Een Eneco monteur installeert een warmtepomp

Hoe milieuvriendelijk is een hybride warmtepomp?

15 september 2023 door Redactie Eneco
In de media verschenen recent berichten dat warmtepompen minder milieuvriendelijk zijn dan in eerste instantie werd gedacht. Hoe zit het nu? En wat betekent dit voor de aankoop van een warmtepomp?
monteur geeft advies aan klant

Waar komt het nieuws over de milieu-impact van een warmtepomp vandaan?

De stichting Nationale Milieudatabase heeft onderzoek gedaan naar de milieu-impact van de materialen in de warmtepomp. Die milieu-impact blijkt hoger dan eerder werd aangenomen. In dit onderzoek is de milieuwinst door het gebruik van de warmtepomp echter niet meegenomen. Tijdens het gebruik heeft de warmtepomp al dan niet aanvullend op de cv-ketel, een grotere milieuwinst ten opzichte van een cv-ketel alleen.

Wat is de impact van een warmtepomp op het milieu?

Belangrijk om te weten is dat dit onderzoek alleen gaat over de onderdelen/opbouw van het apparaat, dus de materialen. Het onderzoek zegt niets over de milieuvoordelen van de warmtepomp tijdens het gebruik. In de gebruiksfase bespaart de warmtepomp juist veel CO₂-uitstoot (Milieu Centraal).

De discussie over de warmtepompen en de milieubelasting is enigszins vergelijkbaar met die over de elektrische auto. De productie van de elektrische auto zorgt voor meer CO₂-uitstoot dan die van een benzineauto, maar het gebruik compenseert dat ruimschoots. Iets soortgelijks geldt ook voor de warmtepompen: tijdens het gebruik zorgt de warmtepomp (al dan niet in combinatie met een cv-ketel) voor een forse daling van de CO₂-uitstoot ten opzichte van een cv-ketel alleen. 

Warmtepomp blijft een milieuvriendelijke aanvulling op of alternatief voor de cv-ketel.

Hoe zit dat met het milieubelastend materiaal in warmtepompen?

Een warmtepomp bestaat uit een circuit waarin koudemiddel circuleert. Je hebt synthetische en natuurlijke koudemiddelen.

Synthetische koudemiddelen zijn stoffen die van nature niet voorkomen, maar door de mens zijn ontwikkeld voor industriële doeleinden. Synthetische koudemiddelen zijn HFK’s en HFO’s. Deze hebben een sterk broeikaseffect als ze in de lucht terecht komen.

Natuurlijke koudemiddelen komen van nature voor in het milieu. Ze hebben een veel lagere klimaatimpact dan de synthetische koudemiddelen, maar zijn brandbaar. Uit veiligheidsoverwegingen worden ze daarom alleen toegepast in apparaten die buitenshuis staan.

Hoe beperkt Eneco de impact van een warmtepomp op het milieu?

  • We volgen de Europese verordening. Daarbij zijn al onze monteurs die werken met de milieubelastende koudemiddelen in warmtepompen gecertificeerde monteurs. Al hun werkzaamheden zijn er op gericht om te voorkomen dat die middelen in de lucht terecht komen.
     
  • We zorgen ervoor dat alle F-gassen die teruggewonnen worden uit een warmtepomp worden ingeleverd en verwerkt. Dit betekent niet dat er nooit een lekkage kan zijn, maar alles is er op gericht om te voorkomen dat er F-gassen in de atmosfeer terecht komen.

  • We toetsen  kritisch op de milieubelasting die een specifieke warmtepomp veroorzaakt. Waarbij we inzetten op steeds meer natuurlijke (= minder milieubelastende) koudemiddelen.

Materialen van warmtepompen hergebruiken en recyclen

Sinds 1 januari 2015 is in Europa de F-gassenverordening van kracht. Met als doel het milieu te beschermen door de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen te verminderen. Eén van de belangrijkste maatregelen van de F-gassenverordening is een geleidelijk terugbrengen van het op de markt brengen van HFK’s, zoals synthetische koudemiddelen.

Het is belangrijk om de milieu-impact van apparaten steeds kleiner te maken. Bijvoorbeeld door materialen te hergebruiken of te recyclen. Of door te zorgen dat apparaten langer meegaan. En door koudemiddelen te gebruiken met een veel lagere klimaatimpact.

Wat betekent dit voor de aankoop van een warmtepomp?

Tijdens het gebruik heeft de warmtepomp al dan niet aanvullend op de cv-ketel, een grotere milieuwinst ten opzichte van een cv-ketel alleen. De warmtepomp levert meer warmte dan hij aan stroom verbruikt, waardoor tijdens de levensduur veel minder CO₂ wordt uitgestoten. Tijdens de installatie en ontmanteling ontsnapt  een kleine hoeveelheid koudemiddel uit het apparaat. Eenmaal goed geïnstalleerd lekt het systeem niet, tenzij het apparaat beschadigd raakt. Over de hele levensduur is dat vergelijkbaar met 50 tot 350 kilo CO₂. Maar ter vergelijking: in een goed geïsoleerde hoekwoning is de CO₂-besparing dankzij een warmtepomp per jaar zo’n 1.100 kilo CO₂, dus vele malen hoger (Milieu Centraal). Hierdoor blijft de warmtepomp voor het milieu een goede aanvulling op of alternatief voorde cv-ketel.
Eneco monteur voor een woning met een hybride warmtepomp

Samen klimaatneutraal in 2035 mét de warmtepomp

Kortom, we volgen de Europese verordening, zetten gecertificeerde monteurs in voor de installatie en onderaan de streep zorgt een warmtepomp voor een forse daling in CO₂-uitstoot. Daarom blijft de warmtepomp een belangrijk product om onze klanten te helpen verduurzamen en onze One Planet ambitie te realiseren.
Eneco monteur voor een woning met een hybride warmtepomp

Denk je na over een warmtepomp?

Ontdek deze 5 warmtepompweetjes
Een familie zit ontspannen in de woonkamer

Een hybride warmtepomp: zo werkt het!

Verwarm je woning duurzamer
Warmtepomp

De 5 voordelen van een warmtepomp

Goed voorbereid op de toekomst met een warmtepomp