Wind turbine drone

Klimaatneutraal: Wat is dat?

23 september 2023 door Redactie Eneco

We hebben maar één aarde. En daar moeten we zuinig op zijn. Daarom hebben we met elkaar een belangrijke opdracht: de aarde niet verder laten opwarmen dan 1,5° Celsius. Een verdere temperatuurstijging heeft namelijk gevolgen voor ecosystemen, planten, dieren en mensen. Om dit te voorkomen is onze ambitie: samen met klanten klimaatneutraal zijn in 2035.

Klimaatneutraal, ook wel CO2-neutraal genoemd of netto nul, geeft aan dat een proces of product over de gehele keten niet bijdraagt aan klimaatverandering. Dit betekent dat de energie die wij opwekken,  leveren en die jij verbruikt, niet bijdraagt aan klimaatverandering. In dit artikel lees je meer over hoe wij dat willen bereiken. Samen met jou. Want samen maken we een groot verschil.

Doorpakken, we doen het nu

Onze ambitie is niet nieuw. Al in 2007 koos Eneco als een van de eerste grote energiebedrijven voor een duurzame koers. Als we de planeet leefbaar willen houden voor volgende generaties, moeten we nu doorpakken op onze duurzame koers. De uitdaging waar we als samenleving voor staan, is urgenter en groter dan ooit. We beseffen ons al te goed dat wij als energiebedrijf hierin een belangrijke rol hebben. Eneco neemt daarom haar verantwoordelijkheid. Met de ambitie om klimaatneutraal te zijn in 2035 gaan we sneller dan het wetenschappelijk onderbouwde 1,5°C-pad voorschrijft. Omdat we weten dat klimaatdoelen en -acties veel ambitieuzer moeten zijn om nog het 1,5°C doel te kunnen behalen. We zetten nu de versnelling in. Zodat we samen met klanten onze ambitie kunnen waarmaken om sneller klimaatneutraal te zijn. Wij denken dat het kan. Hoe? Je ziet het in de video hieronder.
Wat klimaatneutraal zijn betekent en hoe we dit samen bereiken.

Hoe wil Eneco sneller klimaatneutraal worden?

1. Nog meer groene stroom opwekken.
We willen alleen nog hernieuwbare stroom uit wind- en zonneparken gebruiken voor vervoersmiddelen, de industrie en bouw.

2. Minder aardgas gebruiken. 
We willen het aardgas verbruik verminderen door onze gascentrales te sluiten of om te bouwen. En door samen met partners woningen te verduurzamen. Dat doen we met isolatie, warmtepompen en warmtenetten.

3. Versnellen in de ontwikkeling van duurzame warmte.
We komen met oplossingen voor opslag van warmte en koude in de grond, waarmee we gebouwen verwarmen én koelen. En we ontwikkelen continue nieuwe bronnen, zoals groene waterstof en warmte uit afvalwater.
Man denkt

Wat is groene waterstof, hernieuwbare stroom, warmte en koude?

In de begrippenlijst vind je een antwoord op deze vragen én een uitleg van begrippen rond energie en duurzaamheid.

En wat kun jij doen?

Neem je als consument stroom af van Eneco, dan krijg je gegarandeerd groene stroom. Hiermee maak je dus een duurzame keuze. Standaard krijg je HollandseWind & Zon. Dat is 100% groene stroom, opgewekt uit verschillende duurzame energiebronnen in Nederland. Wil je een volgende duurzame stap zetten? Wij zijn er voor je. Samen maken we een groot verschil. Ontdek de stap die het beste bij je past via eneco.nl/check.

One Planet

Verder lezen over onze ambitie

Lees de uitgebreide toelichting op onze klimaatambitie en acties in ons One Planet Plan.

Lees verder