Windpark Slufterdam

In de gemeentes Rotterdam en Westvoorne - in de Zuidwestelijke regio van de Rotterdamse haven – ligt Windpark Slufterdam. De windturbines bij De Slufter zijn gebouwd bovenop een dam bij een slibdepot en leveren sinds 2002 duurzame energie. In 2018 zijn de zeventien oude exemplaren vervangen door veertien efficiëntere windturbines. Deze vernieuwing heeft het vermogen van het onshore windmolenpark ruim verdubbeld.
Luchtfoto windpark Slufterdam
Windpark Slufterdam

Locatiekeuze Windpark Slufterdam

De Slufter bij de Maasvlakte is een mooi en gunstig windgebied, een van de beste onshore windlocaties van Nederland. Daar maakt Windpark Slufterdam slim gebruik van. De plek staat bij kitesurfers zelfs bekend als beste kitesurflocatie van Nederland.

Eneco en Vattenfall: partners in vernieuwing

Eneco en Vattenfall zijn partners in Windpark Slufterdam. In 2018 zijn de zeventien windmolens vervangen door veertien moderne windmolens die veel efficiënter zijn. De windturbines bij De Slufter zijn sinds begin 2019 in bedrijf. De capaciteit is toegenomen van 25,5 MW naar 50,4 MW; een ruime verdubbeling. De duurzame stroom die de windturbines opwekken wordt onder andere afgenomen door de Rotterdamse haven (walstroom), Royal Schiphol Group en het Amsterdamse ov-bedrijf GVB.

Voor een kijkje op de Vattenfall website over Slufterdam klik je hier.

Zien hoe de vernieuwing van Windpark Slufterdam tot stand kwam? Bekijk de video.
Bouw Windpark Slufterdam

Lokale samenwerking Windpark Slufterdam

Vanuit de Haven van Rotterdam werd de wens uitgesproken dat Eneco en Vattenfall voor de uitbreiding en repowering van Slufterdam gezamenlijk optrokken. Dat het onshore windmolenpark tot stand is gekomen is mede dankzij de constructieve samenwerking tussen de verschillende partijen in dit gebied. Door de unieke locatie van het park komt hier een diversiteit aan maatschappelijke en economische belangen samen. 

Direct naast het windpark liggen natuur- en recreatiegebieden die in eigendom zijn van Zuid-Hollands Landschap en Natuurmonumenten. De gemeente Westvoorne en Windpark Slufterdam lanceerden in nauwe samenwerking met beide natuurorganisaties twee fondsen ter stimulering van een betere en duurzame leefomgeving: het Natuurfonds en het Leefbaarheidsfonds. Deze fondsen hebben een looptijd gelijk aan de levensduur van het windpark.

Bijdrage aan het gebied

Leefbaarheidsfonds
Met het Leefbaarheidsfonds willen de gemeente Westvoorne, Eneco en Vattenfall lokale initiatieven ondersteunen die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van het gebied. Het gaat om projecten die zich richten op het verduurzamen en energiezuiniger maken van maatschappelijke gebouwen, projecten die de leefbaarheid binnen de gemeente Westvoorne bevorderen en projecten die bijdragen aan de energietransitie van Westvoorne. Zo vloeien opbrengsten van het Windpark Slufterdam terug naar de gemeenschap van Westvoorne.

Lees hier het nieuwsbericht over de lancering van het fonds.

Natuurfonds
Met het Natuurfonds wordt door de gemeente Westvoorne, Eneco en Vattenfall in samenwerking met de natuurorganisaties Natuurmonumenten en het Zuid-Hollands Landschap, geïnvesteerd in de bijzondere natuurgebieden in Westvoorne. Het doel van het natuurfonds is om de komende 15 jaar de natuurwaarde te verhogen en de natuurbeleving onder inwoners en bezoekers te vergroten. Het Natuurfonds ondersteunt projecten en initiatieven van maatschappelijke organisaties, natuurorganisaties en inwoners die hieraan een bijdrage leveren.

Met het natuurfonds kunnen we bijzondere natuurgebieden een extra impuls geven. Het Zuid-Hollands Landschap heeft dat heel mooi in beeld gebracht in deze video.
Aanleg fietsroute twee Maasvlaktes
Om de verbinding te maken tussen natuur en industrie is er, onder leiding van Zuid-Hollands Landschap, een fietsroute aangelegd. De route van zo'n 35 kilometer loopt door de twee Maasvlaktes en gaat over fietspaden door duinen en een grootschalig industriegebied. Op deze route ligt een uitkijkpunt over het windpark. 

De start van de route ligt bij het bezoekerscentrum TenellePlas. Windpark Slufterdam heeft tevens gezorgd voor zonnepanelen op dit centrum.
Fietsers in Windpark Slufterdam

Feiten en cijfers

Windmolens
  • 14 stuks
  • Type: V112
  • Ashoogte: 94 meter
  • Bladlengte: 55 meter
Vermogen per windmolen
  • 3,6 MW
Afnemers
  • Rotterdamse haven (walstroom)
  • Royal Schiphol Group
  • GVB
Medewerker klantenservice

Contact

Heb je na het lezen van de informatie op deze pagina nog vragen over Windpark Slufterdam? Klik op de knop hieronder en stuur ons een mail.

Gerelateerde pagina's

Kijk ook wat we verder al tot stand gebracht hebben om onze missie ‘duurzame energie van iedereen’ waar te maken.

Windpark Autena

Windpark nieuwe waterweg

Windpark Nieuwe Waterweg

Windpark Rozenburg

Windpark Landtong Rozenburg