Windpark Landtong Rozenburg

Op windpark Landtong Rozenburg staan 12 turbines en 34 MW aan opgesteld vermogen waarmee ruim 117 GWh aan groene stroom kan worden opgewekt. Dit staat gelijk aan het jaarlijks stroomverbruik van circa 43.000 huishoudens.
Windpark Rozenburg

Gebiedsfonds

Bij de repowering van dit windpark hebben de gemeente Rotterdam en Eneco vastgelegd dat een bedrag beschikbaar wordt gesteld voor gebiedsfondsen in Rozenburg, Maassluis en Hoek van Holland. Eneco draagt jaarlijks € 0,45 per MWh af. Met een verwachte jaarlijkse opwek van 117.000 MWh aan groene stroom, wordt de bijdrage circa € 53.000 per jaar. Dit bedrag wordt verdeeld over de 3 gebiedsfondsen. Het bedrag kan ingezet worden voor voor lokale en duurzame initiatieven. Op dit moment vindt de werving van de kandidaten voor de drie stichting besturen plaats. Daarna volgt een besluit over de samenstelling van de gebiedsfondsbesturen.

Hergebruiken en recyclen

Bij de repowering van dit windpark is circulariteit een belangrijk onderwerp geweest. Om de milieu-impact van dit project te minimaliseren is een groot aantal maatregelen toegepast:

 • De grondstoffen en windturbines zijn voornamelijk over het water getransporteerd.
 • Vijf fundaties van de oude turbines zijn behouden en gebruikt als kraanopstelplaats voor de nieuwe turbines.
 • Van de verwijderde fundaties is de bewapening als oud ijzer afgevoerd. Het beton is als breekpuin gebruikt voor de aanleg van werkwegen.
 • Delen van de composiet van de rotorbladen zijn gerecycled tot grondstof voor beton.
 • Er is een paalsysteem gebruikt zonder permanente stalen casing. Hierdoor is de paallengte korter en is er minder materiaal nodig. Door het ontwerp te optimaliseren naar een vibropaal (alleen bestaande uit beton en wapening) is er veel hoogwaardig staal bespaard.
 • Op basis van de opgegeven belastingen voor de kraanopstelplaats is er een geoptimaliseerd ontwerp gemaakt met een zo laag mogelijk materiaalgebruik.
 • Er is een speciaal betonmengsel toegepast, waarin gebruik gemaakt is van 80% hoogovenslakken, een restproduct van de staalindustrie.
 • Het vrijkomende puin van de oude poeren is volledig in het ontwerp van de kraanopstelplaatsen verwerkt. Bij het snellen van de paalkoppen is het puin opgevangen en in de kraanopstelplaatsen verwerkt. Hierdoor hoefde het puin niet afgevoerd te worden en er geen aanspraak gemaakt te worden op nieuwe materialen inclusief aanvoer hiervan.
 • Voortkomend uit het ‘nieuwe rijden’, is het ‘nieuwe draaien’ toegepast; een brandstof- en milieubesparende werkwijze voor mobiele voertuigen. Het handmaterieel waaronder trilplaten was bijvoorbeeld elektrisch.
 • Eneco bouwde het windpark met een lokale aannemer en personeel uit de omgeving. Hiermee konden we rijafstanden minimaliseren en CO2 uitstoot door transport reduceren.
 • Afsluitend zijn voor de 5 gekapte bomen en 1.700 m2 jonge gevelde houtopstand evenveel bomen op het terrein herbeplant.

Onderzoek en vergunningen windpark

Voor het project vernieuwing Windpark landtong Rozenburg is een MER procedure doorlopen. MER staat voor milieueffectrapportage en is een ‘onderlegger' voor de omgevingsvergunning(en) en de watervergunning.

Project walstroom

Op landtong Rozenburg liggen de vaste aanlegplaatsen voor de schepen van Heerema Marine Contractors. De kraanschepen van Heerema Marine Contractors zijn omgebouwd, waardoor de motoren, als de schepen zijn aangemeerd, kunnen draaien op Walstroom. De door Heerema, Eneco en het Havenbedrijf aangelegde stroomkabel voorziet de Sleipnir en Thialf van duurzame energie die afkomstig is van de windturbines op de Landtong of van een andere duurzame bron, als er bijvoorbeeld onvoldoende wind is. Wanneer de schepen van Heerema hun motoren uitschakelen als ze voor bepaalde periode in de haven van Rotterdam liggen, wordt een reductie gerealiseerd van 15.000 ton CO2, 20 ton fijnstof, 5 ton zwavel en een aanzienlijke hoeveelheid stikstof - vergelijkbaar met de jaarlijkse uitstoot van circa 5.000 dieselauto's. Deze maatregel heeft een aantal directe voordelen voor de omwonenden: de luchtkwaliteit verbetert en er wordt minder CO2 uitgestoten. Ook is er, een aanzienlijke vermindering van de geluidsoverlast omdat de dieselmotoren niet meer draaien.
Schip bij Windpark Rozenburg

Feiten en cijfers

Windmolens
 • 9 stuks
Jaarlijkse opbrengst
 • 34 MW
Medewerker klantenservice

Contact

Heb je na het lezen van de informatie op deze pagina nog vragen over Windpark Landtong Rozenburg? Klik op de knop hieronder en stuur ons een mail.

Gerelateerde pagina's

Kijk ook wat we verder al tot stand gebracht hebben om onze missie ‘duurzame energie van iedereen’ waar te maken.
Windpark Vianen

Windpark Autena

Luchtfoto windpark Slufterdam

Windpark Slufterdam

Windpark Houten

Windpark Houten