Samen op weg naar klimaatneutraal in 2035

Eneco wil de energietransitie versnellen. Dat is hard nodig, omdat de opwarming van de aarde sneller gaat dan verwacht. We voelen het als onze verantwoordelijkheid om hierin voorloper te zijn. Onze ambitie is om in 2035 klimaatneutraal te worden. In onze eigen activiteiten en in de energie die we leveren aan onze klanten. We geloven dat het nodig is en we geloven dat het kan. Onze drie strategische pijlers – klanten, duurzame opwek en integratie – zijn erop gericht de versnelling waar te maken.
Vrouw bellend op windpark Nieuwegein

Duurzame relatie met klanten

We willen onze klanten waarde leveren met betaalbare energie en energiediensten, een uitstekende digitale service en met een aanbod dat aansluit op hun behoeften. Zodat ze hun energievoorziening zelf in de hand hebben, hun energierekening kunnen verlagen en hun CO2-voetafdruk verkleinen.

Groen groeien

Met Eneco GroenGroeien helpen we onze klanten om zoveel mogelijk elektriciteit volledig af te nemen uit hernieuwbare bronnen op momenten dat deze bronnen ook daadwerkelijk groene stroom produceren. Gezamenlijk streven we ernaar dat vraag en aanbod optimaal op elkaar worden afgestemd. Zo kunnen klanten op ieder uur van de dag zoveel mogelijk gebruikmaken van stroom uit duurzame bronnen.

Energie besparen met Eneco

Klimaatneutraal worden doen we stap voor stap en daar helpen we graag bij. Via onze online adviestool krijgen klanten – maar ook niet-klanten – op basis van hun postcode en huisnummer direct advies over hoe zij thuis energie kunnen besparen. Dit gebeurt op basis van data uit het Kadaster en gegevens over het actuele energieverbruik. Met behulp van deze data kunnen we klanten en prospects beter helpen bij het besparen van energie en verduurzamen van hun woning.

Onze duurzame opwek verdubbelen

Om onze klanten te voorzien van duurzaam geproduceerde energie, breiden we ons opgesteld vermogen voor zonne- en windenergie voortdurend uit. Ook breiden we de productie van duurzame warmte uit. We streven ernaar ons duurzaam vermogen (stroom en warmte) bijna te verdubbelen, naar 2.600 MW in 2025.

Ambitie: vanaf 2030 alle klanten groene stroom

Het overgrote deel van onze klanten voorzien we al van hernieuwbare elektriciteit. 100% van de particuliere klanten krijgt al sinds 2011 groene stroom, terwijl meer dan 50% van onze zakelijke klanten groene stroom afneemt.

Onze ambitie is vanaf 2030 ook aan alle zakelijke klanten alleen nog maar 100% groene stroom te verkopen. Wij geloven dat dit haalbaar is voor onze klanten omdat elektriciteit geproduceerd uit zon en wind nu al goedkoper is dan die uit kolen- en gascentrales.

Slim verbinden voor maximale waarde

Samen met onze klanten stemmen we vraag en aanbod van hernieuwbare energie optimaal op elkaar af. Door onze klanten met slimme technologieën aan onze duurzame bronnen te verbinden, kunnen we ‘schuiven’ met de vraag naar elektriciteit. Voor hen gunstig, omdat zij profiteren van lagere leveringsprijzen. Ons levert het een hogere opbrengst uit onze bronnen op. Dat combineren we met klantovereenkomsten voor energie-afname van windparken op zee. Zo zorgen we voor investeringskracht in een duurzame toekomst.

E-boiler in de industrie

Elektrificatie van de warmtevraag in de industrie biedt een geweldige kans om NOx- en CO₂-emissies verder te reduceren. Dit kan bijvoorbeeld met industriële warmtepompen en elektrische boilers. Met name de elektrische boilers kunnen hoge temperaturen leveren en zijn relatief kosteneffectief.

We plaatsen de elektrische boilers bij de industrie naast de gasgestookte ketels en kunnen op de momenten dat er veel zon en wind is de elektrische boilers aanzetten. De gasketels hoeven dan niet te draaien en zo verminderen we de CO₂-uitstoot van onze klanten. In Ypenburg hebben we een e-boiler neergezet voor het verduurzamen van de stadswarmte en om te leren werken met deze techniek.

Onze strategie in de praktijk

Reizigers in Rotterdamse RET metro

Rotterdamse OV-bedrijf RET

Hoe vervoer je vanaf 2030 650.000 reizigers, die samen jaarlijks 900 miljoen kilometers reizen, energiepositief? Die uitdaging stelt het Rotterdamse OV-bedrijf RET zichzelf.
Ahoy Rotterdam

Rotterdam Ahoy

De evenementenaccommodatie wordt de groenste batterij van Rotterdam.
Schiphol vliegveld Amsterdam

Royal Schiphol Group

Samen zorgen we voor een schonere luchtvaart die begint op de grond.
Conceptbeeld van Binckhorst bij Den Haag

Eneco BinckNet®

Een slim, thermisch net voor duurzame Warmte en Koude in de Haagse Binckhorst.


Elektrodeboiler WKC Ypenburg

Elektrodeboiler WKC Ypenburg

Pilotproject voor duurzame stadswarmte.


Twee kinderen bij de Hollandse Kust op het strand

Windpark Hollandse Kust (noord)

Het Consortium CrossWind, een joint venture van Shell in Nederland en Eneco, heeft de vergunning gekregen om het windpark subsidievrij te bouwen.