Veelgestelde vragen

Over Stadswarmte

 • Wat is Stadswarmte van Eneco?

  Verwarm jij je huis met stadswarmte van Eneco? Dan is je woning aangesloten op een warmtenet. We gebruiken warmte die geproduceerd wordt door warmtekrachtcentrales of warmte die overblijft in fabrieken of bij de verbranding van afval. Via het warmtenet (een ondergronds leidingennet) brengen we die warmte naar je huis. Zo krijg jij een heerlijk verwarmd huis en warm water uit de kraan, terwijl je, vergeleken met gas, flink bespaart op de uitstoot van CO2. In deze animatie leggen we het uit.

 • Wat is Stadswarmte?

  Stadswarmte is een ander woord voor warmte via een warmtenet. Weten hoe het werkt? Bekijk hieronder de animatie.

 • Hoe komt Stadswarmte in mijn huis terecht?

  Verwarmd water stroomt via het warmtenet naar een overdrachtsstation in je wijk. Vanaf hier stroomt het naar de warmteafleverset in de meterkast in je woning. Deze warmteafleverset verdeelt de warmte over de radiatoren. Als het water afkoelt, stroomt het terug naar het overdrachtsstation. Daar wordt het opnieuw verwarmd.

 • Wie doet wat bij Stadswarmte

  Eneco zorgt voor:

  • de beschikbaarheid van Stadswarmte
  • het ondergrondse leidingennet dat warm water distribueert
  • de warmteafleverset die het warme water aflevert in jouw woning
  • de warmtemeter die je verbruik meet

  Je installatiebedrijf of verhuurder zorgt voor de binnenhuisinstallatie, waaronder de radiatoren, vloerverwarming, kranen en thermostaten in de woning.

Duurzaamheid

 • Waarom is het gebruik van Stadswarmte ingevoerd?

  We gebruiken nu warmte omdat je zo tot 60% kunt besparen op CO2-uitstoot, in vergelijking met individuele cv-ketels. Toch was dat, toen het eerste warmtenet werd aangelegd, niet de reden. Hieronder lees je er meer over.

  Eerste warmtenet in Utrecht

  Het allereerste warmtenet kwam er in 1923, in Utrecht. De stad wilde het gebruik van kolen, dat in die tijd nodig was voor de verwarming van een woning, verminderen. Kolen waren namelijk onhandig voor de bewoners en gaven veel viezigheid. En de warmte uit de fabrieken was er toch al.

  Win-winsituatie

  Het warme water dat fabrieken en centrales produceerden, werd gekoeld en in de rivier geloosd. De aanleg van warmtenetten leverde een win-winsituatie op: de overgebleven warmte kon alsnog nuttig gebruikt worden en bleek bovendien stukken duurzamer. En dus kozen in de loop van de tijd steeds meer gemeentes voor de aanleg van een warmtenet.

 • Waarom worden er nu warmtekrachtcentrales gebouwd ipv gewone elektriciteitscentrales?

  Ook bij het opwekken van stroom komt warmte vrij. Toen de elektriciteitscentrales aan vernieuwing toe waren, hebben we warmtekrachtcentrales gebouwd. Deze combineren nog efficiënter de opwekking van stroom met warmte. Zo zorgen we dat we voldoende warmte opwekken om aan de vraag te voldoen.

 • Het produceren van Stadswarmte kost toch ook gas?

  Dat klopt. Om Stadswarmte te produceren in een warmtekrachtcentrale, is gas nodig. Maar de hoeveelheid gas die nodig is om Stadswarmte te produceren ligt veel lager dan wanneer de tienduizenden huishoudens die we van warmte voorzien, allemaal apart via individuele cv-ketels hun huis verwarmen.

Keuze voor Stadswarmte

 • Wie bepaalt of er in een wijk een warmtenet wordt aangelegd?

  Dat bepaalt de gemeente. De keuze voor warmte heeft vaak te maken met afspraken binnen de gemeente voor meer duurzaamheid. Vooral bij nieuwbouw kiest een gemeente vaker voor warmte via een warmtenet. Of voor verwarming via warmtepompen of zonneboilers.

 • Kan ik als particulier ook een warmtenet laten aanleggen naar mijn huis?

