Den Haag - Ypenburg

We zijn momenteel te vinden in Ypenburg, waar we werken aan een meerjarenproject voor het onderhoud van het warmtenet. Een specifieke en ingewikkelde klus, waarbij aannemer MVOI de werkzaamheden voornamelijk in de kruipruimtes moet uitvoeren.

Ypenburg omgeving

Wanneer zijn de werkzaamheden?

Startdatum: 3 april 2023 

Einddatum: 6 oktober 2023

Waar werken we aan en waarom?

We voeren de werkzaamheden aan het warmtenet dit jaar uit vanaf de Glansvogelaan tot en met de Scholekster in Ypenburg. Door de hoge grondwaterstand zijn er veel warmteleidingen in kruipruimten aangetast door corrosie. We werken samen met aannemer MVOI om deze leidingen te herstellen en waterdicht te verpakken. Dit werk is nodig om lekkages en storingen in de toekomst te voorkomen. Bekijk voor een impressie en meer uitleg over het project de video hiernaast over de werkzaamheden in Ypenburg.

Voortgang

Vorig jaar hebben we het werk afgerond in de wijk vanaf de Ypenburgse Boslaan/Laan van Nootdorp tot aan de (even kant van) de Glansvogellaan. De werkzaamheden in 2023 lopen volgens plan. Momenteel zijn we bezig in het gebied van de Glansvogellaan tot aan de Ooievaarstraat. Deze werkzaamheden vinden plaats tot 6 oktober. 

Op het overzicht hiernaast is het gebied te zien waar we dit jaar aan het werk zijn.

Ypenburg kaart werkgebied
Kaart deelplan 6 voortgang tot week 36

Op de kaart hiernaast kun je zien welke huizen we al hebben bezocht en waar de werkzaamheden al zijn uitgevoerd.

Wat kun je verder verwachten?

  • Bewoners van de woningen waar werkzaamheden plaats moeten vinden zijn hier al van op de hoogte gesteld. Zij worden benaderd voor het plannen van een afspraak voor de reparatie aan de leidingen in de kruipruimte;
  • Wanneer de aannemer werkt aan een leiding, moet de warmtelevering stop gezet worden. Dit raakt alle woningen die op hetzelfde deel van het net zijn aangesloten. Geldt dit voor jou? Dan ontvang je een paar dagen voor de onderbreking meer informatie;
  • We doen ons best om de werkzaamheden uit te voeren tussen 9:00 en 15:00 uur. ’s Ochtends en in de namiddag is er wel warmte beschikbaar in de woningen;
  • Mochten er veranderingen zijn, laten we dat op deze pagina weten.

Heb je een vraag?

Stuur ons dan een e-mail, we beantwoorden hem graag voor je.