Warmtebuffer in Utrecht Lage Weide

Een warmtebuffer in Utrecht Lage Weide zorgt ervoor dat:

  • Er gas bespaard wordt en er minder CO2 uitgestoten wordt. Met een buffer kunnen we de warmtevraag opvangen wanneer deze ’s ochtends piekt.
  • Er meer klanten kunnen omschakelen naar stadswarmte nu Nederland van het aardgas af gaat.
  • Stadswarmte verder verduurzaamd kan worden door het toevoegen van nieuwe duurzame bronnen.
Familie
Locatie warmtebuffer

Locatie warmtebuffer

Bij de energiecentrale Lage Weide op het industriegebied Lage Weide in Utrecht onderzoekt Eneco de mogelijkheid om een warmtebuffer te plaatsen. Om de buffer ’s nachts van warmte te kunnen voorzien, moet deze dicht bij de transportleiding geplaatst worden. Omdat bij de energiecentrale de transportleiding aansluit op het distributienet (die de warmte naar de huishoudens voert) is dit de enige geschikte locatie. De pompen van de warmtebuffer worden in de energiecentrale gebouwd, en om te zorgen dat de pompen hun werk goed kunnen doen, wordt de buffer binnen dertig meter van de energiecentrale geplaatst. Bij de bepaling van de locatie op het terrein is ervoor gekozen om de warmtebuffer achter de energiecentrale te plaatsen zodat deze niet zichtbaar is voor de omgeving.

Grootte en impact

Om de grootte van de buffer te bepalen is er gekeken naar wat de grootste warmtevraag is die er in Utrecht en Nieuwegein gemeten is en naar de gemiddelde warmtevraag op die dag (een koude februari dag in 2012):

  • Grootste vraag: 585 MW
  • Gemiddelde vraag: 430 MW
  • Verschil: 155 MW

Dit verschil moet opgevangen worden met behulp van warmtebuffers en is vergelijkbaar met een totaal buffervolume van zo'n 36.000 m3. Omdat een dergelijke grote warmtevraag niet zo vaak voorkomt, kiezen we voor om een totaal buffervolume van circa 20.000 m3. Dit volume is verdeeld over vier locaties in Utrecht en één locatie in Nieuwegein. Voor de locatie Lage Weide betekent dit dat er een warmtebuffer nodig is van 4.000 m3. Dit betekent een buffer met een formaat van 18 meter breed bij 18 meter hoog.

Omdat de bufferpompen binnen de bestaande energiecentrale worden geplaatst zullen ze vanaf de openbare ruimte niet hoorbaar zijn. De warmtebuffer heeft geen emissies, onder specifieke weersomstandigheden kan er een kleine waterdamppluim zichtbaar zijn.

Betrokkenheid omgeving

Omschakelen naar een duurzame energievoorziening heeft impact op de directe omgeving. Eneco realiseert zich dat en wil de omgeving daarom zo goed mogelijk informeren over de komst van de buffers.

Planning

Maart /April 2021
Gesprekken met omwonenden op het terrein en bedrijvenvereniging.
September 2021
Indienen aanvraag Omgevingsvergunning bouw en milieu bij provincie Utrecht (bevoegd gezag). 
Q2 – Q3 2021
Provincie publiceert de vergunning. Onderdeel van het besluit is een exacte invulling van de warmtebuffer en de daaraan verbonden voorschriften op basis van de ruimtelijke onderbouwing en de onderzoeksresultaten.

De vergunning gaat gedurende 6 weken ter inzage. Mogelijkheid tot het indienen van een bezwaar tegen de vergunning bij de provincie Utrecht.
Q3 2021
Provincie Utrecht neemt een besluit op het bezwaar. 
Q3 2021
Tegen het besluit op het bezwaar kan een beroep ingediend worden bij de Rechtbank. Eventueel volgt een hoger beroep bij Raad van State.
2022 / 2023
Na het verkrijgen van de vergunning kan gestart worden met de bouw van de warmtebuffer.
Q2 - 2024 Bouw warmtebuffer gereed.
Q2 - 2024 Ingebruikname warmtebuffer.
Customer care employee

Meer weten

Hier vind je antwoord op de meest gestelde vragen over de buffer bij de energiecentrale Lage Weide. Kom je er toch niet uit? Of heb je na het lezen van de informatie op deze pagina nog vragen over de warmtebuffers in Utrecht en Nieuwegein? Klik op de knop hieronder en stuur ons een mail.

Gerelateerde pagina's

Kijk ook welke andere initiatieven er zijn om onze missie ‘duurzame energie van iedereen’ waar te maken.