  Ja, dat kan, als je op een redelijke afstand van een warmtenet woont. Maar voor particulieren is het meestal te duur om zich apart aan te laten sluiten. Hierdoor komt het weinig voor. Wel laten woningcorporaties of bedrijven soms een volledige flat of een kantoor aansluiten op het warmtenet.

 • Wat als ik geen Stadswarmte via een warmtenet wil?

  Geef dit aan ons door. Dan sluiten wij je huis af van het warmtenet. In gebieden waar een warmtenet ligt, is soms geen gasnet aanwezig. Onderzoek daarom altijd eerst de alternatieven voor je warmtevoorziening, voordat je je leveringscontract voor warmte beëindigt. Kies vervolgens voor een andere manier van verwarming: bijvoorbeeld elektrische verwarming, een zonneboiler of een warmtepomp. Het kost wel geld om je huis af te laten sluiten. In het document ‘Procedure uit bedrijf laten nemen Stadswarmteaansluiting’ lees je er meer over.

 • Waarom kan ik alleen maar Stadswarmte van Eneco afnemen?

  Bij Stadswarmte zijn de energieleverancier en de netbeheerder hetzelfde. Dit komt doordat het lokale netten zijn. De energieleverancier legt zelf het warmtenet aan en beheert en onderhoudt de installaties die daarbij horen. De plek waar je woont en het warmtenet dat daarbij hoort, bepaalt dus wie je energieleverancier en netbeheerder is.

Kosten

 • Waarom zijn de tarieven per 1 januari 2018 gestegen?

  Door stijgende energieprijzen zijn de nieuwe stadswarmtetarieven hoger dan in 2017. Eneco heeft de tariefstijging enigszins beperkt weten te houden. Voor vastrecht en verbruik blijven de Eneco Stadswarmtetarieven 2018 onder de door de ACM maximaal vastgestelde bedragen. Het meettarief is gelijk aan het door de ACM gereguleerde tarief. De huur voor de warmteafleverset (dit tarief wordt niet gereguleerd door de ACM) is niet verhoogd en gelijk gebleven aan het tarief van 2017.

 • Waar kan ik mijn Stadswarmtetarieven vinden?

  De actuele Stadswarmtetarieven kun je terug vinden op ons algemene tarievenblad.

  We zijn druk bezig om het inzien van je tarieven makkelijker te maken. Dit najaar wordt het mogelijk om via de Eneco app je tarieven en verbruik te bekijken.

 • Hoe bepaalt Eneco de tarieven voor Stadswarmte?

  Op 1 januari 2014 is de Warmtewet in werking getreden. Vanaf deze datum is het ‘Niet-Meer-Dan-Anders’-beginsel (NMDA) ingevoerd door de overheid. Uitgangspunt hierbij is dat de maximumprijs van Stadswarmte gebaseerd is op alle kosten die een gemiddelde verbruiker moet maken om dezelfde warmte te krijgen als wanneer hij een gasaansluiting zou hebben (inclusief aanschaf, onderhoud en afschrijving van de cv-ketel met comfortklasse CW4). In deze animatie leggen we het uit.

   

  Een warmteleverancier mag de volgende kosten in rekening brengen:

  1. 1. Verbruikstarief: dit zijn de kosten van je warmteverbruik (gemeten in gigajoule).
  2. 2. Vastrecht: een tarief voor de aansluiting op het warmtenet en de levering van stadswarmte. 
  3. 3. Meettarief: het tarief voor de meting van het warmteverbruik.
  4. 4. Warmteafleverset: als je een warmteafleverset huurt van Eneco, dan betaal je een huurtarief. Dit tarief is gebaseerd op werkelijke kosten van aanschaf, onderhoud, vervanging en 24/7 service. Je betaalt daar een vaste all-in prijs per jaar voor. Daarmee ben je verzekerd van een goed werkende warmteafleverset.

 • Wat betekent het wijzigen van de tarieven voor mijn situatie?

  De wijziging van de Eneco Stadswarmtetarieven per 1 januari 2018 houdt in dat u vanaf deze datum een hoger tarief voor stadswarmte betaald. Wat dit precies voor u betekent hangt af van uw persoonlijke verbruik dit jaar.

