Stedin

Samen vergroenen levert Nederland het meeste op

Artikel uit 2019 - Netbeheerder Stedin zit als geen ander bovenop alle veranderingen in het Nederlandse energielandschap. Het netwerk moet klaar zijn voor hernieuwbare energie en tegelijkertijd is het hard bezig met het vergroenen van haar eigen energieverbruik.

Samen bereik je meer

Stedin is zich ervan bewust dat de energietransitie niet alleen noodzakelijk is, maar ook om een actieve bijdrage vraagt. Met de toenemende behoefte aan energie zal ook de capaciteit van de groene alternatieven sterk moeten groeien. Plat gezegd: met het vergroenen van stroom via alleen certificatenhandel redden we het niet. Het goede nieuws is dat de meeste winst dichtbij te halen is – door in Nederland samen te investeren in goed renderende alternatieven. Zoals Hollandse windenergie. Dat vraagt om een gedeelde visie, lef èn vertrouwen. Stedin en Eneco hebben elkaar daarin gevonden en zetten nu concrete stappen.

We pakken onze verantwoordelijkheid

Judith Koole, Chief Operations Officer van Stedin, vertelt: “Om de aarde leefbaar te houden voor een nieuwe generatie moeten we vaart maken met de energietransitie. Als publiek bedrijf pakken we onze verantwoordelijkheid. We investeren in een netwerk dat geschikt is voor nieuwe energie en tegelijk verduurzamen we onze eigen bedrijfsvoering. Als business partner van Eneco gaan we jaarlijks additionele windenergie afnemen uit het nieuw te bouwen windpark Borssele III/IV. Zo helpen we Nederland vergroenen.”
Judith Koole

Verduurzamen met een solide partner

Voor Eneco is de ontwikkeling van dit geavanceerde windpark een grote investering. Daarom zijn solide business partners zoals Stedin onontbeerlijk. Langjarige contracten bezorgen deze partners leveringszekerheid en verminderen het investeringsrisico voor Eneco. Zo ontstaat er een win/win situatie waarbij wederzijds commitment de ontwikkeling van additionele duurzame bronnen mogelijk maakt. Het is daarom essentieel dat solide partners - die geloven in lokale opwek uit hernieuwbare bronnen - meedoen in dit ambitieuze plan.
Man en vrouw achter computer
“Doordat je ook zo’n lange-termijnrelatie aangaat is het juist weer mogelijk voor Eneco om dit soort grote initiatieven in Nederland te realiseren. Wij zijn voorspelbaar en Eneco kan daardoor haar eigen windpark exploiteren.”Judith Koole, Chief Operations Officer Stedin

Het kan nóg groener

Niet iedereen staat erbij stil dat het leveren van stroom ook energie kost. Bij het transport over het net, gaat er altijd een deel van de energie verloren. Dit komt voornamelijk door warmteverlies: een natuurkundig verschijnsel. De verloren stroom komt dus nooit aan bij een woning of bedrijf. Daarmee komt het op de energierekening van de netbeheerder. Nu vergroent Stedin dit netverlies met de inkoop van ‘certificaten’, oftewel garanties van oorsprong (GVO’s). Dat gaat in de toekomst veranderen. Voor de verdere verduurzaming van het energieverbruik kiest de netbeheerder voor Eneco. Niet alleen als leverancier, maar om echt mee samen te werken. Judith Koole: “We gaan met Eneco een deal aan voor 400 GWh. Dat is gelijk aan het stroomverbruik van half Rotterdam. Dat is een flinke opdracht, maar soms moet je een grotere sprong maken met een partner die je vertrouwt.”

Stedin kiest voor Hollandse wind

Wind is een onuitputtelijke bron van schone en duurzame energie. Eind dit jaar begint voor de Zeeuwse kust de bouw van een nieuw windpark, Borssele III/IV. Vanaf 2021 leveren 77 windmolens een vermogen van 730 MW. Eneco is een van de investeerders van het park. Stedin neemt energie uit het park af en levert daarmee een actieve bijdrage aan de vergroening van het energielandschap. Zo vermindert Stedin niet alleen de eigen uitstoot maar wordt ook de totale opwek van groene stroom in Nederland groter.

Bewust inzetten op duurzaam

In de regio Utrecht en het overgrote deel van Zuid-Holland - inclusief de Rotterdamse haven - is Stedin verantwoordelijk voor het netbeheer. In dit meest stedelijke gebied van Nederland zorgt Stedin ervoor dat die energie geleverd wordt op de plekken waar dat nodig is. Als geen ander weet Stedin dat in de wereld waarin wij leven energie onmisbaar is. Maar het vraagt ook veel van onze aarde. Teveel op het moment. Een circulaire bedrijfsvoering is daarom voor Stedin geen abstracte visie, maar een concrete opdracht.
Stedin netbeheerder

Bakfietsmonteurs en elektrische leaseauto’s

Verduurzaming van de eigen bedrijfsvoering is al jaren een speerpunt in de strategie van Stedin. In 2030 wil de netbeheerder de impact van de eigen bedrijfsvoering binnen de grenzen van de planeet houden. Dat betekent een uitstootvermindering  van minimaal 50%. Voor het wagenpark en de energie-inkoop wil Stedin al sneller resultaat boeken.In 2020 moeten er flinke stappen zijn gezet richting verregaande verduurzaming. Dat zet zoden aan de dijk, want Stedin heeft maar liefst 2.100 wagens rondrijden. Om de fijnstofuitstoot van het wagenpark terug te brengen naar ‘zero’, kunnen medewerkers met een OV-kaart altijd vrij reizen en worden alle leaseauto’s elektrisch. Om ook alle deelauto’s 100% elektrisch te maken, wordt er samengewerkt met Greenwheels. Een andere slimme oplossing is het inzetten van e-bakfietsen voor monteurs in de stad: groen, snel, geen parkeerproblemen en natuurlijk heel sympathiek.

Man met slimme meter bakfiets

Het energieverbruik van Stedin

Netverlies is wat de netbeheerder aan elektriciteit kwijtraakt bij het transport van stroom. 90% komt door warmteverlies, de rest door andere factoren. Omdat Stedin een groot verzorgingsgebied heeft, is het totaal verlies per jaar zo’n miljard kWh. Ter vergelijking: dat is ongeveer het jaarlijks verbruik van heel Rotterdam. Door 400 GWh Hollandse windenergie van Eneco in te kopen, voorkomt Stedin voortaan een CO₂-uitstoot van 500 kiloton per jaar. En dat is dan weer te vergelijken met de jaaropbrengst van 25.000 bomen.

De bouw van windpark Borssele

Windpark Borssele III/IV

Samen met partners investeert Eneco volop in het uitbreiden van duurzame opwekcapaciteit. Een goed voorbeeld is windpark Borssele III/IV dat we dit jaar samen met het Blauwwind consortium bouwen voor de Zeeuwse kust.

Gerelateerde artikelen

Windpark op zee

NortH2: samen werken we aan groene waterstof

Lees meer
Eneco Lage Weide

Warmte van houtafval uit de regio

Lees meer
Speelveld in woonwijk

We maken deze Rotterdamse stadswijk aardgasvrij

Lees meer