Eén aarde

We hebben maar één aarde. Daar moeten we verantwoord mee om gaan. Op dit moment belast de mens de aarde meer dan haar herstellend vermogen aan kan. Het Wereld Natuur Fonds en Eneco werken samen aan een toekomst waarin duurzame energie beschikbaar is voor iedereen en waarin de mens leeft in balans met de natuur.

Waarom de samenwerking tussen het WNF en Eneco

De energievoorziening heeft in de huidige situatie veel impact op ons klimaat en daarmee op de natuur en biodiversiteit. Samen met het Wereld Natuur Fonds zien we de urgentie om onze CO2-uitstoot te verminderen door over te schakelen naar schone en onuitputtelijke energiebronnen. En we zorgen ervoor dat we met elkaar minder energie verbruiken.

Dat kunnen we niet alleen. We zoeken actief de samenwerking met klanten, donateurs, marktpartijen, belangenorganisaties, overheden en andere belanghebbenden. Als we samenwerken met één doel voor ogen, versnellen we en maken we een verschil.

Hoe werken we samen ?

One Planet Thinking

Eneco, het Wereld Natuur Fonds en Ecofys ontwikkelen samen een nieuwe wetenschappelijke open-source methodiek waarmee bedrijven kunnen sturen op duurzaamheid. Hiermee stellen we vast of de inspanningen goed genoeg zijn om binnen de grenzen van de aarde te opereren.

Climate Savers

Eneco neemt deel aan het internationale Climate Savers programma van het Worldwide Fund for Nature. Hierin zijn doelstellingen vastgelegd, gericht op het verduurzamen van de hele keten. Wij zetten onze status van climate saver om in de rol van aanjager op het gebied van klimaat en energie.

Biomassa

Bevorderen van een hoger ambitieniveau voor de biomassa. Wij willen een voorbeeldrol vervullen met best practice in certificering (FSC of gelijkwaardig voor duurzaam bosbeheer) en  aansprekende biomassaprojecten. Daarnaast streven we er naar om op Europees niveau deze aangescherpte criteria gestandaardiseerd te krijgen.

REDD+ (tegengaan ontbossing)

REDD+ is een financieel instrument voor behoud van natuurlijke bossen. Het Wereld Natuur Fonds werkt aan juiste gedragsregels voor de bescherming van natuurgebieden en het tegengaan van ontbossing in prioriteitsgebieden, zoals het Amazonegebied en de bossen op Borneo. Onze rol is het stimuleren en realiseren van een gezonde marktwerking op gebied van  CO²-certificaten. De opbrengsten hiervan willen we gekoppeld zien aan het behoud van natuurlijk bos.

Afbeelding familie ontbijt in de keuken met broodjes uit de oven

Eneco kiest op een betrokken, uitgesproken en daadkrachtige manier voor 100% duurzaam. Dat ligt in onze missie 'Duurzame energie voor iedereen' verankerd. We voorzien iedereen iedere dag van energie opgewekt uit 100% duurzame energiebronnen. Van de grote energieleveranciers heeft Eneco het groenste investeringsbeleid. Wij laten je graag zien hoe groen onze duurzame energieproducten zijn.

Vergelijk energieproducten op duurzaamheid