One Planet plan

Leven binnen de natuurlijke grenzen van de planeet, dat is waar Eneco in gelooft en naar streeft. Maar helaas putten we als mensheid de aarde uit. Ecosystemen hebben geen tijd om zich te herstellen, biodiversiteit wordt bedreigd en er gaat meer natuur verloren dan er ontstaat. We hebben te maken met klimaatverandering, omdat er meer koolstof aan de atmosfeer wordt toegevoegd dan de natuur kan opnemen.

Als we de planeet leefbaar willen doorgeven aan volgende generaties moeten we de aarde niet verder laten opwarmen dan 1,5°C. Om daaraan bij te dragen hebben we vanuit het One Planet plan in juni 2021 onze vernieuwde ambitie gepresenteerd om al in 2035 klimaatneutraal te zijn. Niet alleen in onze eigen activiteiten, maar ook in de energie die wij leveren aan onze klanten. Lees de uitgebreide toelichting op onze klimaatambitie.
Vader en dochter samen aan het tuinieren

One Planet doelstellingen

Sinds 2015 leggen we onze duurzaamheidsdoelstellingen vast in ons One Planet plan. Het plan bevat meetbare doelstellingen op het gebied van klimaat, biodiversiteit, circulariteit en maatschappij

Tijdens planvorming en de realisatie spreken we regelmatig met klanten, partners, leveranciers, en ngo's om onze inzichten te toetsen. Met hun input versterken we het plan.

De doelen in het plan zijn onlosmakelijk verbonden met onze bedrijfsstrategie en het business plan. Strategische keuzes, investeringsbeslissingen worden getoetst aan de One Planet doelen.

Over de voortgang en realisatie van de One Planet doelstellingen rapporteren we in het jaarverslag.

Duurzame energie van iedereen

In 2007 koos Eneco, als een van de eerste grote energiebedrijven voor een duurzame koers. Gedreven door onze missie ‘duurzame energie van iedereen’ staan we midden in de samenleving en helpen we vele consumenten en bedrijven omschakelen naar duurzame energie. Dit doen we met slimme, duurzame en betaalbare producten en diensten. Ook investeren we volop in het ontwikkelen van duurzame energieprojecten, zoals windparken op zee of grote zonnedaken. Die realiseren we samen met partners en/of in opdracht van klanten.