Werking van het warmtestation

Het warmtestation voor Groenoord bestaat uit een warmteoverdrachtstation en een hulpwarmtestation, beide opgenomen in één gebouw.

Warmteoverdrachtstation

Het warmteoverdrachtstation draagt de warmte van Leiding over Noord over aan het warmtenet van de wijk. Dit gebeurt met behulp van pompen die ervoor zorgen dat het warme water door een warmtewisselaar stroomt die voor de overdracht van de warmte zorgt. Deze warmtewisselaar scheidt tevens het water van Leiding over Noord en het water in het warmtenet in de wijk van elkaar.

Het warmtestation regelt ook de temperatuur en druk in het warmtenet. Die zijn namelijk in Leiding over Noord veel hoger dan in het warmtenet van de wijk.

Groenoord

Hulpwarmtestation

Het hulpwarmtestation bestaat uit een warmtebuffer en hulpketels op aardgas. Deze zetten we in de volgende 2 situaties:

  1. Als op een koude winterdag de vraag naar warmte door de wijk Groenoord groter is dan Leiding over Noord middels de warmtewisselaar van 10MWth aan de wijk kan leveren.
  2. Als back-up voor als de Leiding over Noord niet of beperkt beschikbaar is. Bijvoorbeeld als er een storing is bij of onderhoud wordt gepleegd aan Leiding over Noord of de AVR.

Zo kunnen we de bewoners en ondernemers in Groenoord altijd van warmte voorzien.

Groenoord