Warmte voor de wijk Groenoord

Duurzame en betaalbare energie voor Groenoord. Daar werken we samen met de gemeente Schiedam en woningcorporatie Woonplus aan. Door te kiezen om aan te sluiten op het warmtenet van Rotterdam, schakelt de wijk over van aardgas naar warmte. Tegelijkertijd kijken we samen met de gemeente Schiedam en Woonplus naar kansen die deze transitie nog meer biedt. Zo wordt de wijk niet alleen duurzamer, maar kijken we dus ook of we de wijk fijner en leefbaarder kunnen maken. En dus aantrekkelijker, voor alle generaties.
Groenoord

Waarom warmte?

De wijken aardgasvrij maken. Deze opdracht gaf de Rijksoverheid aan gemeentes. Voor de wijk Groenoord onderzochten gemeente Schiedam, Woonplus en de provincie wat hiervoor de best uitvoerbare en betaalbare oplossing is. Ze kwamen uit bij het bestaande warmtenet dat al in de buurt ligt. Warmte uit dit net is duurzamer dan de huizen individueel verwarmen met aardgas. Door aan te sluiten op het warmtenet verlaag je je CO₂-uitstoot, terwijl je thuis een fijne temperatuur hebt en lekker kunt douchen.

Hoe werkt het?

Eneco gebruikt warmte uit verschillende bronnen. Zo benutten we warmte die er al is. Zoals bijvoorbeeld warmte die vrijkomt bij bedrijven, elektriciteitscentrales en afvalverwerkingsinstallaties. Ook gebruiken we warmte uit de bodem (geothermie), uit water (aquathermie) en biomassa. Tijdens koude dagen schakelen we in sommige warmtenetten bij veel vraag tijdelijk een gasgestookte piekketel in. Met de verkregen warmte verwarmen we water. Dit gaat via ondergrondse leidingen naar woningen en bedrijven.

In een afleverset geeft het water de warmte af aan de leidingen in je huis. Zo verwarm je het huis en kraanwater. Het afgekoelde water stroomt terug naar een warmte- of verdeelstation. Daar wordt het opnieuw verwarmd.

Voordelen van Warmte in Groenoord

Duurzaam voor iedereenAansluiten op het warmtenet is een relatief snelle en eenvoudige oplossing om als hele wijk van het gas af te gaan.
Net zoveel comfort als nuVoor het comfort in huis maakt het niet uit. Je zit er nog steeds even warm bij. En hebt altijd lekker warm water.
BetaalbaarHet tarief voor warmte is nooit hoger dan dat van een gemiddeld huishouden met aardgas. Terwijl je duurzaam bezig bent.
Klaar voor de toekomstDoor aan te sluiten op het warmtenet is jouw woning straks aardgasvrij. Wij zorgen voor de verduurzaming van de warmtebronnen.

Impact en kosten per woonsituatie

Net zoals bij aardgas kunnen de tarieven voor warmte elk jaar stijgen of dalen. Dit verandert dus niet in de nieuwe situatie. Omdat je bij het aansluiten op het warmtenet niet zelf je leverancier kunt kiezen, heeft de overheid een speciale wet gemaakt. Deze wet zorgt ervoor dat je als warmteklant een eerlijk tarief betaalt. Dit tarief is niet hoger dan het tarief dat je zou betalen bij een aardgasaansluiting. Eneco zit hier nooit boven. Voor je maandelijkse kosten heeft de aansluiting op het warmtenet dus nauwelijks gevolgen. Wel zijn er aanpassingen in je huis nodig waar kosten aan verbonden zijn als je eigenaar bent van een eigen woning. Zo plaatsen we in elke woning een warmte-afleverset en een warmtemeter. Hieronder lees je wat dit voor de verschillende woonsituaties betekent.

Warmtenet en warmtestation Groenoord

De gemeente Schiedam en Woonplus hebben in december 2020 besloten dat de wijk Groenoord aangesloten wordt op een warmtenet. Groenoord wordt aangesloten op de warmtetransportleiding Leiding over Noord, die in 2014 door Eneco is aangelegd. Leiding over Noord loopt van Rozenburg naar Rotterdam, en krijgt de komende jaren een aftakking naar Groenoord.

