Windpark Spuisluis

Sinds 2012 is er door Eneco, windpark IJmond, Midwest wind B.V. en Waardpolder Participatie B.V. samengewerkt om Windpark Spuisluis te realiseren. Het park ligt aan de noordkant van het Noordzeekanaal en staat bekend als een zeer windrijke locatie. Daarmee levert het voldoende energie om 90% van de gemeente Velsen van energie te voorzien. De gemeente heeft als doel om in 2050 volledig energieneutraal te zijn.
Windpark Spuisluis

Nieuws

Luchtvaartverlichting

Sinds eind januari is de verplichte luchtvaartverlichting, op de top van de turbines, wellicht beter waar te nemen vanaf de grond. Vanwege een technisch mankement zijn de afschermkappen rond deze verlichting onlangs verwijderd waardoor het licht nu ook naar beneden schijnt. Zodra dit mankement is opgelost worden de kappen weer teruggeplaatst. Wanneer er meer bekend is over deze planning, kunt u deze informatie hier terugvinden. Excuses voor eventueel ongemak.

Realisatie

In 2015 heeft de provincie Noord-Holland het gebied bij het Noordzeekanaal van Velsen aangewezen voor windenergie. Dit gebied staat bekend als een zeer windrijke locatie.
Inwerking treden Provinciale Ruimtelijke Verordening: 15 januari 2016
Onderzoeken: mei 2015 – mei 2016
Indieningstermijn vergunning: 15 januari – 15 mei  2016
Beoordeling vergunning: oktober 2016 - voorjaar 2017
Wijzigen bestemmingsplan: tweede kwartaal 2017
Aanvragen SDE+: eerste kwartaal 2018
Contracten sluiten: 2019/2020
Start bouw: Q2 2021
Park operationeel: Q1 2023

Feiten en cijfers

Windmolens
  • Aantal: 6
  • Model: Nordex
  • Ashoogte: 120 meter
  • Rotordiameter: 117 meter
Jaarlijkse opbrengst
  • 6x 3.6 MW vermogen
  • 60.000 tot 65.000 MWh
  • Ongeveer 22.000 huishoudens

Gebiedsfonds

Vanuit windpark Spuisluis wordt vanuit de gebiedsgebonden bijdrage een gebiedsfonds opgericht. Het doel van het gebiedsfonds is om inwoners en bedrijven uit de omgeving van het windpark mee te laten delen in de lusten van de windproductie. Het gebiedsfonds ondersteunt projecten en initiatieven op het gebied van energiebesparing, duurzame energie of verbetering van de leefbaarheid in de regio. Iedere bewoner, instelling, vereniging, stichting en bedrijf uit Velsen, Beverwijk of Heemskerk kan een duurzaam initiatief indienen. De initiatieven dienen een maatschappelijk belang te hebben. De aanvragen moet aansluiten bij de opgestelde doelstellingen en voldoen aan de vastgestelde criteria. De gedachte achter het gebiedsfonds is dat de omgeving bepaalt wat er met deze gelden gebeurd en niet de aandeelhouders van het windpark.
Medewerker klantenservice

Contact

Heb je na het lezen van de informatie op deze pagina nog vragen over Windpark Spuisluis? Klik op de knop hieronder en stuur ons een mail.

Gerelateerde pagina's

Kijk ook wat we verder al tot stand gebracht hebben om onze missie ‘duurzame energie van iedereen’ waar te maken.