Warmtebuffer in Utrecht Rijnsweerd

Een warmtebuffer in Utrecht Rijnsweerd zorgt ervoor dat:

  • Er gas bespaard wordt en er minder CO2 uitgestoten wordt. Met een buffer kunnen we de warmtevraag opvangen wanneer deze ’s ochtends piekt.
  • Er meer klanten in Utrecht Rijnsweerd kunnen omschakelen naar stadswarmte nu Nederland van het aardgas af gaat.
  • Stadswarmte in Utrecht Rijnsweerd verder verduurzaamd kan worden door het toevoegen van nieuwe duurzame bronnen.
Man op de bank

Locatie warmtebuffer

Bij het WarmteOverdrachtStation (WOS) aan de Offerhausweg in de wijk Rijnsweerd in Utrecht is Eneco een warmtebuffer aan het ontwikkelen. Om een buffer ’s nachts van warmte te kunnen voorzien, moet deze dicht bij de transportleiding geplaatst worden. Omdat bij het WOS Rijnsweerd de transportleiding aansluit op het distributienet (die de warmte naar de huishoudens voert) is dit de enige geschikte locatie. De pompen van de warmtebuffer worden in het WOS gebouwd, en om te zorgen dat de pompen hun werk goed kunnen doen, wordt de buffer binnen 30 meter van het WOS geplaatst.

Nieuwsupdates

Grootte en impact

Om de grootte van de buffer te bepalen is er gekeken naar wat de grootste warmtevraag is die er in Utrecht en Nieuwegein gemeten is en naar de gemiddelde warmtevraag op die dag (een koude februari dag in 2012):

  • Grootste vraag: 585 MW
  • Gemiddelde vraag: 430 MW
  • Verschil: 155 MW

Dit verschil moet opgevangen worden met behulp van warmtebuffers en is vergelijkbaar met een totaal buffervolume van zo'n 36.000 m3. Omdat een dergelijke grote warmtevraag niet zo vaak voorkomt, kiezen we voor om een totaal buffervolume van circa 20.000 m3. Dit volume is verdeeld over vier locaties in Utrecht en één locatie in Nieuwegein. Voor de locatie van Rijnsweerd betekent dit dat er warmtebuffers nodig is met een totale capaciteit van 3.000 m3. Dit betekent een buffer met een formaat van 16,5 meter breed bij 16,5 meter hoog.

Omdat de bufferpompen binnen de bestaande WOS worden geplaatst zullen ze vanaf de openbare ruimte niet hoorbaar zijn. De warmtebuffer heeft geen emissies, onder specifieke weersomstandigheden kan er een kleine waterdamppluim zichtbaar zijn.

Betrokkenheid omgeving

Omschakelen naar een duurzame energievoorziening heeft impact op de directe omgeving. Eneco realiseert zich dat en wil daarom de buffer zo goed mogelijk inpassen in de groene omgeving. Daarvoor werken we samen met de gemeente Utrecht en zijn we in gesprek met de omgeving. Een aantal inwoners rondom de warmtebuffer heeft inmiddels binnen de randvoorwaarden meegedacht hoe de buffer het beste ingepast kan worden in de omgeving. Zij willen graag een mooie afbeelding op de buffer die niet te veel uitspringt. Omdat dit op verschillende manieren kan, is er inmiddels een aantal opties uitgewerkt. Op basis van deze ontwerpen gaat de groep bewoners nu verder aan de slag met de keuze voor de kleur en/of beschildering van de buffer.

Planning

Q4 - 2021
Indienen aanvraag Omgevingsvergunning bouw en afwijken bestemmingsplan en melding Activiteitenbesluit bij Gemeente Utrecht (bevoegd gezag).
Q2- 2022
Gemeente publiceert de vergunning. Onderdeel van het besluit is een exacte invulling van de warmtebuffer en de daaraan verbonden voorschriften op basis van de ruimtelijke onderbouwing en de onderzoeksresultaten.

De vergunning gaat gedurende 6 weken ter inzage. Mogelijkheid tot het indienen van een bezwaar tegen de vergunning bij de Gemeente Utrecht. Er is van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.
Q1 - 2023
Gemeente Utrecht neemt een besluit op bezwaar. De gemeente ziet in de bezwaren geen aanleiding de vergunning te wijzigen.
Q1 / Q2 - 2023
Tegen dit besluit op het bezwaar kan een beroep ingediend worden bij de Rechtbank. Eventueel volgt na behandeling beroep een hoger beroep bij Raad van State.
Q1 - 2023
Start voorbereiding bouw.
Week 8 & 9 - 2023 Aanbrengen funderingspalen.
Week 9 t/m week 19 - 2023 Bouwkundig betonwerk.
Week 20 t/m week 40 - 2023
Bouw buffertank.
Q2 - 2024 Vullen en in gebruik nemen.
Q3 - 2024
Terreinafwerking.
Q3 - 2024 Start aanbrengen schildering op tank.
Onvoorziene & weersomstandigheden kunnen de planning beïnvloeden.
Customer care employee

Meer weten

Hier vind je antwoord op de meest gestelde vragen. Kom je er toch niet uit? Of heb je na het lezen van de informatie op deze pagina nog vragen over de warmtebuffer in Utrecht Rijnsweerd? Klik op de knop hieronder en stuur ons een mail.

Gerelateerde pagina's

Kijk ook welke andere initiatieven er zijn om onze missie ‘duurzame energie van iedereen’ waar te maken.