Windpark Houten

Windpark Houten ligt in het gebied tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en het sport- en werklandschap de Meerpaal. De drie windmolens leveren jaarlijks duurzaam opgewekte elektriciteit op voor circa 4.700 huishoudens.
Windpark Houten

Strengere maatregelen

Gemeente Houten heeft voor dit windpark per december 2022 nieuwe Maatwerkvoorschriften voor geluid opgelegd. De norm voor het windpark is een Lden van 45 dB en een Lnight van 39 dB ’s nachts). Dit is strenger dan de landelijke geluidsnorm en strenger dan de norm die de Regionale UitvoeringsDienst (RUD) geadviseerd heeft. De Lden geluidsnorm is een jaargemiddelde. Met andere woorden: op 31 december van een jaar moet overlegd kunnen worden dat het windpark voldaan heeft aan de Maatwerkvoorschriften. Eneco beschikt over software om te kunnen voorspellen of de geluidsnorm wel of niet overschreden gaat worden op 31 december. De peildatum voor windpark Houten is 1 november van ieder jaar. Op deze datum wordt bekeken of de windmolens op jaarbasis meer of minder geluid uitstoten dan is afgesproken. Zo ja, wordt het draaiprogramma aangepast. Op deze manier blijft het windpark altijd binnen de afgesproken geluidsnorm.Om direct omwonenden tegemoet te komen heeft Eneco geïnvesteerd in het vinden van oplossingen voor de geluidsoverlast die een aantal direct omwonenden vooral ’s nachts ervaart. Op de wieken zijn speciale uilenveren bevestigd. Ook worden alle drie de gondels voorzien van extra geluidsisolatiemateriaal aan de binnenkant van de turbines.

Medewerker klantenservice

Contact

Heb je na het lezen van de informatie op deze pagina nog vragen over Windpark Houten? Klik op de knop hieronder en stuur ons een mail.

Gerelateerde pagina's

Kijk ook wat we verder al tot stand gebracht hebben om onze missie ‘duurzame energie van iedereen’ waar te maken.
Windpark Nieuwegein

Windpark Nieuwegein

Windpark Rozenburg

Windpark Landtong Rozenburg

Windpark Sabina Hendrica windpark

Windpark Sabina-Henrica