Hulp nodig op deze pagina?arrow up

Voorwaarden, Gedragscode en Algemeen tarievenblad

Algemeen tarievenblad

Per 1 januari 2016 wijzigen de tarieven voor Warmte. De nieuwe tarieven staan vermeld in de PDF hieronder (gepubliceerd op 23-12-2015).

Het proces van vaststellen van de nieuwe warmtetarieven gaat als volgt:

  • De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft op 23 december 2015 het ‘tariefbesluit Warmte 2016’ gepubliceerd. Dit besluit geeft de warmteprijs volgens het Niet-Meer-Dan-Anders beginsel (NMDA) weer, dat door Eneco wordt gevolgd in haar warmteprijzen. Het tariefbesluit is (zoals ieder jaar) pas laat beschikbaar. Dit komt doordat de warmteprijs op basis van het NMDA-beginsel is gebaseerd op de gasprijs, inclusief wettelijke heffingen. Deze wettelijke heffingen komen voort uit het belastingplan 2016, dat pas op 22 december 2015 definitief is goedgekeurd.
  • Op basis van het door de ACM gepubliceerde ‘Tariefbesluit Warmte 2016’, bepalen de warmteleveranciers de warmtetarieven voor 2016.
  • Rond de derde week van januari ontvangen alle Eneco warmteklanten bericht over de nieuwe tarieven via een persoonlijke brief of e-mail.

Gedragscodes

Eneco past de gedragscodes toe zodat je weet wat je van ons kunt verwachten. Op de website van Energie Nederland vind je een overzicht van alle energieleveranciers die hebben getekend de gedragscodes te zullen toepassen.

Ga naar Energie Nederland