Rekenvoorbeelden terugleverkosten

Hieronder vind je 3 rekenvoorbeelden. We hebben verschillende situaties uitgewerkt. Zo kun je zien wat voor effect het ongeveer heeft op je eigen situatie.Rekenvoorbeeld 1: je verbruikt veel meer dan dat je teruglevert

Stel, je levert 500 kWh terug en verbruikt 2.000 kWh in een verbruiksjaar, dan betekent het voor jou: • Verbruik: 2.000 kWh
 • Teruggeleverde stroom: 500 kWh
 • Verbruik na salderen:1.500 kWh
 • Netto teruglevering: 500 - 2.000 = 0 kWh
Uitwerking rekenvoorbeeld 1: je verbruikt veel meer stroom dan dat je teruglevert
Tarief maart

Totaal maart

Tarief juni

Totaal juni

Verbruikskosten na salderen - 

1500 kWh
€0,28872 per kWh €433,08 €0,25376 per kWh €380,64
Terugleverkosten - 500 kWh €0 per kWh €0 €0,115 per kWh €57,50
Terugleververgoeding - 0 kWh

€0,09 per kWh

€0

€0,145 per kWh €0
Totaal per verbruiksjaar €433,08 €438,14
Verschil per jaar (tarief juni t.o.v. tarief maart)

Per jaar extra: 

+€ 5,06
Verschil per maand (tarief juni t.o.v. tarief maart)

Per maand extra:

+€0,42
Het rekenvoorbeeld is gebaseerd op de tarieven van juni voor klanten met een contract voor onbepaalde tijd. We gebruiken het enkeltarief (inclusief overheidsheffingen en btw). De terugleverkosten zijn exclusief overheidsheffingen en inclusief btw. De terugleververgoeding is exclusief overheidsheffingen en btw.

Als we de kosten voor het terugleveren van stroom niet uit het variabele stroomtarief hadden gehaald, dan was het enkeltarief voor juni een paar cent per kWh hoger geweest.

Rekenvoorbeeld 2: je verbruikt meer stroom dan dat je teruglevert

Stel je levert 1.000 kWh terug en verbruikt 2.000 kWh in een verbruiksjaar, dan betekent het voor jou:

 

 • Verbruik: 2.000 kWh
 • Teruggeleverde stroom: 1.000 kWh
 • Verbruik na salderen: 1.000 kWh
 • Netto teruglevering: 1.000 - 2.000 = 0 kWh
Uitwerking rekenvoorbeeld 2: je verbruikt meer stroom dan dat je teruglevert
Tarief maart

Totaal maart

Tarief juni

Totaal juni

Verbruikskosten na salderen - 1000 kWh
€0,28872 per kWh

€288,72

€0,25376 per kWh €253,76
Terugleverkosten - 1000 kWh
€0 per kWh €0 €0,115 per kWh

€115

Terugleververgoeding - 0 kWh

 0,09 per kWh

€0

€0,145 per kWh €0
Totaal per verbruiksjaar
€288,72 €368,76
 
Verschil per jaar (tarief juni t.o.v. tarief maart)

Per jaar extra:

+€80,04
Verschil per maand (tarief juni t.o.v. tarief maart)  

Per maand extra: 

+€6,67
Het rekenvoorbeeld is gebaseerd op de tarieven van juni voor klanten met een contract voor onbepaalde tijd. We gebruiken het enkeltarief (inclusief overheidsheffingen en btw). De terugleverkosten zijn exclusief overheidsheffingen en inclusief btw. De terugleververgoeding is exclusief overheidsheffingen en btw.

Als we de kosten voor het terugleveren van stroom niet uit het variabele stroomtarief hadden gehaald, dan was het enkeltarief voor juni een paar cent per kWh hoger geweest.

Rekenvoorbeeld 3: je verbruikt veel minder stroom dan dat je teruglevert

Stel je levert 2.000 kWh terug en verbruikt 1.600 kWh in een verbruiksjaar, dan betekent het voor jou:

 

 • Verbruik: 1.600 kWh
 • Teruggeleverde stroom: 2.000 kWh
 • Verbruik na salderen: 0 kWh
 • Netto teruglevering: 2.000 - 1.600 = 400 kWh
Uitwerking rekenvoorbeeld 3: je verbruikt veel minder stroom dan dat je teruglevert
Tarief maart

Totaal maart

Tarief juni

Totaal juni

Verbruikskosten na salderen - 0 kWh
€0,28872 per kWh

€0

€0,25376 per kWh

€0

Terugleverkosten - 2000 kWh
€0 per kWh €0 € 0,115 per kWh €230
Terugleververgoeding - 400 kWh

€0,09 kWh

€-36

€ 0,145 per kWh €-58
Totaal per verbruiksjaar
€-36 €172
 
Verschil per jaar (tarief juni t.o.v. tarief maart)

Extra per jaar: 

+ €208
Verschil per maand (tarief juni t.o.v. tarief maart)

Extra per maand: 

+€17,33
Het rekenvoorbeeld is gebaseerd op de tarieven van juni voor klanten met een contract voor onbepaalde tijd. We gebruiken het enkeltarief (inclusief overheidsheffingen en btw). De terugleverkosten zijn exclusief overheidsheffingen en inclusief btw. De terugleververgoeding is exclusief overheidsheffingen en btw.

Als we de kosten voor het terugleveren van stroom niet uit het variabele stroomtarief hadden gehaald, dan was het enkeltarief voor juni een paar cent per kWh hoger geweest.