Lees meer over de duurzaamheid

Eneco warmte-etiket

Warmte-etiket

Lees hier meer over het warmte-etiket van 2022.Door aansluiting van Groenoord op het Rotterdamse warmtenet kunnen bewoners en ondernemers in Groenoord 68% CO₂ besparen t.o.v. een gemiddelde woning op aardgas. Deze besparing volgt uit de warmtemix, zoals te zien is in het bovenstaande warmte-etiket uit 2020. We willen stap voor stap toewerken naar duurzame en CO₂-vrije warmtelevering in 2035.Als in 2033/2034 alle woningen en bedrijven in Groenoord op het warmtenet zijn aangesloten, levert dit naar verwachting zo’n 85 - 95% van de warmte en wordt zo’n 5 - 15% van de warmte die nodig is in de wijk opgewekt door de hulpketels op aardgas in het warmtestation. De hulpketels zijn nodig om warmte te leveren bij pieken in de warmtevraag op een koude winterdag of bij storingen of onderhoud aanLeiding over Noord of bij AVR om zodoende te zorgen voor leveringszekerheid van warmte voor de wijk. Besparing op aardgas in de wijk voor het jaar 2034 is naar verwachting maar liefst ~ 4,4 – 5 miljoen kuub per jaar. Leiding over Noord levert restwarmte uit afval- en biomassaverbranding van AVR en uit andere industrieën uit de haven aan het Rotterdamse warmtenet. De warmte opgewekt met biomassa in de warmtemix van AVR heeft een aandeel van 15% van het volume. Dit is te zien op het Eneco Warmte-etiket.De biomassa die AVR gebruikt betreft afvalhout (B-hout) dat niet herbruikbaar is. Het komt voor in verschillende vormen, van oude keukenkastjes tot sloophout dat vaak te vervuild is door verf, lak of andere bewerkingen en dus niet geschikt is voor de houtverwerkende industrie. Er is dus geen hogere toepassing voor waardoor gebruik voor energieopwekking (met een hoog rendement en diepe reiniging van de rookgassen) de aangewezen nuttige toepassing is. Goed om in ogenschouw te nemen dat het alternatief van storten en laten vergaat/verrotten waarbij het broeikasgas methaan CH4 vrijkomt (23x equivalent van CO₂) een minder wenselijk alternatief is.