Meer inzicht met het warmte-etiket

Met het warmte-etiket geven we per net inzicht in de herkomst van de geleverde warmte en koeling. Zo zie je welke bronnen wij gebruiken voor het net waar je woning op is aangesloten. Een gebouw aangesloten op warmte stoot gemiddeld minder CO₂ uit dan een vergelijkbaar gebouw met een cv-ketel op aardgas. Met je aansluiting op Stadswarmte draag jij daar dus aan bij.

Het warmte-etiket 2023

Met het warmte-etiket zie je waar je warmte en koeling vandaan komt en wat de milieueffecten zijn. Dit verschilt per net. Soms is een net al behoorlijk duurzaam. Bij andere netten hebben we nog flinke stappen te zetten. De milieueffecten laten zien wat dit aan CO₂-reductie oplevert ten opzichte van een aansluiting met een cv-ketel op aardgas.

In 2023 werd gemiddeld 39% bespaard ten opzichte van een cv-ketel op gas, wat lager is dan in 2022. De lagere besparing is voornamelijk veroorzaakt door een grote brand die op 21 september 2023 woedde bij afvalverwerker AVR in Rotterdam. Hierdoor kan deze grootste en duurzaamste bron van Eneco’s warmtenet in Rotterdam en omgeving, langere tijd geen warmte produceren. Om ervoor te zorgen dat we warmte kunnen blijven leveren, moeten we tijdelijk minder duurzame bronnen inzetten. Ons streven is om zodra het kan weer warmte van AVR af te nemen, zodat de CO₂-uitstoot weer daalt.

Ondanks de situatie in Rotterdam, stoot een gebouw aangesloten op warmte gemiddeld nog steeds minder CO₂ uit dan een gebouw met een cv-ketel op aardgas.

 


De toekomst van warmte

Wij werken stap voor stap toe naar onze ambitie om in 2035 100% van Warmte en Koeling op te wekken met duurzame bronnen. Dit doen we zelf of samen met onze partners. Door innovatie en investeringen in nieuwe duurzame, hernieuwbare warmtebronnen zoals aquathermie, geothermie, elektrodeboilers, grootschalige warmtepompen, warmtebuffers en benutting van restwarmte. 
In 2035 zal er mogelijk alleen nog een beperkt deel van onze warmte niet uit duurzame warmtebronnen komen. De CO₂-emissies die eventueel dan nog vrijkomen bij onze warmteopwekking compenseren we tot we de laatste stap hebben gezet.

Veelgestelde vragen

Staat je vraag er niet tussen? Onze Klantenservice helpt je graag verder.Naar de Klantenservice