Meer over het warmtenet

Groenoord

Waar houden we rekening mee

Bij het ontwerpen van het warmtenet voor Groenoord hebben we rekening gehouden met:

Zo min mogelijk overlast voor de wijkbewoners
Daarom willen we het warmtenet in zo kort mogelijke tijd aanleggen (ongeveer 4 tot 5 jaar).

Het combineren van diverse werkzaamheden
Naast het warmtenet werken we samen met andere partijen zoals de gemeente Schiedam ; die kan bijvoorbeeld ook de riolering en herinrichting van de wijk aanpakken.

Leveringszekerheid van warmte
De hulpketels in het warmtestation en warmtelevering vanuit twee kanten van het net zorgen ervoor dat er altijd warmte is voor de wijk. De hulpketels leveren warmte bij een koude winterdag en bij een storing of onderhoud aan de Leiding over Noord, het warmteoverdrachtstation of bij AVR. Door de mogelijkheid van warmtelevering vanuit twee kanten is er altijd warmte bij onderhoud aan het net.
Groenoord

Aansluitingen

Nadat we een ringnet hebben aangelegd, breiden we dit uit met een leiding naar de verschillende panden. Vanuit deze uitbreiding komen er aftakkingen naar alle panden en woningen van huurders, woningeigenaren en ondernemers die overstappen naar warmte.

Beheer en onderhoud

Het warmtenet en het warmtestation monitoren we 24 uur per dag, 7 dagen in de week vanuit het bedrijfsvoeringscentrum van Eneco. De medewerkers merken het direct op als er een storing optreedt. Om storing in de levering te voorkomen, voeren we bovendien thermografische scans uit. Hierbij vliegen we met een vliegtuig over gebieden waar onze warmtenetten liggen. Dus ook over Groenoord. Zo kunnen we zien of onderhoud nodig is.

Aansluiten op het net

Hoe we de woningen aansluiten, hangt af van het type woning.

Gerenoveerde flats
In de flats die al gerenoveerd zijn, hebben de woningen al de nodige voorzieningen voor warmte. Deze flats krijgen een centrale aansluiting op het warmtenet.

Flats of maisonnettes met centrale ketel
Woon je in een flat of maisonnette die nu gebruik maakt van een centrale ketel? Deze ketel kunnen we vervangen als we de woning aansluiten op het warmtenet. De voorzieningen in de woningen komen dan later, bijvoorbeeld als er andere renovatiewerkzaamheden zijn of als er leidingen vervangen moeten worden. Zo zorgen we ervoor dat het voor alle bewoners niet te veel gedoe oplevert. Wat we precies doen, is afhankelijk van de staat van het leidingenwerk in de flat en je woning. We beperken de overlast van onze werkzaamheden zoveel mogelijk en stemmen alle stappen die we zetten ruim van tevoren met je af.

Grondgebonden woningen
Is jouw woning rechtstreeks toegankelijk vanaf de straat? En bestaat je woning uit een of meerdere lagen en heb je een eigen tuin of patio? Dan is je woning grondgebonden, en krijgt deze een eigen aansluiting op het warmtenet.