In 2050 van gas los

Wonen zonder aardgas
De overheid heeft bepaald dat onze energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. Dat lijkt heel ver weg, maar het betekent dat komende jaren al de eerste wijken van het aardgas af zullen gaan.

Eneco gelooft in een duurzame toekomst met energie uit hernieuwbare bronnen. Het verdwijnen van gas in woonwijken is een transitie van jaren. Waar gasnetten verdwijnen, ontstaan er kansen om te verduurzamen. Dit betekent dat we nieuwe warmtenetten gaan ontwikkelen. De warmte die we leveren wordt steeds groener. Waar we nu nog gebruik maken van restwarmte uit elektriciteitscentrales, gaan we steeds meer toe naar de inzet van restwarmte uit de industrie, warmte uit biomassa en aardwarmte. Verder verwachten we dat woningen in de toekomst ook via all electric oplossingen verwarmd zullen worden. Zo zorgen we er met elkaar voor dat de wereld elke dag een beetje duurzamer en leefbaarder wordt.


Voortaan elektrisch koken
Wie een nieuwbouwhuis koopt, is straks niet meer verplicht om dat aan te sluiten op het gasnet. Om de Nederlandse economie CO2-neutraal te maken, wordt de aansluitplicht geschrapt en wordt er geen nieuwe gasinfrastructuur meer aangelegd. Koken gebeurt vanaf nu elektrisch en huizen worden verwarmd met restwarmte uit de industrie.

CO2-vrij in 2050?
Niet alleen onze huizen worden duurzaam: vanaf 2035 worden er ook nog eens geen fossiele auto’s meer verkocht, schrijft onder andere NRC. En dat allemaal om te voldoen aan de klimaatafspraken die vorig jaar in Parijs zijn gemaakt. Als we ons daaraan houden, leidt de Energieagenda van Kamp er uiteindelijk toe dat we in 2050 nog nauwelijks CO2 uitstoten.

Duurzaamheid moet concreter
Het klinkt ambitieus, maar milieu-organisaties blijven kritisch: ze vinden dat de Energieagenda niet ver genoeg gaat. Ze willen concrete doelen voor zon en wind, en eisen dat de kolencentrales voor 2020 sluiten.

Meer informatie
HIER helpt mee aan een aardgasvrije buurt voor iedereen. Zij informeren je graag over de nieuwe oplossingen voor verwarmen en koken. Op wonenzonderaardgas.nl bekijk je welke plannen jouw buurt heeft om aardgasvrij te worden en lees je wat jij zelf kunt doen om het gebruik van aardgas te verminderen.
De Nieuwe Wereld staat nooit stil / Lisa Boerop.

Crowdnett

Lees meer

Vrouw naast windmolen

Duurzaamheid
& Eneco

Lees meer

Onze Clubkracht ondersteunt sportclubs bij subsidie-aanvraag

Onze Clubkracht

Lees meer