  Rekenvoorbeeld:
  De kosten voor een huishouden met een gemiddeld jaarverbruik van 28 gigajoule zijn op jaarbasis (incl. 21% btw): Verbruikskosten € 654,36 (28 GJ x € 23,36), Vastrecht € 305,22, Meettarief € 25,36, Huur warmteafleverset € 170,61.

 • Past Eneco mijn termijnbedrag aan naar aanleiding van de nieuwe tarieven?

  De verandering van de tarieven betekent (bij een gemiddeld jaarverbruik van 28 gigajoule) enkele euro’s meer energiekosten per maand. Uw termijnbedrag verandert echter niet. Bij het vaststellen van uw termijnbedrag houden we al rekening met onder andere prijsschommelingen op de energiemarkt en weersomstandigheden.

  Wilt u tussentijds uw termijnbedrag veranderen? Dan kan via Mijn Eneco of via de Eneco app.

 • Betaal ik meer voor Stadswarmte dan voor gas?

  Nee. Op 1 januari 2014 is de Warmtewet in werking getreden. Vanaf deze datum is het ‘Niet-Meer-Dan-Anders’-beginsel (NMDA) ingevoerd door de overheid. Uitgangspunt hierbij is dat de maximumprijs van Stadswarmte gebaseerd is op alle kosten die een gemiddelde verbruiker moet maken om dezelfde warmte te krijgen als wanneer hij een gasaansluiting zou hebben (inclusief aanschaf, onderhoud en afschrijving van de cv-ketel met comfortklasse CW4). 

 • Wat is de Warmtewet?

  Op 1 januari 2014 is de Warmtewet ingevoerd. Het doel van deze wet is ervoor te zorgen dat jouw warmtelevering betrouwbaar is en blijft. En dat je daarvoor een eerlijke prijs betaalt. Daarom stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) elk jaar een maximumtarief vast voor de levering van je warmte. Zo biedt de wet jou als warmte-afnemer bescherming, omdat je niet zelf je warmteleverancier kunt kiezen.

 • Ik ben verhuisd en mijn energierekening is hoger dan verwacht. Hoe kan dat?

  Ben je verhuisd naar een woning met warmte? Dan kunnen er verschillende redenen zijn waardoor je energierekening hoger is dan je had verwacht. Hieronder vind je een aantal verklaringen die veel voorkomen:

  Groter huis of meer comfort

  Ben je verhuisd naar een grotere woning met meerdere kamers? Dan verklaart dit voor een belangrijk deel waarom je meer warmte verbruikt. Ook kan het zo zijn dat je nieuwe huis meer comfort heeft. Bijvoorbeeld een bad of een stortdouche. Die verbruiken meer warmte. En zorgen vaak voor ander gedrag, doordat je er meer gebruik van maakt.

  Nieuwbouwwoning

  Ben je verhuisd naar een nieuwbouwwoning? Houd er dan rekening mee dat het warmteverbruik in de eerste twee jaren ongeveer 20% hoger ligt dan daarna. Hoe dit komt? Een nieuwbouwwoning bevat veel vocht. Daarom moet de woning de eerste paar jaren drooggestookt worden.

  Woning uit jaren ‘90


  Is je woning eind jaren ’90 gebouwd en aangesloten op het warmtenet? Dan kan het zo zijn dat er geen of minder extra maatregelen zijn genomen om energie te besparen, zoals woningisolatie. Door de aansluiting op het warmtenet voldeed de woning toen namelijk al aan de eisen voor het milieu. Hierdoor kan je woning minder energiezuinig zijn dan je had verwacht.

  Woning uit de jaren ’70 en ‘80

  Woon je in een flat uit de jaren ’70 of ’80 en ontvang je warmte via een centrale aansluiting in de flat, zogenaamde blokverwarming? Dan kan je rekening soms hoger uitvallen omdat deze flats niet altijd goed geïsoleerd zijn. Daarnaast kan het zo zijn dat de Vereniging van Eigenaren of de woningcorporatie de kosten voor energie verdeelt via een kostenverdeelsysteem. De kosten worden bepaald op basis van de grootte van de woning, de ligging in het gebouw en een meter op je verwarming. Het gevolg hiervan is vaak dat een klein deel van de bewoners, van de buitenste en hoekwoningen, het grootste deel van de kosten betalen. Meer uitleg? Bekijk het filmpje over kostenverdeling.