Deze leiding levert restwarmte uit afval- en biomassaverbranding van AVR aan het Rotterdamse warmtenet, waardoor een mix van warmte ontstaat. Bewoners van Groenoord kunnen in de toekomst zo wel 68% CO2 besparen ten opzichte van een gemiddelde woning op aardgas.

Benieuwd naar de duurzaamheid van de warmte?

Groenoord

Zo maken we Groenoord aardgasvrij

Vergunning warmtestation

In samenwerking met de gemeente Schiedam hebben we een geschikte locatie gevonden voor het warmtestation. Eneco heeft alle noodzakelijke milieukundige- en bouwkundigeonderzoeken die betrekking hebben op het warmtestation uitgevoerd als onderdeel van de vergunningsaanvraag. De definitieve vergunning voor het warmtestation is reeds beschikt.
Groenoord

Ontwerp warmtestation

Het warmtestation voor Groenoord bestaat uit een warmteoverdrachtstation en een hulpwarmtestation, beide opgenomen in één gebouw. Het warmtestation draagt de restwarmte van Leiding over Noord over aan het warmtenet van de wijk, en regelt de temperatuur en druk in het warmtenet.
Groenoord

Ontwerp warmtenet

Stap voor stap gaan woningen komende jaren van het aardgas af. Voor elke woonwijk bekijkt de gemeente wat de beste en meest betaalbare oplossing is. Voor Groenoord is dat een warmtenet. Restwarmte van de afval-en energiecentrale van AVR wordt via Leiding over Noord naar de wijk gebracht.

Wat is de planning?

In het voorjaar start de aanleg van het warmtenet in Groenoord. Bekijk in de afbeelding de concept-planning voor de wijk.
Groenoord

Waar zijn we aan het werk?

In mei 2022 starten we met de aanleg van leidingen van het hoofdwarmtenet in Groenoord. In december 2021 treffen we de eerste voorbereidingen in de wijk en gaan we in één straat al concreet aan de slag.

Wie doet wat?

Woonplus Schiedam

Woonplus

Woningbouwcorporatie Woonplus zorgt er samen met haar huurders voor dat haar woningen in Groenoord straks aangesloten kunnen worden op het warmtenet. Samen met de gemeente zoekt Woonplus uit hoe de kosten zo laag mogelijk kunnen blijven voor hun huurders.
Gemeente Schiedam

Gemeente Schiedam

De gemeente Schiedam heeft de regie bij het aardgasvrij maken van Groenoord. Samen met Woonplus en de provincie heeft de gemeente gekozen voor het warmtenet. Tegelijkertijd pakt ze de leefbaarheid en het groen in de wijk aan. De gemeente zal een haalbaar en betaalbaar voorstel doen waar bewoners op in kunnen gaan.
logo Eneco

Eneco

Eneco heeft in opdracht van de gemeente Schiedam een plan gemaakt voor het realiseren en exploiteren van het warmtenet. Dit plan is in december 2020 goedgekeurd door de gemeenteraad. Eneco gaat dit nu stapsgewijs uitvoeren.

Veelgestelde vragen

Staat je vraag er niet tussen? Onze Klantenservice helpt je graag verder.Naar de Klantenservice

Informatiesessies omgeving warmtestation

In 2021 organiseerden we verschillende informatiesessies over de plannen en werkzaamheden voor het warmtestation en -net voor Groenoord. De presentaties, vragen & antwoorden en meer informatie over deze sessies kun je hieronder terugvinden.

Heb je een andere vraag?

Je hebt verschillende opties:  


  1. Stuur je vraag naar Eneco.
  2. Ga naar de site van Nieuwe Energie Schiedam.
  3. Ga naar het inloopspreekuur in de modelwoning.

Inloopspreekuur in de modelwoning


Elke dinsdag van 17.00 tot 18.00 uur is er een inloopspreekuur in de modelwoning aan de Jozef Oreliosingel 159. Je krijgt hier meer informatie over het aardgasvrij maken van de wijk. Bovendien zie je het eindresultaat van de renovatie van de woning.
Groenoord speeltuin