Locatie en vergunningen warmtestation

In samenwerking met de gemeente Schiedam hebben we een geschikte locatie gevonden voor het warmtestation: ten zuidoosten van de wijk Groenoord, op het parkeerterrein langs de Groenoordstraat en de Prinses Beatrixlaan. Dit ligt naast de snelweg A20, vlakbij Leiding over Noord, in de omgeving van de Thermen, het Beatrixpark en de Sporthal. Vanaf het warmtestation leggen we een warmteleiding aan via de Prinses Beatrixlaan naar Groenoord.
Groenoord

Parkeerplaatsen

Op de plek waar het warmtestation komt, bevinden zich nu 46 parkeerplaatsen. Alle 46 parkeerplaatsen vervallen door de komst van het warmtestation. Zij zullen gecompenseerd worden in de directe omgeving. De beoogde locatie voor deze parkeerplaatsen is ten zuiden van de sporthal Groenoord tegen het talud van de A20. Een concept plan is hiervoor al aanwezig.

Ook tijdens de bouwperiode zullen alle vervallen parkeerplaatsen in de directe omgeving worden gecompenseerd. De beoogde locatie ligt eveneens ten zuiden van de sporthal Groenoord. Eneco en de gemeente Schiedam zullen dit plan nog nader uitwerken en de omgeving hierover informeren. Door groen te vervangen en toe te voegen, blijft het groene karakter van dit parkeerterrein behouden.

Vergunningsaanvraag

Eneco heeft verschillende milieukundige- en bouwkundige onderzoeken die betrekking hebben op het warmtestation laten uitvoeren, bijvoorbeeld naar geluid, luchtkwaliteit, bodem en ecologie. Nadat de gemeenteraad op 15 december 2020 een positief besluit nam over de komst van het warmtenet en het warmtestation, heeft Eneco de documentatie voor de vergunningsaanvraag voor het warmtestation verder afgerond. De vergunningsaanvraag is medio februari 2021 ingediend. De aanvraagdocumentatie vind je hier:

De vergunning is ingediend, via de onderstaande links is de aanvraagdocumentatie in te zien.

Samen met de milieudienst Rijnmond (DCMR) heeft de gemeente Schiedam de verschillende onderzoeken en aanvraagdocumentatie beoordeeld en heeft ze een definitieve vergunning medio november 2021 beschikt. Vervolgens zal de gemeente Schiedam als bevoegd gezag en handhaver op de naleving van de vergunningsvoorschriften toezien zodra het warmtestation er is.

Geluid

In het warmtestation staan installatieonderdelen die geluid produceren zoals grote pompen. Om de geluidproductie te beperken en geen geluidsoverlast te veroorzaken in de omgeving, krijgt het warmtestation een geluidsisolerende gevel en geluidsdempers op installatieonderdelen. Het warmtestation moet voldoen aan strenge wet- en regelgeving hiervoor. De gemeente Schiedam zal als bevoegd gezag en handhaver tijdens de bedrijfsvoering hierop toezien.


Luchtkwaliteit

Doordat Groenoord van het aardgas af gaat, zal de luchtkwaliteit flink verbeteren. En daarmee ook het leefklimaat. De warmte die eerst in de wijk werd opgewekt met gasketels verdwijnt en wordt vervangen door warmte uit het warmtenet. De warmte uit het warmtenet is voor het overgrote deel (ca. 85 – 95%) warmte uit de Leiding over Noord. Slechts een klein deel van de warmte (ca. 5 – 15%) is warmte afkomstig van de hulpketels van het hulpwarmtestation die op aardgas werken. Deze hulpketels worden enkel ingezet op koude winterdagen en bij storingen of onderhoud aan de Leiding over Noord of bij AVR. Zij zorgen voor de leveringszekerheid van warmte aan de wijk.

De inzet van de hulpketels is dusdanig beperkt dat de kwaliteit van de lucht in de omgeving van het warmtestation hierdoor nauwelijks verandert. Het warmtestation moet voldoen aan strenge wet- en regelgeving rondom emissies. De gemeente zal als bevoegd gezag en handhaver tijdens de bedrijfsvoering hierop toezien.


Omgeving

Voor het Warmtestation Groenoord is een zogeheten omgevingsvergunning nodig om het warmtestation te mogen bouwen en bedrijven. In samenspraak met milieudienst Rijnmond (DCMR) zal de gemeente erop toezien dat het ontwerp en de bedrijfsvoering van het warmtestation gebeurt volgens de geldende wet- en regelgeving voor dit type installatie. Het gaat dan om wet- en regelgeving op gebied van veiligheid en effect op de omgeving.


Definitieve vergunning

De definitieve vergunning is medio november 2021 beschikt en is via de onderstaande link in te zien:

Met de bronverwijzingen: