Verduurzaming stadswarmte Utrecht en Nieuwegein met warmtebuffers

Steeds meer mensen zijn zich ervan bewust dat we onze aarde uitputten en dat we slimmer en duurzamer moeten omgaan met energie. Daarom zijn in het Klimaatakkoord afspraken gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen (waarvan CO₂ de belangrijkste is) tegen te gaan.

De gemeenten Utrecht en Nieuwegein en energieleverancier Eneco hebben grote ambities om bij te dragen aan de afspraken uit het Klimaatakkoord. Zo streven de gemeenten Utrecht en Nieuwegein ernaar om klimaatneutraal te worden. Dat wil zeggen dat er minder energie wordt gebruikt en dat de energie die er wel wordt gebruikt, wordt opgewekt met duurzame energiebronnen.
Een wijk met huizen van bovenaf

Verduurzaming stadswarmte Utrecht en Nieuwegein

Nu Nederland overstapt van aardgas naar andere bronnen voor het verwarmen van huizen en andere gebouwen, gaan we op zoek naar alternatieven. Het bestaande warmtenet in Utrecht en Nieuwegein is zo’n alternatief. Hierbij is het wel belangrijk dat de geleverde warmte verder verduurzaamd wordt en dat de duurzame bronnen op een efficiënte manier ingezet worden. Een van de stappen is de ontwikkeling van warmtebuffers in Utrecht en Nieuwegein om zo verdere verduurzaming mogelijk te maken.

Naar een efficiënter warmtenet

De warmtevraag is overdag en ’s nachts niet gelijk. ’s ochtends wordt er tot wel twee keer zoveel warmte gebruikt als ’s nachts. Dat is ook logisch want ’s ochtends wordt de verwarming aangezet en nemen veel mensen een douche. Om deze piekvraag op te vangen moeten de centrales op- en afregelen wat leidt tot een niet-optimale inzet. Met het inzetten van een warmtebuffer wordt de piekvraag afgevlakt. Door het inzetten van een buffer besparen we gas omdat we de centrales efficiënter kunnen inzetten en wordt er minder CO₂ uitgestoten waardoor de duurzaamheid van het warmtenet verbetert

Vader, moeder, dochter en zoon zitten op een hoekbank met een Toon thermostaat aan de muur

Warmtebuffers in Utrecht en Nieuwegein zorgen ervoor dat:

  • er gas bespaard wordt en er minder CO₂ uitgestoten wordt. Met een buffer kunnen we de warmtevraag opvangen wanneer deze ’s ochtends piekt.
  • er meer klanten kunnen omschakelen naar stadswarmte nu Nederland van het aardgas af gaat.
  • stadswarmte verder verduurzaamd kan worden door het toevoegen van nieuwe duurzame bronnen.

Locaties voor de warmtebuffers

Na de overname van de energiecentrales Merwedekanaal en Lage Weide van Nuon in 2015 zijn er verschillende mogelijkheden onderzocht voor de opslag van warmte. Er is gekeken naar een centrale buffer, decentrale buffers in elk deelnet en de mogelijkheid om deze buffers onder de grond te plaatsen.

Het warmtenet in Utrecht en Nieuwegein bestaat uit vier deelnetten: Centrum, Leidsche Rijn, Overvecht en Nieuwegein. Om de buffers goed te laten werken, wordt elk deelnet voorzien van een eigen buffer. Dit betekent dat de mogelijkheden onderzocht worden om een buffer te plaatsen in:

 


Lachende gezin
Customer care employee

Contact

Heb je vragen over de warmtebuffer in jouw omgeving? Kijk dan op de specifieke projectpagina. Op deze pagina’s vind je ook de veelgestelde vragen. Kom je er toch niet uit? Of heb je na het lezen van de informatie op deze pagina nog vragen over de warmtebuffers in Utrecht en Nieuwegein? Klik op de knop hieronder en stuur ons een e-mail.

Gerelateerde pagina's

Kijk ook welke andere initiatieven er zijn om onze missie ‘duurzame energie van iedereen’ waar te maken.