Schiphol

"Windenergie neemt hoge vlucht door samenwerking Schiphol Group en Eneco"

Artikel uit 2019 - Alle luchthavens van Royal Schiphol Group willen in 2030 emissieloos draaien. Hiervoor is windenergie essentieel. Dankzij een langjarig contract met Eneco draaien de luchthavens van het bedrijf 2019 volledig op nieuw gebouwde windparken.
“Het snel uitbreiden van de hoeveelheid opgewekte wind- en zonne-energie is het fundament onder onze duurzame doelstellingen”, zegt André van den Berg. Hij was tot en met 2020 directielid van Royal Schiphol Group (red.). “Zonne-energie wekken we waar mogelijk zelf op, maar de belangrijkste duurzame energiebron is wind”, zegt Van den Berg. “Daarom sloten we in 2017 een contract voor vijftien jaar met Eneco over de afname van windenergie door de vier luchthavens.” 

Het gaat om energie van nieuw gebouwde Nederlandse Eneco-windparken op land, maar vooral op zee. Van den Berg: “Júist door de keuze voor nieuwe windparken, onttrekken we geen stroom aan het bestaande duurzame-energienetwerk, maar groeit het aanbod van duurzame stroom in Nederland.” In totaal levert Eneco aan Schiphol Group jaarlijks evenveel windenergie als het stroomverbruik van 60.000 huishoudens. Dat zijn evenveel huishoudens als in een gemeente als Delft of Haarlemmermeer.
Andre van den Berg

Meer duurzame energie voor Nederland

Door samenwerking stimuleren Schiphol en Eneco de transitie naar een duurzame economie, legt Van den Berg uit. “Het directe effect is dat er meer duurzame energie beschikbaar komt voor Nederland. En doordat wij als groot bedrijf volledig omschakelen op duurzame stroom, levert dat een flinke reductie in CO2-uitstoot op.”

Maar minstens zo belangrijk, volgens Van den Berg, is het indirecte effect van de samenwerking. “Eneco is dé specialist in duurzame energieopwekking. Die kracht is de basis van onze samenwerking. Doordat wij als energieverbruiker een langjarige afname garanderen, versterken we de kracht van Eneco. Het geeft Eneco de investeringszekerheid die nodig is om nieuwe parken te ontwikkelen en de beschikbare opwekcapaciteit te vergroten.”

Hij verwacht dat de samenwerking een vliegwieleffect heeft en leidt tot daling van het investeringsniveau voor windparken op zee. “Hoe meer er daarvan worden gerealiseerd, hoe sneller de kostprijs voor de bouw ervan daalt. Zo versnellen we de transitie naar een duurzame economie.”

Stimuleren van business partners

De samenwerking met Eneco geeft Schiphol Group de garantie dat het bedrijf zijn elektriciteitsinkoop duurzaam kan invullen. “Bovendien nemen sommige business partners in de terminal ook hun elektriciteit bij Eneco af”, zegt Van den Berg. 

Op de luchthavens zijn tientallen van deze businesspartners gevestigd: zowel bedrijven als overheidsinstellingen. Het gaat onder meer om cateraars, logistieke bedrijven, douane en marechaussee. Schiphol Group stimuleert hen op verschillende manieren tot verduurzaming. Neem de luchtvaartmaatschappijen. Van den Berg: “De tarieven die zij betalen voor het afhandelen van vliegtuigen, hebben we afhankelijk gemaakt van de vraag of een toestel energiezuinig is of niet. Moderne, efficiënte toestellen betalen lagere tarieven. Dat stimuleert airlines om bij vlootvernieuwing te kiezen voor zuinige toestellen.”

Als het gaat om beïnvloeden van anderen, maakt Schiphol verder concrete afspraken met bedrijven die actief zijn op de luchthavens. Van den Berg: “Zo hebben we de afgelopen jaren met cateraars afspraken gemaakt over het terugdringen van afval en voedselverspilling. Ook dat is een manier om de milieu-impact van onze luchthavens te verminderen.”

Vliegschaamte

Bij alle duurzame ambities van Schiphol, dringt zich wel de vraag op of het eigenlijk wel kan: een duurzame luchtvaartsector. Is vliegen überhaupt wel maatschappelijk verantwoord? Over die vraag woedt de laatste tijd in elk geval een flinke maatschappelijke discussie. Het woord ‘vliegschaamte’ was in 2018 niet voor niets genomineerd als ‘woord van het jaar’. 

Van den Berg: “Schiphol is een economische motor van Nederland. In die zin is de luchthaven onmisbaar. Maar wij hebben als bedrijf ook een bredere verantwoordelijkheid. We snappen heel goed dat we de klimaat- en milieu-impact van ons bedrijf en van de hele luchtvaartsector moeten minimaliseren.”
Schiphol vliegveld Amsterdam
“Schiphol is een economische motor van Nederland. In die zin is de luchthaven onmisbaar. Maar wij hebben als bedrijf ook een bredere verantwoordelijkheid.”- André van den Berg

Elektrisch vliegen

Gelukkig gaat de innovatie in de luchtvaartsector snel, zegt Van den Berg. “Elektrisch vliegen, biobrandstoffen en synthetische kerosine: het is allemaal dichterbij dan veel mensen denken. En die innovaties bieden mogelijkheden om te komen tot een milieuvriendelijke sector.” 

Voorlopig is het echter nog niet zo ver, geeft Van den Berg toe. “Maar door het realiseren van onze eigen duurzame ambities op de luchthavens, zorgen we er in elk geval voor dat het begin en het eind van een vliegreis wél zo duurzaam mogelijk is.”

Groengas en parkeergarages met zonnedaken

Terug naar de samenwerking tussen Schiphol en Eneco. Beide partijen breiden hun partnership de komende tijd verder uit en willen in de toekomst nog meer samenwerken, vertelt Van den Berg. Zo realiseert Schiphol Group samen met Eneco op het dak van de parkeergarage P3 ruim 6.000 zonnepanelen, onder meer bedoeld om elektrische auto’s op te laden. De hoeveelheid energie van de zonnepanelen is gelijk aan het verbruik van ongeveer 600 huishoudens. 

Van den Berg: “Verder gaan we ook groengas afnemen van Eneco. Momenteel is 10 tot 15% van ons gasverbruik groen. In de toekomst willen we ons aardgasverbruik zoveel mogelijk afbouwen. Zo zetten we steeds nieuwe stappen in onze bijdrage aan een duurzame economie en een toekomstbestendige luchtvaartsector.”

 Feiten en cijfers Royal Schiphol Group (2019)

Windenergie neemt hoge vlucht door samenwerking Schiphol Group en Eneco
De bouw van windpark Borssele

Windpark Borssele III/IV

Samen met partners investeert Eneco volop in het uitbreiden van duurzame opwekcapaciteit. Een goed voorbeeld is windpark Borssele III/IV dat we dit jaar samen met het Blauwwind consortium bouwen voor de Zeeuwse kust.

KLIMAATAMBITIESWAARMAKEN

Windmolens op zee

Gerelateerde artikelen

DFDS

Steeds meer schepen gaan aan de stekker: via walstroom krijgen ze groene stroom

Lees meer
Speelveld in woonwijk

We maken deze Rotterdamse stadswijk aardgasvrij

Lees meer
De Ahoy bij nacht

Ahoy: warmte- en inspiratiebron voor duurzamer Rotterdam

Lees meer