Verlegging warmtenet Utrecht

Galjoenstraat &
Thomas à Kempisplantsoen
maart - november 2016

ProRail werkt in Utrecht aan het verbreden van het spoor. Om dat mogelijk te maken, verlegt Eneco de warmteleiding in de Galjoenstraat en het Thomas à Kempisplantsoen. De werkzaamheden vinden plaats van maart tot november 2016.

Projectbeschrijving

Eneco levert warmte en koude via transportnetten onder de grond. Hiermee leveren we schone verwarming en koeling en dragen we bij aan een beter milieu.

Aannemer Van den Heuvel neemt het verleggen van de warmteleiding op zich. Zij werken van maart tot oktober 2016 aan de leiding in de Galjoenstraat. In april is ook begonnen aan de leiding bij het Thomas à Kempisplantsoen. De werkzaamheden aan de stadsverwarming duren tot november. Daarna start ProRail met het verbreden van het spoor.

Aannemer Van den Heuvel voert dit werk uit in opdracht van de afdeling Warmte en Koude van Eneco, onder leiding van senior projectleider Gerrit Trouwborst.

Ik ben trots dat wij de warmteleiding voor Eneco mogen verleggen. Als bedrijf zijn wij werkzaam in de infrastructuur voor water en energie. Van den Heuvel hecht veel waarde aan technologische ontwikkelingen ook op het gebied van duurzame energie!

Kees van Bers, projectleider, Van den Heuvel Aannemingsbedrijf BV

Wat houden de werkzaamheden in?
Planning

 • Uitvoeringsperiode Galjoenstraat: maart tot oktober 2016.
 • Uitvoeringsperiode Thomas à Kempisplantsoen: april tot november 2016.

Bij het verleggen van warmteleidingen komt heel wat kijken. We beginnen met de warmteleidingen die er al liggen. Deze sluiten we af. Daarna graven we ze op en slopen niet alleen de leidingen, maar ook het beton eromheen. Al dit gesloopte materiaal voeren we af.

Hierna leggen we de nieuwe warmteleidingen. Deze koppelen we aan het warmtenet. We testen daarna uitgebreid of ze werken. Daarna kunnen ze in gebruik worden genomen. Tot slot herplanten we de bomen die we tijdens het werk hebben moeten verwijderen.


Vergunningen

Eneco heeft de benodigde vergunningen om dit werk te kunnen uitvoeren gekregen van de gemeente Utrecht.

Eneco bewaakt dat de verlegging van de warmteleiding op tijd wordt afgerond. Voordat het stookseizoen begint is dit werk gereed.

Gerrit Trouwborst, senior projectleider, Eneco

Werk in uitvoering spoorzone

In de zone rondom het spoor tussen Utrecht Centraal en het Amsterdam-Rijnkanaal gebeurt veel de komende jaren. Eneco en Van den Heuvel verleggen en vervangen hier warmteleidingen, ProRail en BAM breiden het spoor uit, de gemeente Utrecht legt de fietsstraat aan en richt de groene zones opnieuw in. Ook voeren kabel- en leidingbedrijven hier werkzaamheden uit. Wil je op de hoogte blijven van al deze projecten? Kijk dan op utrecht.nl/cremerstraat voor de actuele stand van zaken.

Het zal nog een tijd onrustig zijn in het gebied tussen Utrecht Centraal en het Amsterdam-Rijnkanaal. De verbreding van het spoor zorgt voor veel andere werkzaamheden, waaronder het aanleggen van een nieuwe fietsstraat, het opnieuw inrichten van groene zones en het verleggen en vervangen van het warmtenet.

Vervanging warmteleiding Cremerpark

Eneco vervangt in de nabije toekomst ook de warmteleiding in het Cremerpark in Utrecht. Begin 2016 hebben we ervoor gekozen dit werk later uit te voeren, na de spoorverbreding. Waarschijnlijk beginnen we in 2018 of in 2019. We werken dan in de periode maart - oktober.Op dit moment zijn we in gesprek met omwonenden over de werkwijze. Wanneer we daadwerkelijk aan de slag gaan, hangt onder andere af van de gesprekken met de bewoners, de uitvoeringsperiode van de spoorverbreding en de fietsstraat en het verkrijgen van de benodigde vergunningen.

Blijf op de hoogte

Om omwonenden op tijd en zo goed mogelijk op de hoogte te brengen en hinder te minimaliseren, staat zoveel mogelijk informatie online. Op utrecht.nl/cremerstraat staat de actuele stand van zaken van alle projecten. Je vindt hier ook het gemeenschappelijke schadeloket en de contactgegevens per project. Zo zie je direct waar je terecht kunt met vragen, klachten of suggesties. Mailen kan ook altijd naar werkenaanwarmte@eneco.com.

 

Feiten en cijfers

  • Aantal meter
   320 meter warmteleiding verlegd
  • Diameter leiding
   Icoon warmte/koude
   80 cm (inclusief isolatie)
  • Periode
   maart tot november 2016
  • Materiaal leiding
   Staal PUR PE