Windpark Eneco Luchterduinen

Een samenwerking tussen Mitsubishi Corporation en Eneco levert Hollandse windstroom aan NS en TU Delft

Op 23 kilometer voor de kust ter hoogte van Noordwijk en Zandvoort realiseerden Eneco en Mitsubishi Corporation samen een nieuw innovatief windmolenpark op zee. We testen tijdens dit project bovendien innovaties op het gebied van fundering en installatietechniek in de praktijk. Daarmee geven we een impuls aan de ontwikkeling van de offshore sector en dragen bij aan de kostprijsverlaging van wind op zee.

Locatiekeuze

Windpark Eneco Luchterduinen ligt 23 km uit de kust tussen Noodwijk en Zandvoort. Voor deze locatie is gekozen omdat het windpark op de meeste dagen niet zichtbaar zal zijn vanaf de kust, maar wel profiteert van de hogere en meer constante windsnelheden op zee. Daarnaast is bij de locatiekeuze de eis vanuit de overheid, dat het windpark buiten de nautische 12 mijlszone ligt, medebepalende geweest.

Samenwerking Mitsubishi

'Eneco gaat uitdagende duurzame projecten aan, die niet geheel zonder risico zijn, maar doet dit wel stap voor stap. Eneco laat zien goed te zijn in Risk Management. En daarnaast voeren ze voor aandeelhouders winstgevende projecten uit. Daarmee is niet alleen de energie duurzaam, maar ook de business. Dat is belangrijk voor ons, juist omdat onze partnership niet over één project gaat maar een langetermijninvestering is.’

Shinji Tsuchiya, CEO of Diamond Generating Europe

Windpark voorziet TU Delft van stroom

Logo TU Delft

"De TU Delft koopt vanaf januari 2017 alleen nog duurzaam opgewekte elektriciteit van Nederlandse bodem in. De keuze voor groene stroom past in ons beleid om de campus sterk te verduurzamen en onze CO2-emissies in 2020 te halveren ten opzichte van 2012. Door de groene stroom, afkomstig van zes windmolens uit windpark Eneco Luchterduinen, brengen we onze CO2-uitstoot terug met 60 procent."

Anja Stokkers, directeur Facilitair Management en Vastgoed, TU Delft

Luchterduinen Fonds

Luchterduinen Fonds

Onderdeel van windpark Eneco Luchterduinen is het Luchterduinen Fonds. Gedurende de levensduur van het windpark van 20 jaar is tweejaarlijks 90.000 euro beschikbaar voor initiatieven uit Bloemendaal, Katwijk, Noordwijk en Zandvoort.
Feiten en cijfers

  • 1
   Eneco Wind
   Aantal windmolens 43 windmolens
  • 2
   Vermogen per windmolen 3 MegaWatt
  • 3
   Windmolentype Vestas V112
  • 4
   Wat is de ashoogte? 81 meter
  • 5
   Wat is de bladlengte? 55 meter
  • 6
   Jaarlijkse opbrengst 531.000.000 kWh
  • 7
   Huishoudens 150.000
  • 8
   Eneco biomassa
   CO2-besparing 275.000 ton per jaar

Eneco Luchterduinen in beeld

Aanleg hoogspanningskabel op land windpark Eneco Luchterduinen

Eneco bouwt innovatief windmolenpark 'Luchterduinen' in de Noordzee

Installatie hoogspanningsstation windpark Eneco Luchterduinen

Marine biologe van Eneco over windpark Eneco Luchterduinen

Animatie van transport- en installatieschip Aeolus

Heien funderingspalen op zee voor nieuw windpark op zee Eneco Luchterduinen

Installatie windmolens Eneco Luchterduinen

Start fabricage innovatieve fundatiepalen windpark Eneco Luchterduinen

Heb je nog vragen?

Stuur een bericht

Mail ons je vraag via onderstaande button.

E-mail

Windpark Eneco LuchterduinenNoordzee

Contact
info@enecoluchterduinen.nl