Windpark ZE-BRA

Op de grens van Zeeland en Brabant staan nu nog negentien windmolens van Lindewind, Zeeuwind en Eneco. Omdat deze windmolens aan vervanging toe zijn, hebben we als initiatiefnemers een gezamenlijk plan ingediend om nieuwe, efficiëntere windmolens neer te zetten in het gebied. Met het intrekken van de Raad van State procedure wordt de vergunning van het windpark onherroepelijk en kan het park gebouwd worden. De verwachting is dat de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het windpark in de tweede helft van 2025 starten en dat eind 2026 de eerste turbines groene stroom op gaan wekken.Voor een kijkje op de website van gemeente Reimerswaal over windpark ZE-BRA klik je hier.

Windpark Ze-Bra
Logo zeeuwind

Lindewind

Eneco logo

Het windpark

Vijftien nieuwe windturbines met een totaal opgesteld vermogen van naar verwachting tussen de 60-80 MW leveren straks genoeg stroom op om het equivalent van ruim 75.000 huishoudens jaarlijks van groene stroom te voorzien. Met het windpark wordt invulling gegeven aan de regionale en nationale duurzaamheidsambities van Zeeland en Noord-Brabant.

Status

In de oorspronkelijke plannen gingen we uit van negentien windmolens. Na overleg met de omwonenden en beide gemeenten besloten we om drie molens uit de plannen te halen. Vervolgens hebben we de vergunningsaanvraag aangepast naar zestien molens. Na instemming van de gemeenteraad van Reimerswaal lag de vergunning ter inzage. Op 2 november 2021 nam de gemeente Reimerswaal het besluit om de vergunning af te geven. De volledige stukken staan op de website van de gemeente Reimerswaal onder het kopje ‘Documenten inzake definitieve vergunningen’. Vervolgens was het mogelijk om een beroep in te stellen tegen dit besluit bij de Raad van State. In het eerste half jaar van 2023 is er constructief overleg geweest met diegenen die beroep hebben ingediend tegen het windpark. Er is gezocht naar passende oplossingen en naar aanleiding van de gesprekken is het windpark verder geoptimaliseerd voor de omgeving. Concreet betekent dit dat er nog een turbine is vervallen waardoor windpark ZE-BRA zal gaan bestaan uit 15 windturbines.Ook is afgesproken dat er vogeldetectie en stilstandvoorzieningen in het windpark komen, waarmee het aantal vogelslachtoffers wordt geminimaliseerd.

Windpark Ze-Bra
Windpark Ze-Bra

Milieueffecten

Een onafhankelijk onderzoeksbureau onderzocht wat de gevolgen van de windmolens zijn voor het milieu. Zo wordt er bekeken of de windmolens te veel geluid maken voor de omgeving, of dat slagschaduw voor overlast zorgt. De resultaten hiervan staan beschreven in het Milieueffectrapport (MER) dat onderdeel is van de omgevingsvergunning en inmiddels onherroepelijke vergunning.Wil je hier meer over weten? Klik hier om het MER te lezen en als er vragen zijn, laat het ons dan weten.

Participatie

Windpark ZE-BRA stelt voor de omgeving drie regelingen beschikbaar in afstemming met de gemeenten Reimerswaal en Woensdrecht.  • Omwonendenregeling
  • Obligatielening
  • Omgevingsfonds

De belanghebbenden die in aanmerking komen voor de omwonendenregeling worden individueel benaderd.

De obligatielening en het omgevingsfonds moeten de komende tijd nog vormgegeven worden. Vanuit het omgevingsfonds komt ieder jaar naar verwachting zo’n 50.000 euro per jaar ter beschikking voor maatschappelijke doelen in de omgeving van het park. Geïnteresseerden die mee willen denken over de invulling van dit fonds kunnen zich opgeven via:Meedenken over omgevingsfondsHet is ook mogelijk om lid te worden van coöperatie Zeeuwind en zo mede-eigenaar van het park te worden. Ga voor meer informatie hierover naar Zeeuwind.nl.

Planning

De komende periode worden diverse onderdelen van het windpark verder ontworpen en contracten gesloten met de verschillende aannemers waaronder de turbineleverancier. De verwachting is dat de bouw van het windpark half 2025 start. Wanneer alles volgens planning verloopt wekken de turbines eind 2026 de eerste groene stroom op.

Feiten en cijfers

*Hierbij houden we het gemiddelde verbruik aan volgens het CBS, dat uitgaat van 2730 kWh per huishouden.
Windmolens
  • 15 windmolens
  • Ca. 60-70 MW opgesteld vermogen
Jaarlijkse opbrengst
  • Ca. 210.000 MWh
Huishoudens
  • Ca. 75.000 huishoudens*
    (equivalent)

Veelgestelde vragen

Medewerker klantenservice

Contact

Heb je na het lezen van alle informatie nog een vraag over Windpark ZE-BRA? Mail ons via onderstaande link.

Wil je nog meer weten?

Meer informatie is ook te vinden op de website van de partners:

Gerelateerde pagina's

Kijk ook wat we verder al tot stand gebracht hebben om onze missie ‘duurzame energie van iedereen’ waar te maken.

Windpark Autena

Windpark Rozenburg

Windpark Landtong Rozenburg

Luchtfoto windpark Slufterdam

Windpark Slufterdam