Voorwaarden Eneco particulier

Wil je de voorwaarden voor jouw energie of energieproduct zoals de Toon thermostaat nog eens nalezen? Op deze pagina vind je een compleet overzicht van al onze voorwaarden.

Wijzigingen Voorwaardenoverzicht

Per 22 april 2024 passen we het Voorwaardenoverzicht aan. We maken teksten duidelijker en doen een aantal inhoudelijke aanpassingen. Dit doen we om ervoor te zorgen dat de voorwaarden weer helemaal up-to-date zijn.

Wat is er veranderd?

  • Artikel 2: we leggen duidelijker uit welke stappen we zetten na een gemiste betaling en we noemen belangrijke websites.
  • Artikel 3: deze aanpassing heeft te maken met het terugleveren van stroom, als je zelf stroom opwekt met zonnepanelen. Deze wijziging maakt het voor ons mogelijk om voor de stroom die je opwekt, maar niet zelf gebruikt, kosten door te berekenen. Die kosten noemen we terugleverkosten. Als we deze kosten gaan doorberekenen, krijg je van ons minimaal 30 dagen van tevoren een persoonlijk bericht.
  • Artikel 4: we hebben een introtekst toegevoegd; artikel 4.1. Nu is het duidelijker dat we twee verschillende regelingen hebben voor de opzegboete. Een regeling die geldt voor contracten afgesloten vóór 1 juni 2023 en een regeling voor contracten die zijn afgesloten na 1 juni 2023.
  • Artikel 5: in dit artikel zie je vanaf nu alleen de online afmeldmogelijkheden.
  • Artikel 7: we hebben de volgorde van de slotbepalingen veranderd. En we hebben toegevoegd dat we onder de term ‘contract’ ook de afspraken bedoelen die we samen, op een latere datum dan de contractdatum, met elkaar maken.
  • In het hele Voorwaardenoverzicht gebruiken we ‘je’ als aanspreekvorm.


Heb je een energiecontract afgesloten vóór 22 april 2024? Dan gaat het nieuwe voorwaardenoverzicht voor jou per 1 juni in.

Voorwaarden stroom en gas

Algemene Voorwaarden Eneco 2017

Kwaliteitscriteria 2013

Voorwaardenoverzicht geldig vanaf 22 april 2024
Voor klanten met een energiecontract afgesloten vóór 22 april 2024, gelden deze voorwaarden vanaf 1 juni 2024.  Voorwaardenoverzicht geldig vanaf 5 september 2022
Voor klanten met een energiecontract afgesloten vóór 22 april 2024, gelden deze voorwaarden tot 1 juni 2024.Voorwaarden bij vroegtijdig een vast energiecontract opzeggen

Gedragscodes

Eneco past de gedragscodes toe zodat je weet wat je van ons kunt verwachten. Op de website van Energie Nederland vind je een overzicht van alle energieleveranciers die hebben getekend de gedragscodes te zullen toepassen.Kwaliteitsstandaard

Gedragscode Consument en Energieleverancier 2020Aanvullende verklaring dynamische energieleveranciers 2023
 
Gedragscode Leveranciers Slimme Meters 2012

Verklaring Naleving Gedragscode Leveranciers Slimme Meters 2022

Gedragscode Telemarketing

Voorwaarden betreffende de koop van warmtepompen in combinatie met cv-ketels, zonnepanelensystemen, zonneboilersystemen, isolatie en soortgelijke producten