 • Waarom moet ik bijbetalen? Ik heb niets anders gedaan dan vorig jaar.

  Op deze vraag is geen algemeen antwoord te geven. Er kunnen namelijk verschillende oorzaken zijn. Zo kan een hogere jaarnota komen door een verandering in je gezinssamenstelling. Of omdat het een koud jaar is geweest.
  Is de jaarnota onduidelijk voor je? Bekijk dan de animatie hieronder.

   

  Heb je daarna nog vragen over je jaarnota? Neem dan contact op met onze Klantenservice via 088 - 8 955 955 (je betaalt je gebruikelijk belkosten), bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 18.00 uur.

 • Als de warmte overblijft in een fabriek, waarom moet ik daar dan voor betalen?

  De warmte blijft over, maar er is wel een installatie nodig om de warmte over te brengen naar een warmtenet. Ook krijgen we de warmte niet gratis, we kopen die van de eigenaar van de fabriek, afvalverwerker of van de warmtekrachtcentrale. Bovendien investeren we in de aanleg en het onderhoud van de leidingen en installaties waarmee we de Stadswarmte naar je huis brengen.

Blokverwarming

 • Wat is blokverwarming?

  Blokverwarming is verwarming van een wooncomplex vanuit één centrale aansluiting. Het kan daarbij zowel om gas als om warmte gaan. Ontvang je in jouw woning warmte via blokverwarming? Dan komt de warmte vanuit het warmtenet via één warmteoverdrachtsstation in een centrale ruimte van het complex terecht. De warmte wordt in dit warmteoverdrachtsstation overgedragen aan de verwarmingsinstallatie van het woonblok. Deze levert warmte voor alle woningen in het complex. Bij blokverwarming hebben we meestal alleen een contract met de woningcorporatie of vastgoedeigenaar over de levering van warmte.

 • Waarom heb ik geen eigen warmteafleverset?

  Oudere flats uit de jaren ’70 en ’80 die op warmtenetten zijn aangesloten, hebben vaak geen individuele aansluiting. De woningen hebben dus geen eigen warmteafleverset en ook geen eigen warmtemeter. Dit betekent dat je niet weet hoeveel warmte jouw woning precies verbruikt. De rekening wordt vaak over het hele gebouw verdeeld. Sinds begin jaren ‘90 plaatsen we in elke nieuwbouwwoning, en waar mogelijk ook bij renovaties van oudere flats, een eigen warmteafleverset en een eigen warmtemeter. Zo kunnen we precies meten hoeveel warmte je verbruikt voor warm water en voor het verwarmen van jouw woning.

 • Waarom is mijn rekening hoger dan die van mijn buren?

  Bij blokverwarming bepaalt de woningcorporatie of de Vereniging van Eigenaren hoe de kosten over het wooncomplex verdeeld worden. Dit kan op meerdere manieren:

  • De rekening wordt over alle bewoners verdeeld, iedereen betaalt hetzelfde bedrag.
  • De kosten worden bepaald op basis van de grootte van de woning, de ligging in het gebouw en een meter op je verwarming.

  Beide manieren kunnen soms ongunstig uitpakken voor je. Bijvoorbeeld omdat je heel zuinig bent met warmte, maar toch hetzelfde bedrag betaalt als je buren. Of juist omdat de rekening wordt verdeeld volgens de tweede methode en jij door de ligging van je woning extra veel moet betalen. Een uitleg hierover vind je in dit filmpje.

 • Waarom krijg ik bij blokverwarming wel een factuur van Eneco?

  We hebben alleen een contract met de woningcorporatie of Vereniging van Eigenaren, maar we versturen soms wel de factuur naar de bewoners. Dat doen we als extra dienst. Maar wij bepalen niet hoe de kostenverdeling in het wooncomplex werkt. Dat doet de corporatie of vereniging.

 • Kan ik mijn appartement afsluiten van blokverwarming?

