Hoe wordt de gemiddelde besparing van de Eneco WarmteWinner® berekend?

Volgens de NTA-8800 norm (Nederlandse overheidsnorm voor het bepalen van energieprestatie van nieuwe gebouwen) is de gemiddelde besparing na overstap naar een Eneco WarmteWinner® zo’n € 285 per jaar. Deze gemiddelde besparing is gebaseerd op verschillende berekeningen, en die vind je hieronder.

Let op: de effecten van het prijsplafond zijn niet meegenomen in deze berekeningen. Het prijsplafond geldt van 1 januari tot en met 31 december 2023.
Rekenmachine met gekleurde bon

Berekening 1: verwachte netto besparing Eneco WarmteWinner® volgens NTA-8800 norm

Dit is de basisberekening. Wil je precies weten hoe de verwachte jaarlijkse besparing op gas en de verwachte jaarlijkse elektriciteitskosten zijn berekend? Scroll dan verder voor de gehanteerde tarieven, elektriciteitsverbruik en gasbesparing.
Verwachte jaarlijkse besparing op gas dankzij de WarmteWinner:€551,04
Verwachte jaarlijkse elektriciteitskosten van de WarmteWinner:€265,88
Verwachte netto besparing:€285,16

Berekening 2: verwachte jaarlijkse besparing op gas dankzij de Eneco WarmteWinner®

De WarmteWinner zet stroom om in warmte. In een jaarlijkse gemiddelde gasverbruik van 1200 m3 (volgens het CBS) neemt de WarmteWinner 28% (volgens de NTA-8800 norm bij een betafactor van 0,14) van de verwarming voor zijn rekening. Dat komt neer op 336 m3 gas. Meer over de Betafactor onderaan deze pagina.


Wanneer we dit vermenigvuldigen met het actuele variabele Eneco-tarief per m3 (prijspeil maart 2022) komen we uit op de verwachte besparing.

Gemiddelde daling in gasgebruik per jaar:336m3
Actuele variabele Eneco-tarief per m3 gas:€1,64
Verwachte jaarlijkse besparing op gas dankzij de WarmteWinner:€551,04

Berekening 3: gemiddelde elektriciteitsverbruik per jaar

Het gemiddelde elektriciteitsverbruik per jaar berekenen we door de jaarlijks opgewekte warmte (kWh) te delen door het gemiddelde Coefficient Of Performance (COP) van de WarmteWinner. Het COP geeft aan wat het rendement is van een warmtepomp. Lees meer over COP onderaan deze pagina.
Jaarlijkse opgewekte warmte van de WarmteWinner:3283kWh
Gemiddelde COP van de WarmteWinner:4,2COP
Gemiddelde elektriciteitsverbruik per jaar:782kWh

Berekening 4: verwachte jaarlijkse elektriciteitskosten van de Eneco WarmteWinner®

Door het gemiddelde energieverbruik (kWh) per jaar van de WarmteWinner te vermenigvuldigen met het actuele variabele Eneco-tarief per kWh (prijspeil maart 2022) komen we uit op de verwachte kosten.
Gemiddeld elektriciteitsverbruik per jaar:782kWh
Actuele variabele Eneco-tarief per kWh elektriciteit:€0,34
Verwachte jaarlijkse elektriciteitskosten van de WarmteWinner:€265,88

Wat is de betafactor?

De betafactor is de verhouding tussen het vermogen van de warmtepomp en het uitgerekende nodige vermogen als alleen de warmtepomp belast is met de taak van verwarmen. Bij de WarmteWinner is het vermogen te klein om het helemaal zonder cv-ketel te kunnen.

De betafactor bereken je door het gemiddeld geleverde vermogen van de WarmteWinner (1,4 kW) te delen door het nodige vermogen bij volledige belasting met de taak van verwarmen (10,23 kW). De betafactor van de WarmteWinner komt dan uit op 0,14. Hiermee kun je bijvoorbeeld met de tabellen van de NTA-8800 norm bepalen welk deel van de warmte de WarmteWinner kan leveren. 

Wat is COP precies?

COP staat voor Coefficient Of Performance. De COP-waarde geeft de verhouding aan tussen de elektrische hulpenergie en de energie die is vrijgekomen aan de uitgaande kant van de warmtepomp. Het COP is het kengetal voor het rendement van warmtepompen. 

De WarmteWinner heeft een, in de praktijk gemeten, maximale COP-waarde van 5.3. Dat wil zeggen dat de WarmteWinner maximaal 5.3 delen warmte kan produceren met 1 deel stroom. Het COP van de WarmteWinner is afhankelijk van het type woning en het gedrag van de gebruiker.

In de praktijk haalt 50% van de gebruikers een COP tussen de 3.7 en 4.2, en zit 95% boven de 3.0. Het gemiddelde gemeten COP van de WarmteWinner is 4.2.
Monteur naast warmtewinner