Windpark Autena

Op windpark Autena nabij knooppunt Everdingen in de gemeente Vianen staan drie windmolens. Twee daarvan leveren groene stroom aan Royal Schiphol Group. Dat is ongeveer 20 gigawattuur per jaar, vergelijkbaar met het jaarlijks stroomverbruik van circa 5.600 huishoudens.
Windpark Vianen
Eneco bouwde meer windmolens voor Royal Schiphol Group om bij te dragen aan de doelstelling van het luchthavenbedrijf: met ingang van januari 2020 ontvangt het bedrijf van Eneco stroom van nieuw gebouwde Nederlandse windmolens.
De windmolens van Windpark Autena hebben vanuit de lokale omgeving een naam gekregen. Basisscholen uit Vianen mochten naamsuggesties insturen voor de molens die leveren aan de luchthavens. Daarbij kwamen ‘FlyingElektric’ van basisschool Egbertus en ‘GreenTower’ van OBS Tijl Uilenspiegel als winnaar uit de bus.

Locatiekeuze Windpark Autena

Het windpark is gebouwd in de ‘oksel’ van knooppunt Everdingen en nabij de Autenasekade in Vianen. Het gebied wordt globaal begrensd door de rijkswegen A2 en A27 en de Autenasekade.

De locatie is grotendeels agrarisch met in de directe omgeving enkele bosschages. Om het effect van Windpark Autena op de omgeving te bepalen is er een slagschaduw (PDF)- en een geluidsonderzoek (PDF) uitgevoerd. Ook is het bestemmingsplan aangepast. Bij de ontwikkeling van het windpark heeft een klankbordgroep meegedacht.

Windpark Vianen

Ruimtelijk Kwaliteitsfonds

Het lokale Ruimtelijk Kwaliteitsfonds is door Eneco en de gemeente ingesteld om de directe landelijke omgeving van Windpark Autena een kwaliteitsimpuls te geven. De klankbordgroep draagt projecten aan voor de besteding van 50% van de jaarlijkse bijdrage het windpark levert aan het Ruimtelijk Kwaliteitsfonds. Het startbedrag van deze bijdrage is €15.000 per jaar. De projecten die de klankbordgroep mag aandragen sluiten aan bij de Landschapsvisie van de gemeente.

Feiten en cijfers

Windmolens
  • 3 stuks
  • Type: Nordex N131
  • Ashoogte: 100 m
  • Rotordiameter: 131 m
  • Vermogen: 3 MW
Jaarlijkse opbrengst
  • 30 GWh
Afnemers
  • Royal Schiphol Group
Customer care employee

Contact

Heb je na het lezen van de informatie op deze pagina nog vragen over Windpark Autena? Mail deze dan naar ons.

Gerelateerde pagina's

Kijk ook wat we verder al tot stand gebracht hebben om onze missie ‘duurzame energie van iedereen’ waar te maken.