  Dat kan, maar het komt weinig voor. Er zijn voor appartementen namelijk niet veel alternatieven voor verwarming. Huur je het appartement? Dan moet de eigenaar toestemming geven voor het afsluiten.

  Wil je je appartement toch afsluiten?

  Dan verwijderen we de warmtemeter en de warmteafleverset en sluiten we de aansluiting af. De kosten hiervoor zijn minder hoog dan bij woningen met een eigen aansluiting. Dit komt doordat we de leidingen nu niet hoeven te verwijderen In het document ‘Procedure uit bedrijf laten nemen stadswarmteaansluiting’ lees je er meer over.

  Als je geen eigen warmteafleverset kunnen wij je woning meestal niet afsluiten van het warmtenet. De enige mogelijkheid om af te sluiten is in dat geval om alle radiatoren uit de woning te verwijderen. Aangezien de radiatoren niet van ons zijn kan alleen de eigenaar van het appartement voor afsluiten zorgen.

Overige vragen

 • Hoe lees ik mijn GJ meterstanden uit?

  Het display van de meter staat standaard op de actuele meterstand, gevolgd door de letters GJ (gigajoule). Dit is de GJ-stand die we graag ontvangen. De cijfers achter de komma hoef je niet door te geven. Er is een speciale webpagina ingericht die extra uitleg geeft over het uitlezen van je meterstanden. Klik hier.

 • Waar vind ik de m³-stand?

  De m³ stand kun je vinden door één keer op de knop van de warmtemeter te drukken. Bij een warmtemeter met twee knoppen gaat het altijd om de knop met het pijltje naar rechts ▶.

 • Mijn warmtemeter ziet er anders uit dan die op de meterstandenkaart?

  Op de meterstandenkaart staan de meters die het meeste voorkomen. Het uitlezen van de standen werkt bij elke meter hetzelfde. Kom je er toch niet uit? Dan zit ons Warmte Team voor je klaar via 088 - 8 955 955 (je betaalt je gebruikelijke kosten).

 • Ik wil meer waterdruk. Hoe regel ik dat?

  Wij kunnen niet de waterdruk van je drinkwater verhogen. Dat zou je kunnen bespreken met de leverancier van je drinkwater. Wanneer er een warmteafleverset van ons in je huis hangt, kunnen we wel voor meer warm water per minuut zorgen. Je kunt daarvoor een verzwaring van je warmteafleverset aanvragen via www.mijnaansluiting.nl. Dan kunnen we een andere warmteafleverset plaatsen met een grotere warmtewisselaar, waardoor je meer warm water per minuut krijgt, wat bijvoorbeeld prettig is als een bad hebt of stortdouche. Maar let op: ook de leidingen in je huis moeten hier geschikt voor zijn. Dit kun je navragen bij een installateur.

 • Ik wil graag een Toon-thermostaat. Kan dat in combinatie met warmte?

  Stadswarmte is een product met een lange historie. Er zijn veel verschillende installaties in huizen met Stadswarmte. Toon werkt daardoor niet altijd met Stadswarmte. Om teleurstelling te voorkomen wordt Toon met warmte op dit moment niet aangeboden. We werken aan een oplossing die het voor de meeste warmte klanten mogelijk maakt gebruik te maken van Toon.

Nog vragen?

Eneco Postcard

Stuur een bericht

Stel je vraag aan de juiste expert via ons e-mailformulier.

Stel je vraag

Eneco textbox

Of vind je antwoord op ons forum of social media

Op het Eneco Forum kun je je vraag eenvoudig voorleggen aan andere klanten en antwoorden lezen op eerdere vragen. Ook is Eneco bereikbaar via Twitter en Facebook, op werkdagen van 08.00 tot 21.00 uur en zaterdag en zondag van 10.00 tot 16.00 uur. Op het forum en social media helpen we elkaar.

Naar het Forum

Eneco Phone

Of bel met de klantenservice

088 - 8 955 955

(je betaalt je gebruikelijke belkosten)

Bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur

Bij de meest gestelde vragen vind je ook veel antwoorden op de vragen over je termijnbedrag, de jaarnota en het doorgeven van meterstanden.