Vleutenseweg Utrecht

Vervangen stadswarmteleiding

In april 2019 start aannemer Nijkamp in opdracht van Eneco met het vervangen van de stadswarmteleidingen aan de Vleutenseweg. Omdat de huidige stadswarmteleidingen in de Vleutenseweg tussen de Hasebroekstraat tot aan de Damstraat bijna aan het einde van de technische levensduur zijn, worden deze in 2019 vervangen.

Vleutenseweg

In 2019 wordt de stadswarmteleiding vervangen vanaf het begin van de Hasebroekstraat/Johannes Camphuysstraat, via de Vleutenseweg (ventweg) tot en met de kruising Vleutenseweg/Damstraat. 

Vanwege de lengte van het leidingentracé worden de werkzaamheden in fases uitgevoerd. Zo proberen we de overlast voor de omgeving te beperken. Uiteraard informeren Eneco en aannemer Nijkamp omwonenden en de omgeving over de exacte startdatum en planning van de werkzaamheden. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met september 2019. 

Bekijk het overzicht van het werkgebied

Laatste nieuws

25-03-2019
Op maandag 25 maart is aannemer Nijkamp gestart met de werkzaamheden op de Vleutenseweg. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 27 september en worden gefaseerd uitgevoerd. Alle omwonenden van de Vleutenseweg zijn hierover schriftelijk geïnformeerd en worden via de onderstaande brieven regelmatig op de hoogte gehouden van de voortgang van het project.

Hoe wordt u op de hoogte gehouden?

Veelgestelde vragen

 • Waarom gaat Eneco de warmteleidingen vervangen?

  De leidingen maken onderdeel uit van het Utrechtse stadswarmtenet. Eneco heeft een deel van dit warmtenet in 2015 overgenomen van NUON. Na inspectie bleek toen al dat de leidingen in de Vleutenseweg een slechte technische staat hadden en binnen vijf jaar vervangen moesten worden.

 • Waar worden de warmteleidingen vervangen?

  De stadswarmteleidingen worden vanaf het begin van de Hasebroekstraat/Johannes Camphuysstraat, via de Vleutenseweg (ventweg) tot en met de kruising Vleutenseweg/Damstraat vervangen. 

  Bekijk het overzicht van het werkgebied

 • Wat is de planning van de werkzaamheden?

  De werkzaamheden starten in april 2019 en duren naar verwachting tot en met september 2019. Vanwege de lengte van het leidingentracé worden de werkzaamheden in fases uitgevoerd om de overlast voor de omgeving te beperken. Op deze website plaatsen wij regelmatig updates over de werkzaamheden en planning.

 • Wanneer gaat Eneco de bewoners informeren over de uitvoering van werkzaamheden?

  De bewoners en ondernemers aan de Vleutenseweg tussen de Hasebroekstraat en Damstraat en nabije omgeving zijn begin februari 2019 uitgenodigd voor een inloopavond. De uitnodigingsbrieven voor deze avonden zijn in te zien via deze website.

 • Worden er ook bomen gekapt voor het vervangen van de warmteleiding?

  Nee, voor het vervangen van de warmteleidingen is het niet nodig om bomen te kappen.

 • Hoe wordt de bereikbaarheid van woningen, winkels en andere voorzieningen gegarandeerd?

  Door de werkzaamheden kunnen bepaalde delen van straten soms (tijdelijk) minder goed bereikbaar zijn. Voor leveranciers van winkels/bedrijven worden waar nodig alternatieve aanrijroutes ingesteld. Eneco zorgt er (in overleg met de gemeente en hulpdiensten) voor dat alle woningen, bedrijven en instellingen bereikbaar blijven. Omleidingsroutes en afsluitingen worden duidelijk aangegeven door middel van verkeersborden ter plekke. Bij elke fase van de werkzaamheden wordt de bereikbaarheid afgestemd en ter plekke in het veld beoordeeld.

 • Hoe wordt tijdens de werkzaamheden de veiligheid van omwonenden, passanten en spelende kinderen gegarandeerd?

  Onze werkgebieden worden afgesloten met bouwhekken. Ook worden andere voorzorgsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat omwonenden, voorbijgangers en kinderen op het werkterrein kunnen komen. Tijdens de werkzaamheden zijn toezichthouders van de aannemer en Eneco aanwezig om te zorgen voor een veilige uitvoering van het werk. De veiligheidsmaatregelen rond scholen en speelterreinen krijgen onze bijzondere aandacht. 

  Samen letten op veiligheid
  Zowel Eneco als aannemer Nijkamp hebben veiligheid hoog in het vaandel staan. We werken veilig of we werken niet. Daarom besteden wij dan ook veel tijd aan uw en onze veiligheid rondom onze werklocaties. Zand, stenen, grote machines en bouwmaterialen zien er voor kinderen aantrekkelijk uit om mee te spelen. Echter, een bouwplaats is geen speelplaats en een ongeluk zit in een klein hoekje. Daarom is het belangrijk om samen te letten op de veiligheid. Helpt u ons mee een oogje in het zeil te houden dat uw (buurt)kinderen niet met de aanwezige bouwmaterialen spelen of de werklocaties betreden?

  Onveilige situatie?
  Ziet u een onveilige situatie of heeft u een vraag of opmerkingen over de veiligheid? Twijfel niet en bel direct naar: 0800 - 330 4005 (gratis, 24/7 bereikbaar).

   
 • Wat zijn de tijden waarbinnen de werkzaamheden worden uitgevoerd?

  Er is een APV-vergunning afgegeven dat er op werkdagen tussen 7:00 uur en 19:00 uur gewerkt mag worden. Over het algemeen worden de werkzaamheden tussen 07:00 en 17:00 uur uitgevoerd. Indien de werkzaamheden/planning daar om vragen, kan er ook in de weekenden worden gewerkt. Indien dit het geval is wordt u hier schriftelijk over geïnformeerd.

 • Waar kan ik terecht met vragen of voor een persoonlijk gesprek?

  Heeft u vragen of opmerkingen over het project, de werkzaamheden of wilt u een persoonlijk gesprek met ons? Stuur uw vraag of verzoek dan naar vleutenseweg@eneco.com.

  Heeft u andere vragen aan Eneco? Bel dan onze Klantenservice via 088 - 8 955 955 (u betaalt uw gebruikelijke belkosten), bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur.

   

Waar kan ik mijn vraag stellen?

Heeft u vragen of opmerkingen over het project of de werkzaamheden? Stuur deze dan naar vleutenseweg@nijkamp.net of vleutenseweg@eneco.com.

Voor dringende vragen of melden van onveilige situatie kunt u bellen naar: 0800 - 330 4005 (gratis, 24/7 bereikbaar).

Heeft u andere vragen aan Eneco? Bel dan onze Klantenservice via 088 - 8 955 955 (u betaalt uw gebruikelijke belkosten), bereikbaar op werkdagen van 8:00 tot 18:00 uur.