Wat kan ik binnenkort verwachten

Afgelopen december gaf de raad ‘groenlicht’ voor een warmtenet in Groenoord. Dat betekent dat we nu hard aan het werk zijn om dingen op te starten. Zo gaan we je binnenkort meenemen in wat dit eventueel voor jou betekent en hoe de planning eruitziet. Maar ook willen we graag weten wat je mening is over het aardgasvrij maken van Groenoord of welke participatiemogelijkheden jij ziet voor je wijk.

Hoe werkt het

Als je klant bent met Warmte van Eneco wordt je koude water en je verwarming verwarmt met warmte. Deze warmte wordt via leidingen naar je woning gebracht. In je woning heb je een warmte-afleverset hangen. Deze set is te vergelijken met een cv-ketel, alleen dan compacter. Via de warmte-afleverset komt de warmte in je woning terecht en wordt de warmte verdeeld over je radiatoren als je de verwarming aanzet. Ook zorgt deze afleverset dat je via een gescheiden systeem warm water voor de keuken en badkamer krijgt.

Wat gebeurt er in mijn woning

Voor het aansluiten van huizen zijn twee warmteleidingen (aanvoer en retour), een warmte-afleverset en een warmtemeter nodig. Dit is de meest gangbare situatie, maar omdat we hier met bestaande woningen te maken hebben zullen er in de praktijk meerdere varianten zijn.

Woon je in een flat dan lopen de leidingen van het warmtenet door het gebouw. Bij een woningblok, zoals een rij eengezinswoningen, leggen we twee leidingen vanaf de hoofdleiding in de straat aan met aftakkingen naar elke woning. Deze leidingen liggen onder de grond en gaan via de gevel het huis in. Binnenshuis brengt Eneco de warmteleidingen onder de vloer of in de kruipruimte aan. Zodra de aanleg van leidingen klaar is wordt alles weer netjes in orde gemaakt.De afleverset en warmtemeter plaatst Eneco meestal in de meterkast, maar er wordt ook gekeken naar andere plekken zoals bijvoorbeeld op zolder als daar nu ook de cv-ketel staat.