Koopwoning zonder VvE

Heb je een koophuis en wil je overstappen naar warmte? Eneco zorgt ervoor dat deze overstap zo gemakkelijk mogelijk verloopt.
Groenoord

Eneco helpt: nu en straks

Om de overstap zo makkelijk mogelijk te laten verlopen, komen we graag langs voor persoonlijk advies en beoordeling van je persoonlijke woonsituatie. Daarnaast leveren we de volgende diensten:
BoetevrijGarantieEneco garandeert dat je je lopende aardgasleveringscontract bij je aardgasleverancier zonder boete kunt beëindigen als je overstapt op warmte. Als je toch iets moet betalen, bemiddelen we.
InnameserviceHuur je momenteel een cv-ketel, boiler of geiser van Eneco? Dan verwijderen we het huurapparaat kosteloos uit je woning zodra je overstapt op warmte. We zorgen ervoor dat je geen opzegboete krijgt als je het lopende huur- en/of onderhoudscontract ontbindt.
OverbruggingsserviceGaat je cv-ketel, boiler of geiser kapot voordat je op het warmtenet bent aangesloten? Dan komen wij graag langs om ‘m te repareren. Is het apparaat echt aan vervanging toe? Dan zorgen we voor een tijdelijk huurapparaat totdat je wordt aangesloten op het warmtenet.
OverkoopserviceAls je wilt overstappen naar warmte, dan kan Eneco je oude cv-ketel, boiler of geiser tegen een marktconforme prijs overkopen, waarna het vakkundig verwijderd wordt uit je woning.
Groenoord

Wat zijn de gevolgen

AansluitkostenVoor de aansluiting van de woning op het warmtenet van Eneco en het plaatsen van een warmte-afleverset in de woning, moeten eenmalige kosten worden gemaakt. Deze zogenaamde projectbijdrage (BAK) is vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst (SOK). Om de kosten voor jou als bewoner te verlagen, werkt de gemeente nu een voorstel voor een subsidie en lening (verordening) uit. Wat de kosten zullen zijn, kunnen we dus niet exact aangeven. Dat hangt af van meerdere factoren:  • De bijdrage (subsidie) die de gemeente gaat leveren. Op dit moment onderzoekt de gemeente de mogelijkheden om de aansluiting van het warmtenet te financieren. Bijvoorbeeld door een renteloze lening of een subsidie
  • Het type woning dat je hebt
  • De maatregelen die noodzakelijk zijn verder te verduurzamen
  • De aanleg van leidingen in je woning
  • Het aanschaffen van nieuw apparatuur zoals een inductiekookplaat


Buiten deze kosten betaal je nog kosten voor bijvoorbeeld voor het aanleggen van leidingen en het aanschaffen van nieuwe apparatuur (zoals een inductiekookplaat).

Maandelijkse kosten

Nadat je bent aangesloten op het warmtenet betaal je je maandelijkse kosten voor warmte. Deze maandelijkse kosten bestaan uit vaste en variabele kosten. Deze kosten zijn niet hoger dan de kosten die je zou hebben gehad voor aardgas als je nog een aardgasaansluiting had. Hiervoor zorgt de warmtewet, die is opgesteld omdat je bij het aansluiten op het warmtenet niet zelf je leverancier kunt kiezen. Aan de hand van het ‘Niet Meer Dan Anders’ principe (NMDA) stelt de Autoriteit Consument & Markt elk jaar een maximumtarief vast. De ACM controleert of leveranciers zich aan de regels houden. Eneco toetst elk jaar haar warmtetarieven aan de maximumtarieven die de ACM vaststelt. En zit hier dus nooit boven.  
Groenoord

Aanpassing aan je woning

Voor het aansluiten van huizen zijn twee warmteleidingen (aanvoer en retour), een warmte-afleverset en een warmtemeter nodig. De afleverset en warmtemeter plaatst Eneco meestal in de meterkast, maar er wordt ook gekeken naar andere plekken zoals bijvoorbeeld op zolder als daar nu ook de cv-ketel staat. Deze situatie komt het vaakst voor, maar er zijn ook andere varianten. Eneco zal in overleg met jou de beste oplossing bepalen, die past bij de bestaande leidingen, radiatorcapaciteit en isolatie van de woning. Zodra de leidingen zijn aangelegd, maakt Eneco alles weer netjes in orde.