Zebra

Windpark ZE-BRA

Vijftien windturbines vervangen bestaande windturbines in de omgeving.
Windpark Landtong Rozenburg

Windpark Landtong Rozenburg

Reductie aantal windmolens zorgt voor dubbel vermogen.
Windpark Nieuwe Waterweg

Windpark Nieuwe Waterweg

Zes windmolens in samenwerking met Gemeente Rotterdam.
Windpark Slufterdam

Windpark Slufterdam

Een samenwerking tussen Vattenfall en Eneco.
Windpark Autena

Windpark Autena

Locatie voor groene stroom én onderwijs.
Windpark Delfzijl Noord

Windpark Delfzijl Noord

19 windmolens draaien voor Google.
Windpark Houten

Windpark Houten

Drie windmolens bij het Amsterdam-Rijnkanaal.
Windpark Reusel-de Mierden

Windpark Reusel-De Mierden

Vijf windmolens markeren fietsroute ‘Wind in de wielen’.
Windpark Sabina Henrica

Windpark Sabina-Henrica

Een plaats waar een uitstekend windaanbod is.

Wat we verder doen

Kijk ook wat we verder al tot stand gebracht hebben om onze missie ‘duurzame energie van iedereen’ waar te maken.